Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Uitwisseling Schoolleiders Amsterdam-Berlijn

themaSchool Leadership in Urban Education
studiebelasting
reis 9 t/m 12 oktober (voorbereiding 1 juli)
BeschikbaarheidPlaatsen beschikbaar

Berlijn-Amsterdam. Schoolleiderschap in een grootstedelijke omgeving

In samenwerking met de stad Amsterdam en Amsterdamse schoolbesturen organiseren NSO-CNA en LISUM Berlin-Brandenburg een reis en praktijkuitwisseling van schoolleiders. Nu heb je een unieke kans om je Stadsbekwaamheid te onderzoeken en te vergelijken met die van je collega in Berlijn.

AMSTERDAM-BERLIJN

 • Al in 2018 is in Amsterdam het initiatief genomen om rond het thema schoolleiderschap internationale opleiding en kennisuitwisseling te organiseren. Dit vanwege de gelijksoortige grootstedelijke leiderschapsvraagstukken in scholen.
 • De resultaten van het onderzoek Succesvolle basisscholen aan het woord (juni 2018) heeft schoolleiderschap als één van de zeven pijlers voor betere kansen voor potentiële achterstandsleerlingen geïdentificeerd.
 • In de Gemeentelijke Beleidsbrief Amsterdammerschap in het onderwijs (d.d. 11 juli 2019) wordt in actielijn 1 onder maatregel 1 de ontwikkeling van het programma grootstedelijk onderwijs voor directeuren en schoolleiders aangekondigd waarvan deze internationale uitwisseling onderdeel uitmaakt.
 • De kennisuitwisseling wordt als verdiepingsaanbod voor schoolleiders uitgevoerd door NSO-CNA.
 • De netwerkvorming door Amsterdamse schoolleiders van verschillende schoolbesturen biedt de gelegenheid om school-overstijgende systeemvraagstukken  in het onderwijs aan de orde te stellen.

Voor (eindverantwoordelijk) schoolleiders PO, VO en MBO in Amsterdam en directe omgeving die staan voor specifieke uitdagingen in de grote stad (o.a. omgaan met verschillen, nieuwkomers, kansengelijkheid, taalonderwijs, superdiversiteit). Hoe gaan schoolleiders in partnerstad Berlijn hiermee om in hun werkcontext en vanuit hun professionele rol?

Nu heb je een unieke kans om hierover uitgebreid in gesprek te gaan met Berlijnse collega’s, het lokale Amsterdamse netwerk van schoolleiders en de Gemeenten.

Het studiebezoek, de praktijkuitwisseling, het tegenbezoek  & netwerkbijeenkomsten zijn allen programmaonderdelen van het NSO-CNA verdiepingsaanbod.

Wil je deelnemen? Dan vragen we het volgende:

 • Een fundamentele nieuwsgierigheid naar de actuele grootstedelijke context van het schoolleiderschap.
 • Een concrete eigen professionaliseringsvraag rond dit thema vanuit een (eind-) verantwoordelijke schoolleider-positie.
 • Een goede voorbereiding en open houding tijdens de uitwisseling.
 • De bereidheid Berlijnse collega’s voor tegenbezoek in Amsterdam ook op school te ontvangen.
 • Deelname aan het Amsterdamse netwerk van Schoolleiders rond het thema.

Het programma en de begeleiding bestaat uit:

 • Intakegesprek professionaliseringsvragen en twee kennismakings- en voorbereidingsbijeenkomsten met de reisgroep.
 • Studiebezoek aan Berlijn en matching met collega-schoolleider.
 • Bijdrage aan reisverslag ten behoeve van Amsterdamse collega’s en betrokkenen.
 • Voorbereiden tegenbezoek aan Amsterdam.
 • Deelname aan onderdelen van tegenbezoek, ontvangst collega.
 • Twee netwerkbijeenkomsten Schoolleiderschap Urban Education Amsterdam
 • Professionalisering van het schoolleiderschap in de eigen stedelijke werkcontext.
 • Analyse en interventies in de eigen schoolontwikkeling
 • Stedelijke netwerkvorming in Amsterdam rond het thema Urban Education.
 • Ontdekken van nieuwe mogelijkheden en aanpakken vanuit internationale leernetwerken.
 • De kosten van het programma bedragen € 2500,- (opleidingskosten + reis- en verblijfskosten).
  • de (studie)reis naar Berlijn;
  • de schoolleider-uitwisseling;
  • deelname aan de Amsterdamse netwerkbijeenkomsten van schoolleiders.
 • Voor het programma maak je gebruik van onze digitale leeromgeving (DLO).

 

Algemene voorwaarden

Dit is naast ‘studiebezoek’ vooral een échte uitwisseling van (eindverantwoordelijke) schoolleiders. Je gaat je eigen praktijk beter doorgronden door die te vergelijken met collega-schoolleiders in Berlijn. Hierdoor zul je nieuwe mogelijkheden ontdekken op school én in de lokale samenwerking in Amsterdam. Vaak gaat het niet om pasklare antwoorden te vinden, maar veel meer om collegiaal onderzoek te doen naar dezelfde vragen in een andere werkcontext en professionele posities.

Klik hier voor het volledige programma

Klik hier voor het verslag van de Oslo reis 2018

Zondag 9 oktober heenreis Berlijn en woensdag 12 oktober retour Amsterdam.

Het tegenbezoek  van de Berlijnse collega’s naar Amsterdam vindt plaats in maart/april 2023.

De 1e voorbereidingsbijeenkomst is op vrijdagmiddag 1 juli. Overige data worden gepland in overleg

DagDatumPlaats
1: start16-04-2020Voorbereidingsbijeenkomst van 15.00 - 17.00 uur
2: zondag19-04-2020 Reisdag Amsterdam-Berlijn
3: maandag20-04-2020Berlijn
4: dinsdag21-04-2020 Berlijn
5: woensdag22-04-2020 Ochtendprogramma in Berlijn - Middag retour Amsterdam

Het tegenbezoek van de collega’s uit Berlijn (3 aaneengesloten dagen) zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021.

De opleiding start in 2020/2021. Je kunt je nu al doormiddel van een voorinschrijving aanmelden. Vul onderstaand formulier in.

Zodra de nieuwe data van opleiding bepaald is,  informeren wij je en kun je je definitief inschrijven.
  Spring naar toolbar