Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Leidinggeven in de onderstroom

Dit bericht is geschreven op 20 juni 2023

De onderstroom in je school: een ongrijpbare rivier van oud zeer en oude denk- en gedragspatronen. Bedding van onrust en onvrede in je team. Dat zich steeds weer laat meesleuren in gedoe over kleine dingen. Uitmondend in een hardnekkige klaagcultuur. Terwijl maar weinigen durven te zwemmen en hun verantwoordelijkheid nemen. Voor schoolleiders die de onderstroom wil gaan zien en er op wil interveniëren.

Meer informatie vind je ook in onze brochure.

 

Projectmanagement in de school gericht op kwaliteitsverbetering (Voorinschrijving)

Dit bericht is geschreven op 20 juni 2023

Onderwijsinstellingen zetten projecten op om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het resultaat laat vaak te wensen over of is onvoldoende zichtbaar. Te veel projecten mislukken, helaas. Waar ligt dat aan? Waarom slaagt het ene project wel, en het andere niet? Hoe kun jij, als projectleider, verbeterprojecten werkend krijgen? Dat ontdek je in deze module.
Tijdens deze opleiding maken we natuurlijk ook de koppeling naar jouw leiderschap, de leiderschapscapaciteit van jouw projectteam en het systeem van jouw school als geheel.

Lees de ervaringen van Bas Wilmer en Karin Lentz, zij deden de opleiding in 2022. In een interview met de docenten Joost Visser, Rosanne Scholte en Tacies Kisters vertellen zij over de opleiding en het vakmanschap van de projectleider.

Stuurkunst

Dit bericht is geschreven op 21 juni 2023

Binnen het onderwijs, in secties, teams en werkgroepen is samenwerken inmiddels vanzelfsprekend en is stuurkunst van groepen vereist. Bij het realiseren van complexe veranderingen zoals bijvoorbeeld een geheel vernieuwd curriculum is goede samenwerking zelfs noodzakelijk. Hoe geef je nu leiding aan samenwerken? Leiding geven aan een groep mensen blijkt veelal lastiger dan de één-op-één gesprekken. Zeker ‘gedoe’ in een groep is niet leuk, terwijl dat juist weleens een goed begin van samenwerken zou kunnen zijn. Om goed samen te werken moet je namelijk ook een beetje houden van gedoe. Ben je schoolleider en stuur je een team aan, dan is deze opleiding een niet te missen kans om je team verder te helpen.

Marieke Blaak vertelt hier over haar ervaringen als student van de opleiding: “Ik leerde dat je als leider van een team soms moet loslaten om dingen in beweging te zetten”.

En Birgit Schalkwijk vertelt hier hoe “de methodieken van de opleiding hielpen om uit die teamemotie te stappen.”

Wil je je alvast inlezen op Stuurkunst? Lees dan het interview met Cunera van Hal en Bart Schipmölder: “Teams worden effectiever als ze meer teamtaal spreken.”

Veranderen en Innoveren

Dit bericht is geschreven op 26 juni 2023

Je bent leidinggevende in het onderwijs en staat voor een lastige taak: verandering en innovatie teweegbrengen in je school. Organisatieverandering is een vak apart; een vak dat je tijdens deze opleiding leert.

Het succes van jouw verandertraject hangt van 3 factoren af:

  • van jou (wie ben jij als veranderaar?)
  • van jouw visie (hoe kijk je naar verandering?)
  • van je kunde (welke methodieken gebruik je?)

Met deze 3 factoren ga je – samen met medestudenten en docenten – intensief aan de slag. Je leert jezelf kennen als veranderaar, ontwikkelt een visie en werkt aan je veranderskills.
Dit doe je allemaal in het kader van je eigen verandertraject. Zo verdiep je je veranderkundig vakmanschap, terwijl je ondertussen een verandering in jouw school in beweging zet.

Lees de ervaringen van Irene Verbeet en Giel Hanraets.

We schreven nog een verdieping over de opzet en werkwijze van de opleiding: neem je eigen veranderopdracht mee.

