Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Teamtaal (18 juni)

Dit bericht is geschreven op 14 november 2023

Door Cunera van Hal en Bart Schipmölder

Datum: 18 juni 2024
Tijd: 9.30 uur- 16.00 uur
Locatie: Diemen
Kosten: € 195,- (inclusief lunch)

Cunera van HalEen goede interactie in een team is bepalend voor succes: hoe beter de informatieoverdracht, des te beter de plannen, besluitvorming en werksfeer.

De kwaliteit van de samenwerking is zichtbaar in de concrete interactie van het team: horen we ze klagen, stapelt het team voorstel op voorstel, worden ideeën afgekraakt of bouwt men op elkaar voort?

Vaak zien en horen we niet hoe we samen praten of hebben we nog geen taal om dit te benoemen. In dit atelier introduceren we het SAVI® model dat je taal geeft om de interactie in een team te beschrijven en communicatiepatronen te gaan zien. Door taal te krijgen voor deze patronen, kun je vervolgens ook de interactie bijsturen zodat doelen gehaald kunnen worden in een prettige sfeer. In het atelier ga je hier mee aan de slag.

Bart Schipmölder

Ben je schoolleider en stuur je een team aan, pak dan deze kans om in één dag enkele handvatten te krijgen om te kunnen sturen op een betere interactie in je team. Verder ontmoet je op deze dag collega’s die met dezelfde dilemma’s te maken hebben.

Het atelier wordt verzorgd door Bart Schipmölder, directeur van NSO-CNA Leiderschapsacademie, en Cunera van Hal, teamcoach en gecertificeerd SAVI-trainer. Samen verzorgen zij de opleiding Stuurkunst en begeleiden ze teams bij hun samenwerking.

Interview Teamtaal

Wil je je alvast inlezen op het thema? Lees dan het interview met Cunera van Hal en Bart Schipmölder: “Teams worden effectiever als ze meer teamtaal spreken.”




  Gegevens ten behoeve van de factuur




  Proeverij: onderwijskundig leiderschap – Venlo

  Dit bericht is geschreven op 26 juni 2023

  Doe mee aan onze proeverij Onderwijskundig Leiderschap op woensdag 5 juni van 09.30 – 12.30 uur in Venlo. Maak kennis met NSO-CNA en haar visie op leiderschap.

  Wil je kennis maken met onze visie op Persoonlijk en Onderwijskundig Leiderschap, onze werkstijl en opleidingen, dan is dit atelier iets voor jou. Het wordt een echte proeverij met korte blokjes theorie, reflectie op je eigen leiderschap en speelse werkvormen. Je gaat gegarandeerd geïnspireerd naar huis.

  We beginnen om 09.30 uur met een leuke smaakmaker over leiderschap. Daarna nemen we je mee langs ontwikkelingen in het onderwijs en gaan we in op de vraag hoe je hier leiding aan geeft. Gevolgd door onze kijk op leiderschap en leiderschapsontwikkeling.

  Om 12.30 uur sluiten we het atelier af.

  Wil je deelnemen, schrijf je dan wel in. Deze ochtend bieden we je gratis aan.

  Locatie:

  Wylrehofweg 11
  5912 PM Venlo

   

  Voortouw nemen in schoolontwikkeling met Iliass El Hadioui

  Dit bericht is geschreven op 19 december 2023

  Iliass el hadioui

  Gezicht geven aan verbetercultuur en gelijke kansen

  Een werkdag voor leidinggevenden die aan de slag willen met een verbetercultuur in hun eigen school

  Met: Iliass El Hadioui

  In het najaar van 2024 organiseert NSO-CNA Leiderschapsacademie een dag voor leidinggevenden in vo en mbo. Centraal staat de strategische rol van de leidinggevende bij schoolontwikkeling en verbetering. Wat zijn werkzame principes en mechanismen die de ontwikkelkracht van scholen versterken? Welk aandeel heeft professionalisering daarin. En welke vanzelfsprekendheden in onze dagelijkse gang van zaken verdienen kritische bevraging?

  Iliass El Hadioui deelt met ons nieuwe uitkomsten rond de veranderpraktijk op honderden scholen (80 per jaar) binnen het programma De Transformatieve School, een van de pijlers binnen het recent gestarte landelijke programma ‘Ontwikkelkracht’. Hij laat ons ervaren wat de meerwaarde is van het benutten van kennis uit zijn onderzoek bij het inrichten van een professionele ontwikkelcultuur en versterken van onderwijskansen van jongeren. Hij zal op deze dag ook data-analyses met ons delen. En als laatste: hij gaat in op het mechanisme dat inspiratie omzet in professionalisering en weer omzet in een verbetercultuur.

  Wij nodigen je uit je eigen aanpak rond leidinggeven aan ontwikkeling tegen dit licht te houden. Je  krijgt de gelegenheid om met de inbreng van Iliass op verschillende momenten en op diverse elementen een uitwerking te maken naar je eigen school/opleiding. Wat is in jouw situatie een verbetercultuur? Wat is er didactisch en sociaal-pedagogisch te versterken, zodat je recht kunt doen aan het leren en ontwikkelen van alle leerlingen? Wat wil je betekenen voor jouw omgeving? Hoe ga je het gesprek daarover aan binnen teams?

  Iliass El Hadioui inspireert met zijn oproep om werk te maken van gelijke kansen voor alle leerlingen inmiddels op veel plaatsen docenten en leidinggevenden. Op deze NSO-CNA dag ligt het accent op praktijk maken van zijn benadering in jouw eigen school of opleiding.

  Iliass El Hadioui is programmaleider van het professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma De Transformatieve School. Een aanpak om een school een omgeving te laten zijn waarbinnen jongeren hun veerkracht kunnen ontwikkelen en om de ontwikkelingsladder die de school hen biedt te ervaren als hún ladder. Dat doet een beroep op scholen. Hoe stel je jongeren in staat de leefwerelden waar zij deel vanuit maken thuiscultuur, de peergroup en hun schoolcultuur te hanteren?

  El Hadioui is onderzoeksleider van het programma Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs aan de Vrije Universiteit. En docent aan het Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Eerder was hij lid van de Onderwijsraad.

  Datum: najaar 2024 (volgt)
  Tijd: 9.30 uur- 16.00 uur
  Locatie: Diemen
  Kosten voor deze praktijkgerichte dag: € 235,- (inclusief lunch)

  Voorinschrijving








    

    

   Spring naar toolbar