Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Master Educational Leadership (MEL)

Groei door naar excellent & betekenisvol leiderschap

THEMAMASTEROPLEIDING SCHOOLLEIDERSCHAP
STUDIETIJD2,5 jaar (60 ECTS)
START12 SEPTEMBER 2022
BeschikbaarheidPlaatsen beschikbaar

Master Educational LeadershipJe bent inmiddels een ervaren leidinggevende in het onderwijs. Maar het is tijd om door te groeien. Want je bent lang niet altijd de effectieve leider die je wílt zijn. Hoe kun je structureler bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en je school?

De Master Educational Leadership (MEL) is precies wat je zoekt.

Gedurende de master ontwikkel je een solide visie op leren en onderwijs. Een leider die bewust handelt in de complexe omgeving van de school en zijn omgeving. Die stuurt op zowel planning, control én kwaliteit.

Je ontwikkelt de onderzoekende houding die je daarbij nodig hebt. Zodat je al je keuzes goed kunt onderbouwen.

Ondertussen geef je invulling aan een lerende school. En geef je als lerende leider daarin zélf het goede voorbeeld.

Kortom: tijdens deze vernieuwende master in onderwijsmanagement groei je naar excellent & betekenisvol leiderschap in het onderwijs.

Het onderscheidende van ónze Master Educational Leadership?
Dat de opleiding 100% vraagstukgestuurd is. Dat betekent dat je vanuit jouw school vraagstukken inbrengt. Die zijn vervolgens bij iedere module het vertrekpunt voor de theorie.

Anders gezegd: jouw ontwikkeling staat altijd direct in het teken van de vraagstukken uit je eigen praktijk. Dus niet alleen jij ontwikkelt je, je school ontwikkelt zich net zo hard mee.

Ook helpt deze opzet je om je werk met je studie te combineren.

Wil je weten waarin onze MEL zich nog meer onderscheidt? Klik op de tabjes hieronder.

Hier kan je het verhaal achter en van de MEL lezen.

Willemijn Stolk en Cor van Wijngaarden volgen de MEL en wij volgen hen. Lees hier de ervaringen van Willemijn en Cor.

 

De Master Educational Leadership is voor ervaren leidinggevenden in het onderwijs (PO, VO, MBO en HBO).

Instroomeisen

 • Je bent functioneel leidinggevende in het onderwijs
 • Je bent verantwoordelijk voor personeel en onderwijs
 • Je hebt meer dan 2 jaar ervaring
 • Je hebt een bachelor in het HBO of WO
 • Een intake procedure bepaalt je toelating welke o.a. is gebaseerd op de aangeleverde documenten:
  • CV
  • Aanstellingsbrief
  • Aanbevelingsbrief
  • Kopie bachelordiploma
  • Korte motivatiebrief
  • Korte beschrijving van complexe vraagstukken

Vraagstukgestuurd

Al onze opleidingen zijn praktijkgericht. Maar met deze master gaan we nog een stapje verder: jouw eigen vraagstukken (van je school) zijn het vertrekpunt voor je opleiding en ontwikkeling. Zo wordt iedere minuut die je in deze opleiding investeert, direct relevant.

In de modules onderzoek je jouw vraagstukken met collega’s uit verschillende onderwijspraktijken. Waarbij een ieder eigen ervaringen inbrengt op het gebied van leidinggeven en leiderschap. En vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten over onder andere leiderschap en leren.

Zo verken je verschillende perspectieven en ontwikkel je een nieuw handelingsrepertoire. Om uiteindelijk verandering teweeg te brengen in je eigen praktijk.

Integraal

Je krijgt zicht op ‘het complete plaatje’: je ontwikkelt een onderzoekende houding, zodat je steeds op zoek gaat naar de vraag achter de vraag: waaróm is dit je vraagstuk, wat speelt er op de achtergrond, is dit wel het échte vraagstuk?

Daarbij gebruik je de kennis, tools en vaardigheden die je tijdens de opleiding opdoet. Die verbind je aan een verdiept inzicht in jezelf als mens en als leider, aan je persoonlijke leiderschap, en aan de context van de school en haar omgeving.

Persoonlijk

De MEL draait om jouw ontwikkeling als leider. Die ontwikkeling maak je zichtbaar vanaf dag 1 met je portfolio, die bepalend is voor de afronding van de master. Je collega-studenten, een vast team van docenten, je leerbegeleider en een onderzoeksbegeleider dagen je hierbij uit en ondersteunen je.

Leergemeenschap

Met jouw deelname aan de MEL word je onderdeel van een brede leergemeenschap. Een gemeenschap die bestaat uit je vaste groep medestudenten, docenten, je leerbegeleider, alumni en leden van onze adviesraden.

Zo bouw je tijdens de master een breed spectrum aan inzichten, sparringpartners en rolmodellen op. Een netwerk waarvan je straks als alumnus ook dankbaar gebruik van kunt maken.

De Master Educational Leadership is volledig integraal opgebouwd, in 2 fases:

In de 1e fase volg je verschillende modules rond diverse leiderschapspraktijken en perspectieven op leiderschap. Vanuit het inhoudelijke perspectief van iedere module werk je aan je eigen vraagstukken. Evenals aan je kennis, (persoonlijk) leiderschap en onderzoekende houding.

