Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Projectmanagement in de school gericht op kwaliteitsverbetering

Hoe je verbeterprojecten werkend krijgt

themaverandering in de school
start16 februari 2023
duur6 maanden
locatiediemen
BeschikbaarheidPlaatsen beschikbaar

Vaak zetten onderwijsinstellingen projecten op, die de onderwijskwaliteit moeten verbeteren. Het resultaat laat vaak te wensen over of is onvoldoende zichtbaar. Te veel projecten mislukken, helaas.

Waar ligt dat aan? Waarom slaagt het ene project wel, en het andere niet? Hoe kun jij, als projectleider, verbeterprojecten werkend krijgen? Dat ontdek je in deze opleiding.

Concreet kies je voor deze opleiding wanneer je meer kennis en kunde wilt opdoen over:

Tijdens deze opleiding maken we natuurlijk ook de koppeling naar jouw leiderschap, de leiderschapscapaciteit van jouw projectteam en het systeem van jouw school als geheel.

Je werkt gedurende de opleiding aan een verbeteropdracht in je eigen werkomgeving. Welke ruimte heb jij nodig om vanuit jouw leiderschap verder vorm en invulling te geven aan het realiseren van deze opdracht? Daar kijken we samen naar.

Lees de ervaringen van Bas Wilmer en Karin Lentz, zij deden de opleiding in 2022.

Steeds meer werk verschuift van de lijn naar projecten en programma’s. De wereld is dynamisch en kent vele complexe vraagstukken in het systeem van de school. Bovendien vinden we het meer dan ooit belangrijk om in ons handelen transparant te zijn, en ons op een maatschappelijk verantwoorde wijze in te zetten voor duurzame ontwikkeling.

Dit alles vraagt om alert reageren en adequaat inspelen op verandering na verandering. Vandaar ook de hoge vlucht die het projectmanagement in de afgelopen decennia heeft genomen: de tijdelijke organisatie-in-de-organisatie waarmee we snel en flexibel nieuwe uitdagingen in het onderwijs kunnen oppakken. En zo verbeteringen realiseren.

 

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Projectmanagement is het essentieel dat je binnen jouw onderwijsorganisatie verantwoordelijk bent en leiding geeft aan een verbetertraject. In de praktijk betekent dit dat de groep bestaat uit deelnemers die vanuit hun rol als docent, leidinggevenden (schoolleiders en teamleiders) stafleden en projectleiders werkzaam zijn met als gemeenschappelijke deler projectmanagement in de school/onderwijsinstelling (PO, VO, MBO en HBO).

Instroomeisen

  • Je bent daadwerkelijk als projectleider verantwoordelijk voor een verbeteropdracht binnen jouw school of kan dat overeenkomen met je leidinggevende.
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring binnen het onderwijs als docent, schoolleider, teamleider, staflid of projectleider.
  • Je hebt een bachelor in het HBO of WO.

 

Praktijkgericht

Betekenisvol leren vraagt om een hybride leeromgeving: een omgeving waarin je leert en werkt tegelijk. Daarom leggen we in alle bijeenkomsten de link tussen theorie en jouw praktijk.

Je werkt gedurende de hele module aan een vraagstuk dat je meeneemt vanuit jouw school. Zo krijgt je leertraject direct waarde voor jouw organisatie en creëer je impact.

Vanuit deze sterke verbinding tussen theorie en dagelijkse praktijk krijgt jouw leerproces vorm. Zo ontstaat directe betrokkenheid met deze opleiding. En is jouw ontwikkeling als (project)leider betekenisvol. Een leider die blijft leren. Ook nadat je je certificaat hebt behaald.

Intervisie

Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor intervisie. Want de grote opgave van de projectleider is om – met het projectteam – de zaken planmatig, concreet en anders dan voorheen aan te pakken. Om een echte verbetering te bewerken, moeten reactieve patronen (zowel persoonlijke als van de organisatie) losgelaten worden. Dat is niet makkelijk, want die patronen zijn vaak taai. Daarom overleven ze.

De intervisie bijeenkomsten zijn gekoppeld aan het theoretische gedeelte van de opleidingsdag. Samen met je medestudenten kijk je verdiepend naar jouw vraagstuk binnen de verbeteropdracht.

Door zo het vraagstuk te doorgronden, stil te staan bij jouw rol als projectleider en patronen te doorzien, creëer je ruimte voor jouw ontwikkeling als (project)leider.

