Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Bedrijfskundig Leiderschap

Start1 JANUARI 1970
BeschikbaarheidREEDS GESTART
Hoe bouw je aan een stevig organisatorisch fundament van je school? Dat
ontdek je in deze opleiding:
Hoe je het onderwijsbeleid naar concrete doelstellingen vertaalt op de 3
domeinen HRM, financiën en kwaliteit. Zodat je het ‘huis’ op orde
krijgt en houdt, voor een toekomstbestendige onderwijsorganisatie.
Daarvoor ontwikkel je tijdens de opleiding praktische kennis en
vaardigheden op de 3 domeinen. Zodat je daaraan kunt werken om je
organisatie zo soepel mogelijk te laten werken.
Deze module is onderdeel van de Master Educational Leadership (MEL). Maar je kunt ‘m ook als losse opleiding volgen.
Lees hier een interview met docent Sytske Feenstra over deze module.

 
De opleiding Ontwikkelingsgericht Leiderschap is voor ervaren leidinggevenden in het onderwijs (PO, VO, MBO en HBO).
 

Toelatingseisen
 


Je bent minimaal 2 jaar leidinggevende in het onderwijs

Je bent verantwoordelijk voor personeel en onderwijs

Je hebt minimaal een bachelor in het HBO of WO

Je hebt een geschikt vraagstuk uit je eigen praktijk (school/onderwijsinstelling) dat aansluit bij de kern van deze opleiding

Een intake procedure bepaalt je toelating welke o.a. is gebaseerd op de aangeleverde documenten:

CV

Aanstellingsbrief

Aanbevelingsbrief

Kopie bachelordiploma

korte beschrijving van complex vraagstukken m.b.t. het onderwerp bedrijfskundig leiderschap


 
 

Deze module gaat over het organisatorisch fundament van de school:
kwaliteit, financiën en (strategisch) HRM. Hierin zijn aspecten van
persoonlijk leiderschap, ontwikkelen van een onderzoekende houding en
veranderen & innoveren ingeweven.
 
Vóór iedere opleidingsdag bestudeer je literatuur over het
thema van het betreffende thema. Daarbij maak je ook een
voorbereidingsopdracht. Over de literatuur maak je ook een
verwerkingsopdracht, waarvan je in de toets verslag doet.
 

De 1e opleidingsdag volg je een masterclass op het brede terrein van deze opleiding.
 

Daarna maak je een 1e, brede analyse van de stand van zaken op jouw
school: hoe staan jullie ervoor op het gebied van kwaliteit
(kwaliteitszorg op orde, compliance), financiën (beschikbaarheid van
data, hoe staat de school ervoor) en HRM (strategische
personeelsplanning, organisatie-en personeelsontwikkeling, HR-systemen,
medezeggenschap, etc.).
 

Vervolgens kies je een verbeteraspect, dat je tijdens deze opleiding projectmatig aanpakt.
 

De 2e opleidingsdag staat in het teken van kwaliteitszorg en hoe jij als schoolleider daarmee te maken hebt.
 

Op de 3e opleidingsdag ga je aan de slag met jouw verbeterproject. Je bakent het project af en maakt het concreet (SMART).
 

De opvolging en begeleiding van je project gebeurt via onze Digitale
Leeromgeving (DLO) en online sessies in subgroepen. Daarbij word je
begeleid door ervaren deskundigen.
 

De thematische lesdagen die volgen, gaan over de verschillende
inhoudelijke domeinen. De opbrengsten van deze dagen verwerk je in je
verbeterproject (waar dat passend is). En sowieso in je
reflectieverslag.
 

De 4e opleidingsdag staat in het teken van
communicatie: hoe communiceer je met de inhoudsdeskundigen op je school,
welke vragen stel je? Hierbij leer je diepgaand luisteren en de kunst
van het vragenstellen, evenals vaardigheden in conflicthantering (met
live rollenspellen met een acteur).
 

De 5e opleidingsdag gaat over financiën: financiële kengetallen, kern van het financieel beleid en sturingsruimte.
 

De 6e opleidingsdag gaat over strategisch HRM:
strategische personeelsplanning, organisatie- en personeelsontwikkeling,
HR-systemen, medezeggenschap, etc).
 

Afronding
 

De toets van deze opleiding bestaat uit:
 


Een verslag van je verbeterproject (inhoud, werkwijze, eigen rol)

De uitwerking van de verwerkingsopdrachten financiën, strategisch HRM en onderzoekende houding

Een integraal reflectieverslag


 

 
Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, behaal je het
opleidingscertificaat. En daarmee 6 studiepunten voor de Master
Educational Leadership (MEL).
 

Ben je schoolleider in het primair onderwijs (PO)? Dan voldoe je na
deze opleiding ook aan de eisen voor de basis- en herregistratie.
 

Jouw vaardigheden na deze opleiding
 

Na deze opleiding:
 


Kun je bewust en onderbouwd handelen in de complexiteit van het grotere systeem

Kun je beter sturen op resultaat, ontwikkeling, samenwerking en kwaliteit

Ben je in staat strategisch te sturen op de 3 domeinen HRM, financiën en kwaliteit


 

 
Kosten
 

Deze module als losse opleiding volgen? De investering voor deze opleiding bedraagt:
 


€ 4.095,00 opleidingskosten

€ 84,00 verblijfs- en arrangementskosten


 

 

Tarief voor studiejaar 2022-2023
 

Waar
 

De lesdagen vinden plaats in ons onderwijscentrum in Diemen.
Spring naar toolbar