Ook ben je onderdeel van een cohortgroep. Daarin geef je sturing aan jouw eigen ontwikkeling in excellent en betekenisvol leiderschap. Dat doe je middels intervisie en voortgangsgesprekken.

Wanneer je deze fase succesvol hebt afgerond, stroom je door naar de 2e fase.

In de 2e fase staat jouw eigen opgave (complex vraagstuk) in de school/onderwijsinstelling centraal. Deze opgave verrijk je thematisch, door het vanuit verschillende perspectieven te belichten. Daarbij doe je onderzoek naar hoe jouw eigen vraagstuk samenhangt met macrotrends in de samenleving.

Bij bovenstaande word je begeleid door een interprofessioneel docententeam. Zo ontwikkel je je leiderschap verder. Want je leert meervoudig kijken en een onderzoekende dialoog voeren.

Bij dit alles werk je samen met collega’s van andere scholen in binnen én buitenland.

De 4 modules van de MEL

In de 1e fase van de opleiding volg je de 4 modules van de MEL. Hiervoor schrijf je je automatisch in wanneer je je inschrijft voor de MEL.

Je kunt de modules ook als losse opleiding volgen wanneer je besluit om nog niet de hele master te doen. Hierbij adviseren wij je om vóór het 1e jaar een keuze te maken uit 2 modules. En je het jaar daaropvolgend in te schrijven voor de gehele MEL. Dan volg je de overige 2 modules, de startreis en de intervisiebijeenkomsten. Als je deze route volgt, verleng je de doorlooptijd van de MEL met 1 jaar.

De modules zijn:

Visiegestuurd Leiderschap

Hoe kom je tot een onderbouwde en gedragen visie op leren en onderwijzen? Wat is jouw éigen (onbewuste) visie hierop eigenlijk? Dat ontdek je in deze module. Zodat je leiding kunt geven aan het proces van visieontwikkeling en de uitwerking daarvan in het onderwijs. Want een gedragen visie is van grote invloed op het succes van jouw school.

Meer over deze module >

Ontwikkelingsgericht Leiderschap

Hoe vergroot je het lerend vermogen van jezelf, je team en de hele schoolorganisatie? Die vraag ga je beantwoorden in deze module. Want voor het leren van leerlingen is ook het leren van docenten, leerkrachten, stafafdelingen en schoolleiders belangrijk. Aan het einde van deze module bezit jij de kunst om sturing te geven aan het scheppen van een lerende organisatiecultuur.

Meer over deze module >

Bedrijfskundig Leiderschap

Hoe bouw je aan een stevig organisatorisch fundament van je school? Daarvoor moet je het onderwijsbeleid kunnen vertalen naar concrete doelstellingen op de 3 domeinen HRM, financiën en kwaliteit. Hoe je dat doet, leer je in deze module. Zodat je het ‘huis’ op orde krijgt en houdt, voor een toekomstbestendige onderwijsorganisatie.

Meer over deze module >

Omgevingsgericht Leiderschap

Hoe navigeer je de school over de woelige baren van (inter)nationale ontwikkelingen? Jouw organisatie kan niet los gezien worden van haar omgeving. Als leidinggevende in het onderwijs ben je een speler in het maatschappelijke veld. Deze module traint je om systemisch te kijken daar die omgeving. Je leert ontwikkelingen te analyseren en op basis daarvan strategische keuzes te maken voor de koers van je school.

Meer over deze module >

Afronding

Je rondt de master af met een verscheidenheid aan beroepsproducten. Daarna vindt er een integrale oogst plaats in de vorm van een finale presentatie. Dat houdt in dat je aan een panel van experts uit het vakgebied aantoont dat je jezelf onderscheidt als excellent leidinggevende in het onderwijs. En laat zien hoe jouw betekenisvol leiderschap er uitziet. Hierbij speelt je portfolio een belangrijke rol.

Heb je de Master Educational Leadership succesvol afgerond? Dan draag je de volgende mastertitel:

 • Master of Arts

Ben je schoolleider in het primair onderwijs? Dan voldoe je na deze master ook aan de eisen voor de basisregistratie.

Jouw vaardigheden na deze opleiding:

Belangrijker dan de titels zijn natuurlijk de vaardigheden die je ontwikkelt. Na de MEL:

 • Heb je een solide visie op leren en onderwijs
 • Ben je een lerende leider, met zicht op het effect van je handelen
 • Kun je bewust en onderbouwd handelen in de complexiteit van het grotere systeem
 • Kun je sturen op planning, control en kwaliteit van onderwijs
 • Geef je invulling aan een lerende school

Kortom: na de MEL kun je excellent leiding geven aan jezelf, anderen en zo aan leren zélf.

Marianne Molsbergen, onderwijskundig teamleider bij MBO Rijnland

“Onderwijsleidinggevende zijn is een behoorlijke job; je bent nooit klaar. Wil je daarnaast een serieuze opleiding doen? Dat is een al even serieuze uitdaging. Hoe vind je de tijd, náást alles wat je al te doen hebt?

