Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Basisbekwaam Schoolleider

Start1 JANUARI 1970
BeschikbaarheidREEDS GESTART
Wil je het vak van schoolleider onder de knie krijgen? De opleiding
Basisbekwaam Schoolleider richt zich op leidinggevenden in het onderwijs
die hun leiderschap willen ontwikkelen en leren, om op een integrale
wijze leiding te gaan geven aan schoolontwikkeling. De opleiding
Basisbekwaam Schoolleider biedt een stevige basis en slaat met haar
integrale insteek een brug tussen onderwijspraktijk, organisatie
ontwikkeling, een onderzoekende houding en persoonlijk leiderschap. In
deze opleiding werk je aan inzicht in belangrijke leiderschapspraktijken
en aan de ontwikkeling van jouw persoonlijk leiderschap. Je maakt
kennis met het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het sturen
in de domeinen structuur/cultuur, onderwijsorganisatie/pedagogisch
klimaat, personeel en faciliteiten.
De opleiding Basisbekwaam Schoolleider kun je vervolgen met de
opleiding tot Vakbekwaam Schoolleider of met één van onze masteropleidingen.

Digitale folder


Voor een uitgebreidere beschrijving van de opleiding kun je hier de digitale folder Basis- en Vakbekwaam aanvragen.

Ervaringen van je voorgangers


 
Hoor en zie onze studenten en docenten over de inhoud en opzet van de opleiding en over wat deze voor jou kan betekenen.
 
 
 

De opleiding Basisbekwaam Schoolleider richt zich op beginnende en
ervaren leidinggevenden in het onderwijs, in  PO, VO, MBO en HBO. Ben je
teamleider, directeur, adjunctdirecteur, docent, ib-ers of heb je een
coördinerende rol en wil je je leiderschap verder ontwikkelen, dan is
deze opleiding iets voor jou. Belangrijk is dat je voldoende ruimte en
bevoegdheden hebt om leiding te geven aan een verbetertraject in de
eigen school.
 
Na de opleiding Basisbekwaam Schoolleider
 


heb je meer inzicht in je persoonlijke leiderschapsstijl en in
cultuur en structuur van de schoolorganisatie; personeelsbeleid,
financieel beleid en kwaliteitszorg,

kun je data in en over de school benutten en kennisbronnen van buiten de school ontsluiten,

kun je praktijkproblemen analyseren,

heb je jouw communicatieve, reflectieve en leidinggevende vaardigheden, zoals aanspreken op gedrag, verder ontwikkeld,

ontvang je een certificaat Basisbekwaam Schoolleider,

kun je doorstromen naar de opleiding Vakbekwaam schoolleider of naar de tweejarige Master Integraal Leiderschap.


 

 

Ben je schoolleider in het PO? Dan behaal je met het volbrengen van
Basisbekwaam de verplichte basisregistratie in het Schoolleidersregister
PO.
 
Opleidingsduur en studiebelasting
 

De opleiding bestaat uit een leerjaar. Het leerjaar
start in september. De studielast bedraagt 560 uur (20 ECTS) en is
verdeeld over 16 opleidingsdagen, één tweedaagse,
begeleidingsgesprekken, intervisiebijeenkomsten, praktijkopdrachten op
de eigen school en zelfstudie.
 

Wanneer en waar
 

De opleiding start in september en vindt plaats in Diemen op de
donderdag. Lesdagen worden bij plaatsing in een groep bekend
gemaakt. Lestijden zijn van 9.00 uur tot 16.30 uur. Een tweedaagse
bestaat uit 5 aaneengesloten dagdelen met overnachting in een
congreshotel. Deelnemers plannen zelf de intervisiebijeenkomsten.
 

AVS-variant
 

De opleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam worden ook aangeboden in
samenwerking met de AVS. De eerstvolgende opleidingsgroep start in
januari 2022. Zie voor meer informatie de website van de AVS.
 

Incompany traject
 

Het is ook mogelijk dat deze opleiding incompany wordt verzorgd in
het kader van een management-developmentprogramma of kweekvijvertraject.
Neem voor meer informatie contact met ons op.
 

Erkende kwaliteit
 

De Opleiding Schoolleider voldoet aan de kwaliteitscriteria van het Schoolleidersregister PO.

NSO-CNA is lid van SAMOS (samenwerkende opleidingen Schoolleider).
 

Kosten Opleidingsjaar 2022-2023
 
 

De opleidingskosten voor het schooljaar 2022-2023 bedragen € 5.995,-
en de verblijfkosten bedragen € 556,-. Deze zijn exclusief boeken. De
aanschaf van de verplichte literatuur voor Basisbekwaam kost ongeveer €
250,-. De lijst verplichte literatuur kun je vinden op de digitale
leeromgeving waar je te zijner tijd toegang toe krijgt.
 

Intakeprocedure
 

Na ontvangst van je aanmeldingsformulier
vragen wij je om digitaal een intakedossier aan te leveren, bestaande
uit de volgende documenten:
 


curriculum vitae met professionele biografie (het verhaal van je loopbaan),

een kopie van je arbeidsovereenkomst bij een onderwijsinstelling,

het organogram van jouw school met beschrijving van je functie, rol en taken,

je motivatie voor deelname aan de opleiding,

zelf-inschatting op de vijf kerncompetenties.


 

 

Op basis van de door jouw ingeleverde documenten
ontvang je ofwel een bevestiging van plaatsing ofwel een verzoek om
aanvullende informatie of een gesprek.
 

Meer informatie
 

NSO-CNA Onderwijsbureau • T 020 568 2030 • E info@nso-cna.nl
 

Bekostiging
 
 

In het huidige regeerakkoord zijn extra middelen vrijgemaakt voor
professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Dit
professionaliseringsbudget wordt toegevoegd aan de lumpsum die wordt
uitgekeerd aan het schoolbestuur.

Betaal je de opleiding zelf, dan kun je de studiekosten aftrekken bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.
 

Lerarenbeurs 
 

De lerarenbeurs kan alleen worden aangevraagd voor de Master
Integraal Leiderschap of de Master of Educational Management. Je kunt
hiervoor contact op te nemen met DUO: www.duo.nl
 

Algemene voorwaarden
 
Werkwijze
 

Met elkaar organiseren we het leren van en met elkaar in sector
divers gemengde groepen. We gebruiken een grote variëteit aan werkvormen
tijdens de bijeenkomsten om aan te sluiten bij verschillende
leerstijlen. Leren vindt ook plaats in intervisiegroepen en in de
praktijk tijdens het ‘werkplekleren’. In overleg met jouw school ontwerp
je een verbetertraject waaraan je leiding geeft.
 

Opdrachten
 

Tijdens de gehele opleiding werk je aan opdrachten, waarin je – met
bewijsstukken van praktijkopdrachten – laat zien hoe je het leren in de
organisatie op gang gebracht hebt en wat je en hoe je geleerd hebt.
Spring naar toolbar