Omgevingsgericht

Tot slot is de interactie tussen jou als projectleider en de omgeving van de school een belangrijke succesfactor. Daarom zoomen we daar ook op in, in relatie tot jouw project.

 

Start 2-daagse (onderwijsdag 1 en 2)

Gedurende deze 2-daagse ga je gezamenlijk met een groep studenten jezelf verrijken met het opdoen van meer inzicht in project-en programmamanagement binnen de school. Jouw project staat centraal waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen en je de opgedane kennis direct integreert in jouw project. Je maakt kennis met jouw intervisiegroep en intervisiebegeleider en gaat direct de diepte in met jouw projectopdracht.

Onderwijsdag 3

Vandaag start je met jouw eigen intervisiegroep waarin je het gesprek aangaat met elkaar over de visie op leren op jouw school in relatie tot het kwaliteitszorgsysteem. In de middag ga je onder begeleiding van jouw intervisie docent verbindingen maken tussen het kwaliteitszorgsysteem en jouw project waarin je de dilemma’s en uitdagingen met elkaar verder doorgrond.

Onderwijsdag 4

Tijdens onderwijsdag 4 staat jouw rol als projectleider centraal. Hoe ziet jouw leiderschap eruit? Wat zijn jouw overtuigingen en voorkeuren en hoe doorbreek jij de cirkel? In de middag ga je onder begeleiding van jouw intervisie docent verdiepend kijken naar het thema leiderschap in relatie tot jouw eigen verbeteropdracht.

Onderwijsdag 5

Op deze laatste dag vindt er een gezamenlijke oogst plaats waarin de professionele dialoog centraal staat. Wat houdt jou nu bezig als projectleider? Door de denkkracht te vergroten als professionals krijgt jouw project en persoonlijke leervragen nog een extra push.

Gedurende de opleiding werk je aan ontwikkeling van jouw leiderschap, gericht op jouw rol als projectleider van een verbeteropdracht.

De leeropbrengst van deze module is dat je een flinke verdieping en professionaliseringsslag maakt in je leiderschap, met inspiratie uit wetenschap en praktijk.

Tarcies Kisters-Engelen heeft ruime ervaring als manager, coach (bij individuele en teamvraagstukken) en veranderbegeleider binnen en buiten het onderwijs. Haar aanpak is erop gericht, dat mensen zelf in beweging komen. Hierbij helpt haar vermogen tot reflecteren, spiegelen, inleven en doorpakken op resultaten. Transparantie, scherpte, authenticiteit en balans in doen en ook laten kenmerken haar functioneren en bijdrage. Sinds 2009 is zij mede-eigenaar van een adviesbureau en werkt voor NSO-CNA sinds 2013.

Rosanne Scholte heeft ruime ervaring als leidinggevende en als projectleider in het HBO-WO. Zij heeft diverse projecten en opleidingsteams begeleid en hierin Internationale samenwerkingen weten te realiseren. Ze weet ruimte te creëren daar waar autonomie en sturing schuren en complexe vraagstukken vragen om leiden en laten leiden. Bij NSO-CNA is ze opleidingsmanager van de Masteropleidingen en de Schoolleidersopleidingen Basis-en Vakbekwaam. Daarnaast zet ze zich in voor het (door)ontwikkelen van diverse onderwijsprogramma’s en de professionalisering van de onderwijsteams.

Joost Visser is bestuurder in het voortgezet onderwijs. Hij heeft veel ervaring in leidinggevende rollen en als opleider, coach en interimmanager. Zijn drive is mensen in beweging te brengen en hij is gefascineerd door denken, doen en de verbinding tussen die twee.

 

Waar

De meerdaagse vinden plaats in het congrescentrum Kaap Doorn.

De lesdagen vinden plaats op ons onderwijscentrum in Diemen.

Adres onderwijscentrum

Kosten

  • Opleidingskosten: € 2.950,-
  • Verblijfs- en arrangementskosten: € 425,-

Tijdens de opleidingsdagen gebruik je een digitale leeromgeving (DLO)

Dag DatumLocatieTijd
dag 116-02-2023Kaap Doorn09.00 - 20.00 uur
dag 217-02-2023Kaap Doorn09.00 - 17.00 uur
dag 314-03-2023Diemen09.00 - 17.00 uur
dag 411-04-2023Diemen09.00 - 17.00 uur
dag 517-05-2023Diemen09.00 - 17.00 ur
Spring naar toolbar