Werkplaats voor leidinggevenden

Dit bericht is geschreven op 26 juni 2023

Iedereen kent die momenten of situaties: je loopt vast in je relatie met je team, collega’s of leidinggevende. Je wilt richting geven, maar hebt vragen over het waarom, wat en hoe.

Of je bent naarstig op zoek naar nieuwe inspiratie en vormen voor jouw senior leiderschap. Want je vertrouwde gedrag en strategieën werken niet meer en lossen niets op. Maar je komt er maar niet van los.

Omdat je niet lekker in je vel zit, ga je harder werken. En/of je schuift zaken voor je uit.

Kortom: Het knelt in je (persoonlijk) leiderschap.

Herken je bovenstaande situaties? Dan is de werkplaats de plek om er aan te werken. Samen met collega-leidinggevenden en onder leiding van een ervaren begeleider verken je jouw vraagstukken:

  • Je leert je patronen te doorzien en nieuwe alternatieven voor je gedrag te creëren;
  • Je leert dicht op de eigen huid van en met elkaar en groeit in je leiderschap;
  • Je vindt antwoorden op lastige dilemma’s en situaties. En nieuwe inspiratie voor je leiderschap.

Bart Schipmölder is begeleider van deze werkplaats op leiderschap. Bart heeft veel ervaring als leidinggevende. En als coach/begeleider van groepen. Hij kijkt met een scherpe blik naar de situatie en doorziet snel de patronen die je uit je kracht halen. Hij is niet zo onder de indruk van je verhaal, maar kijkt naar de achterliggende dynamiek. Vanuit inspiratie laat hij je opnieuw kijken naar je situatie: naar wat jíj wilt, en wat jíj eraan kunt doen.

Leidinggeven vanuit de essentie voor bestuurders (Voorinschrijving)

Dit bericht is geschreven op 4 januari 2024

Een verdieping vanuit systemisch perspectief

In visie-missiedocumenten en in de besturingsfilosofie van veel scholengroepen draait het in essentie om ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. Dat wil zeggen: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling en bijdragen aan de ontwikkeling van anderen. Het is een beweging waarin ‘maakprocessen’ dienstbaar worden gemaakt aan ontwikkelingsprocessen. Voor alle betrokkenen vraagt deze beweging een herbezinning op eigen rol en bijdrage. En voor de bestuurder het opnieuw doordenken van de vraag hoe vorm en inhoud te geven aan de organisatie in al zijn gelaagdheid en verbindingen. Op een wijze dat er ruimte en ondersteuning ontstaat voor betekenisvol en ontwikkelingsgericht onderwijs.

In deze opleiding/training staat de vraag centraal: hoe als bestuurder – congruent met deze essentie – bij te dragen aan:

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs, ontwikkelingsgericht organiseren en ontwikkelingsgericht leidinggeven
  • Afgestemde autonomie, waarin verantwoordelijkheid nemen voor een betekenisvolle bijdrage in alle lagen van de organisatie, in onderlinge afstemming tot stand komt.

En te komen tot een daarbij passende ordening.

Leidinggeven vanuit de essentie

Dit bericht is geschreven op 20 juni 2023

Een verdieping vanuit systemisch perspectief

Hoe om te gaan met de onderstroom in je organisatie, die rivier van oud zeer en oude denk- en gedragspatronen. Hoe inlvoed uit te oefenen op die onderstroom, terwijl je er zelf deel van uitmaakt. En dan vooral: hoe als leidingegevende bij te dragen aan gezonde, ontwikkelingsgerichte krachten in de onderstroom. Daar gaat deze 4-daagse opleiding over!

Je ontdekt:

– Verschillende manieren om krachten in de onderstroom te begrijpen.
– Hoe je doordringt tot de essensie van vraagstukken en dilemma’s.
– Hoe je de essensie meeneemt in de ontwikkelingsweg die je met elkaar zoekt.

Zo leer je leidinggeven vanuit de essentie. Zodat je verantwoordelijkheid kunt nemen op een manier die zorgt:

– dat leerlingen, docenten en teams zich ontwikkelen,
– dat ook zij verantwoordelijkheid nemen,
– dat samenwerking leidt tot gemeenschapsvorming.

Spring naar toolbar