Het antwoord is een master van NSO-CNA: daarmee sla je 2 vliegen in 1 klap. Je leert ontzettend veel, en wat je leert kun je direct toepassen. Met name omdat je continu eigen casussen inbrengt.

De docenten noemen dat ‘just-in-time’-leren: bij alles wat je leert denk je: ‘O ja, dat heb ik gisteren aan de hand gehad.’ Of: ‘Dat kan ik goed gebruiken om dingen uit te zetten voor volgend jaar.

Leren en werken lopen bij NSO-CNA parallel.”

Lees het hele interview met Marianne.

 

Oemar Kerpens, teamleider afdeling MAVO bij Ir. Lely Lyceum

“Een opleiding van NSO-CNA leert je na te denken over de strategische koers van je organisatie. Hoe je werkt vanuit je visie, en daarbij te allen tijde je doelen in het zicht houdt.

Daarbij krijg je ook mee hoe je als teamleider naar de begroting moet kijken. In het onderwijs wordt vaak gezegd: daar hebben we geen geld voor. Maar nu weet ik: formuleer eerst je visie: waar wil je heen? Daarna maak je er geld voor vrij. Wat dat is echt wel ergens te vinden.

Daarnaast kun je ook heel goed netwerken. Ik heb contacten opgebouwd met verschillende teamleiders en rectoren, uit het hele land. We wisselen ideeën uit, sparren met elkaar en vragen onderling advies. Heel waardevol.”

Lees het hele interview met Oemar

Marco Meily, locatieleider Horeca Vakschool Rotterdam

“Bij een master van NSO-CNA is iedere opdracht echt toegespitst op je eigen werkomgeving. Alles draait om jou en je persoonlijke leerdoelen. Je vindt zo direct de aansluiting op je eigen praktijk. Alles wat je doet, is direct toepasbaar.

De trainers zijn top. Professioneel, met oog voor de situatie. En ze zijn recht door zee: ze zeggen waar het op staat. Je wordt zo geconfronteerd met je eigen leiderschapsstijl. Soms confronterend, maar bijzonder effectief.”

Schrijf je je in voor de MEL, dan bedraagt de investering voor deze opleiding (studiejaar 2022-2023):

 • € 23.900,00 opleidingskosten
 • € 3.690,00 verblijfs- en arrangementskosten

Dit is voor de gehele opleiding in fase 1 en fase 2 inclusief de 4 modules + startreis in fase 1.

Bovengenoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW i.v.m. CRKBO registratie

De opleidingsdagen vinden plaats in ons onderwijscentrum in Diemen. De meerdaagse bijeenkomsten vinden op een externe locatie plaats.

 

DagDatumLocatieTijd
Startreis dag 107-09-2022volgt09.00 - 20.00 uur
Startreis dag 208-09-2022volgt09.00 - 20.00 uur
Startreis dag 309-09-2022volgt09.00 - 17.00 uur
Voortgangsgesprekken26-01-2023
27-01-2023
Diemen13.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
Voortgangsgesprekken26-06-2023
27-06-2023
Diemen13.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur

Ook de data van de onderstaande modules maken deel uit van cohort A fase 1 (semester 1 en 2):

Bedrijfskundig Leiderschap (BKL) – september 2022
Omgevingsgericht Leiderschap (OGL) – september 2022
Visiegestuurd Leiderschap (VGL) – februari 2023
Ontwikkelingsgericht Leiderschap (OWL) – februari 2023

Fase 2 (semester 3, 4 en 5) van de MEL cohort A start in september 2023. De campus dag van fase 2 is op woensdagen.

 

DagDatumLocatieTijd
Startreis dag 112-09-2022volgt09.00 - 20.00 uur
Startreis dag 213-09-2022volgt09.00 - 20.00 uur
Startreis dag 314-09-2022volgt09.00 - 17.00 uur
Voortgangsgesprekken24-01-2023
25-01-2023
Diemen09.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
Voortgangsgesprekken03-07-2023
04-07-2023
Diemen13.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur

Ook de data van de onderstaande modules maken deel uit van cohort B fase 1 (semester 1 en 2):

Visiegestuurd Leiderschap (VGL) – september 2022
Ontwikkelingsgericht Leiderschap (OWL) – september 2022
Bedrijfskundig Leiderschap (BKL) – februari 2023
Omgevingsgericht Leiderschap (OGL) – februari 2023

Fase 2 (semester 3, 4 en 5) van de MEL cohort B start in september 2023. De campus dag van fase 2 is op woensdagen.

Op dit moment zijn er helaas geen beschikbare plaatsen meer op de Master opleiding Educational Leadership (dinsdag en vrijdag groep). Wel is het mogelijk om een wachtlijst inschrijving te doen.

Ook is het mogelijk om te starten met losse modules en daarna in te stromen op een cohort.

 


   

  De opleiding start in september 2022. Je kunt je nu al doormiddel van een voorinschrijving aanmelden. Vul onderstaand formulier in.

  Zodra de nieuwe data van de opleiding bekend zijn, informeren wij je en kun je je definitief inschrijven.
   Spring naar toolbar