Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Bedrijfskundig leiderschap

Dit bericht is geschreven op 12 juni 2023

Hoe bouw je aan een stevig organisatorisch fundament van je school? Dat ontdek je in deze opleiding:

Hoe je het onderwijsbeleid naar concrete doelstellingen vertaalt op de 3 domeinen HRM, financiën en kwaliteit. Zodat je het ‘huis’ op orde krijgt en houdt, voor een toekomstbestendige onderwijsorganisatie.

Daarvoor ontwikkel je tijdens de opleiding praktische kennis en vaardigheden op de 3 domeinen. Zodat je daaraan kunt werken om je organisatie zo soepel mogelijk te laten werken.

Deze module is onderdeel van de Master Educational Leadership (MEL). Maar je kunt ‘m ook als losse opleiding volgen.

Lees hier een interview met docent Sytske Feenstra over deze module.

Omgevingsgericht Leiderschap

Dit bericht is geschreven op 14 juni 2023

Jouw schoolorganisatie kan niet los gezien worden van haar omgeving. Als leidinggevende in het onderwijs ben je een belangrijke speler in het maatschappelijke veld. Deze opleiding traint je om systemisch te kijken naar die omgeving en om wendbaar om te gaan met de toekomst. Je leert ontwikkelingen te analyseren en op basis daarvan strategische keuzes te maken voor de koers van je school. Zodat je je school kunt navigeren over de woelige baren van (inter)nationale ontwikkelingen. Waar heb je in je omgeving dan bijvoorbeeld mee te maken? Denk aan nabije factoren als de buurt, andere scholen in de omgeving, gemeente, kinderopvang, bredeschoolvorming, samenwerkingsverbanden, ouders, bestuur, etc. En denk verder weg aan (inter)nationale ontwikkelingen als passend onderwijs, transities in de (jeugd)zorg, krimp, vergrijzing en migratie.

Deze module is onderdeel van de Master Educational Leadership (MEL). Maar je kunt de module ook als losse opleiding volgen.
Lees hier een interview met de docenten Jan Hendriks en Frans Grobbe over deze module.

Ontwikkelingsgericht Leiderschap

Dit bericht is geschreven op 14 juni 2023

Hoe vergroot je het lerend vermogen van jezelf, je team en de hele schoolorganisatie? Die vraag ga je beantwoorden in deze module.

Want voor het leren van leerlingen is ook het leren van docenten, leerkrachten, stafafdelingen en schoolleiders belangrijk. Aan het einde van deze module bezit jij de kunst om sturing te geven aan het scheppen van een lerende organisatiecultuur.

Natuurlijk: leren vindt ook veel informeel plaats: docenten of leerkrachten trekken met elkaar op en vinden samen uit hoe ze iets beter kunnen doen. Maar structureel leren, met elkaar als team of hele organisatie? Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is leiderschap essentieel.

Het is jouw taak om een cultuur te creëren die veilig genoeg is om te praten over zorgen en twijfels –én over de successen. En om hulp te vragen als iets niet lekker loopt. Want alleen in een cultuur waarin dat erkend wordt, ontstaat ruimte om te leren. Alleen dan ontstijg je het niveau van ‘klagen en zeuren’, en kom je op het vlak van ‘onderzoeken en leren’.

Deze module is onderdeel van de Master Educational Leadership (MEL). Maar je kunt ‘m ook als losse opleiding volgen.

Lees hier een interview met docent Karin Derksen over deze module.

Visiegestuurd Leiderschap

Dit bericht is geschreven op 20 juni 2023

Hoe kom je tot een onderbouwde en gedragen visie op leren en onderwijzen? Wat is jouw éigen (onbewuste) visie hierop eigenlijk? Dat ontdek je in deze opleiding:

Je leert leiding te geven aan het proces van visieontwikkeling, en de realisatie daarvan in het onderwijs. Want een goed onderbouwde, gedragen visie is van grote invloed op het succes van jouw school:

Leerlingen en studenten weten hoe het eraan toegaat op school, en wat er van hen verwacht wordt;
Docenten en leerkrachten geven hun onderwijs vanuit dezelfde principes vorm. Zodat afstemming en samenwerking makkelijker gaat;
Als leider weet jij ook beter welke beslissingen je moet nemen.
Want daar zijn duidelijke uitgangspunten voor, waaraan jij je keuzes
kunt toetsen.

Tijdens de opleiding staat je eigen praktijk altijd centraal. Dat betekent dat je jouw eigen praktijk verbindt met het stevige theoretische fundament dat wij aanreiken. Hierdoor is de opleiding meteen toepasbaar.

Dat doe je nooit alleen, maar altijd in uitwisseling met vakgenoten en de docenten.

Deze module is onderdeel van de Master Educational Leadership (MEL). Maar je kunt ‘m ook als losse opleiding volgen.

Lees hier een interview met docent Gelbrich Feenstra over deze module.

Spring naar toolbar