Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Maatwerk programma’s

 

Onze expertise staat in dienst van uw leiderschaps-, team- en schoolontwikkeling.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat het verschil in prestaties tussen scholen voor 25% kan worden verklaard uit het verschil in kwaliteit van de schoolleiding. Goede schoolleiders zijn van cruciaal belang voor een school die zich continu wil verbeteren. Dat vraagt om een sterke focus op het leren, een onderzoekende houding en continue analyse van opbrengsten, goed opgeleide leraren en bovenal een professionele cultuur met docenten en schoolleiders die van en met elkaar blijven leren.

Een goede schoolleider word je niet vanzelf, dat moet je leren.

Al ruim 25 jaar richt NSO-CNA leiderschapsacademie zich op het ontwikkelen en versterken van leiderschap en management in het onderwijs teneinde bij te dragen aan de kwaliteit van onderwijs. Dit doen wij ook binnen scholen met passende programma’s. Wij bieden of creëren, samen met u, een krachtige leeromgeving. Persoonlijke ontwikkeling en die van de organisatie gaan daarin hand in hand, leren en werken versterken elkaar en deelnemers leren van en met elkaar. Zij werken aan de verbetering van hun beroepspraktijk.

Onze integrale opleidingen zijn gefundeerd op onlosmakelijk verbonden domeinen:

  1. visie op onderwijs en leren
  2. persoonlijk leiderschap
  3. bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling
  4. teamontwikkeling
  5. handelen binnen de  context
  6. onderzoek

De rode draad in bovenstaande domeinen is: Onderwijskundig Leiderschap.

NSO-CNA Leiderschapsacademie biedt vanuit bovenstaande visie schoolontwikkeltrajecten, trainingen, opleidingen en workshops op maat aan. Naast programma’s op maat kunnen al onze open opleidingen ook binnen uw organisatie worden aangeboden.

Maatwerk

Door dit totaalaanbod kunnen we u op maat ondersteunen bij collectieve leer- en ontwikkelvragen van organisatie, teams, (aankomende) directeuren, managers of van docenten met een leidinggevende rol of ambities voor een dergelijke rol. Vanuit onze visie gebeurt dit in co-creatie, met een sterke nadruk op het effect in de praktijk en op persoonlijk leiderschap. Ook bieden we gecombineerde trajecten van managers en docenten, bijvoorbeeld op het vlak van teamontwikkeling.

Onze kennis, ervaring en expertise stellen we graag ter beschikking om uw ambities op het gebied van leiderschaps-, team- en managementontwikkeling te realiseren. In een gesprek komen we graag verkennen wat NSO-CNA Leiderschapsacademie voor uw organisatie kan betekenen.

Co-creatie

Co-creatie is een uitgangspunt in onze aanpak. De concrete invulling van een ontwikkelprogramma wordt in nauw overleg met de opdrachtgever bepaald, waarbij vanuit NSO-CNA verschillende disciplines samenwerken bij het inventariseren van speerpunten en aandachtsgebieden, het formuleren van doelen en het samenstellen van het opleidings-, coachings- of intervisietraject. De intensiteit en de in te zetten middelen en instrumenten zijn afhankelijk van de geformuleerde doelen. De focus blijft daarbij op het aanbieden van een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling in een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk. Wij maken graag een afspraak voor een verkennend gesprek.

Klanten

NSO-CNA werkt aan school- en leiderschapsontwikkeling op scholen van de volgende opdrachtgevers:

ASGDe Rode Loper
Regius college SchagenAVS
Kalsbeek CollegeZaan Primair
ROC NijmegenProo Leiden
De BreulVier Taal
VO academieSt. Boor
CSG GroningenEsprit Scholen
SG SevenwoldenSKPO
NOVA CollegeRonduit
Noord Holland Noord VOAtlas College
MBO AmersfoortZAAM Scholen
Carmel College

Voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden van een maatwerktraject, ontwikkelprogramma voor uw school of scholen kunt u contact opnemen met ons onderwijsbureau, info@nso-cna.nl of 020-5682030.