Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Strategisch Onderwijskundig Leiderschap

Een nieuw perspectief op leidinggeven aan lerende organisaties

thema De school als lerende organisatie
StartStart 10 oktober 2023
duur4 dagen
locatieDiemen
BeschikbaarheidPlaatsen beschikbaar

Een leider in het onderwijs werkt in een complexe omgeving. Ontwikkelingen buiten en binnen school vragen om fundamentele keuzes. Daarmee staat de kennis en kunde van de onderwijskundig leider in het brandpunt van de aandacht.

Het leren van leerlingen en studenten is de kernopdracht van elke school. Maar steeds vaker ben je óók bezig met het leren van docenten, leidinggevenden (inclusief jezelf), teams én de school als organisatie.

Continu zoek je naar antwoorden op actuele en aanstaande vragen. Maar als je die antwoorden vindt, op basis waarvan kom je dan tot keuzes die tot betekenisvolle resultaten leiden?

Daarvoor is ons nieuwe 4-daagse programma Strategisch Onderwijskundig Leiderschap.

‘Strategisch onderwijskundig leiderschap’ is je inhoudelijk kunnen verhouden tot ontwikkelingen, vernieuwingen en innovaties die zich voordoen. Het is op een onderbouwde manier bepalen welke ontwikkeling je op de eigen school tot stand wilt brengen. En op een gedegen fundament van inzichten uit theorie en praktijk komen tot uitspraken hierover: welke alternatieven kiezen wij en waarom? Wat moeten we dan ontwikkelen, en hoe doen we dat?

Klaartje Potma en Ruud van de Hoef deden de opleiding dit voorjaar en waren er zeer over te spreken:

“Die onderwijskundige onderbouwing die ik zocht, daar sta ik nu steviger in. Alles wat we doen, iedere keuze die we maken, moet geworteld zijn in onze visie op leren, op onderwijs en uiteindelijk ook op toetsing. Dat is mijn mantra geworden.”

Lees hier het hele interview met Klaartje en Ruud. En lees ook het interview met de deelnemers Karim Bashandy & Brigitta van den Berg.

NSO-CNA Leiderschapsacademie en Sioo

De opleiding Strategisch Onderwijskundig Leiderschap is een samenwerking tussen NSO-CNA Leiderschapsacademie en Sioo (interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde).

Samen willen de organisaties van nog meer betekenis zijn voor het Nederlandse onderwijs, dat voor complexe vraagstukken staat in een snel veranderende samenleving.

Deze opleiding is bij het Sioo te volgen als onderdeel van Build Your Own Academy. Zie sioo.nl.

Ervaren eindverantwoordelijk leidinggevenden, opleidingsdirecteuren, programmamanagers in het onderwijs (PO, VO, MBO en HBO).

Instroomeisen

 • Je bent bestuurder, eindverantwoordelijk leidinggevende of projectleider in het onderwijs
 • Je beschikt over een actuele onderwijskundige of veranderopdracht in jouw onderwijsorganisatie
 • Je bent opdrachtgever, regisseur of hoeder van deze veranderopdracht
 • Je hebt basiskennis op de terreinen van leiderschap, veranderen en projectmanagement

Tijdens deze opleiding werk je continu aan je veranderopdracht. Gaandeweg reiken de docenten je de theorie, tools en technieken aan die je daarbij nodig hebt.

Opleiders

De opleiding wordt verzorgd door 3 experts uit het veld:

 • Robert-Jan Simons is expert in leerprocessen van schoolleiders en scholen. Hij probeert mensen een breder begrip van leren te geven, door ze inspireren én in de war te brengen.
 • Freerk Wortelboer is gespecialiseerd in het begeleiden van duurzame veranderprocessen. Hij focust zich daarbij op teamontwikkeling en de bevordering van een leren, professionele cultuur.
 • Rob Miochs werkgebied is schoolontwikkeling en vernieuwing werkend krijgen. Met name door samen met leidinggevenden complexe kwesties tot een werkbare uitkomst te brengen, zichtbaar tot in ‘de klas’.

 

De 4 dagen van het programma zijn als volgt ingevuld:

1. Strategisch onderwijskundig leiderschap in een lerende organisatie
Afgestemd op de opgaven van de organisatie, kom je tot de invulling van strategisch onderwijskundig leiderschap. Wat zijn fundamenten die ten goede komen aan zelfbewust handelen in de dynamieken buiten en binnen de school? Je krijgt een vernieuwd model voor de lerende organisatie aangereikt. Je leert hoe te handelen bij complexe vraagstukken. Op basis daarvan krijg je zicht op waar de school stappen kan zetten.

2. De kracht van een visie op leren
Iedere theorie over lerende organisaties is het over één ding eens: een gedeelde visie op leren is dé basis. Je ontdekt waarom dat zo is, en je gaat aan de slag met je visie op leren van leerlingen, studenten en medewerkers binnen de school.

3. Leren en veranderen versterken elkaar
Hoe zorg je dat vernieuwingen beklijven en zich verspreiden? Hoe houd je balans tussen verandering en stabiliteit? Kernprincipes over ‘wat werkt’ geven zicht op wat er binnen de school te doen is. En op basis daarvan kun je invulling geven aan je handelen.

4. Leiderschap onder druk
Op deze dag sta jijzelf in de schijnwerper. Wat is je persoonlijk professionele identiteit als leider bij strategische vraagstukken? Jouw leiderschap krijgt een gezicht in je interactie met allerlei betrokkenen over de gewenste of in gang gezette koers van je opleiding en school. Welk gezicht laat je zien als het erom gaat?

Dankzij verkenningen bepaal je welke ontwikkelingen je in de eigen onderwijsorganisatie tot stand wilt brengen. Ontwikkelingen die van de school een (beter) lerende organisatie maken.

Ook krijg je houvast om de uitgezette koers uit te voeren in de hectische praktijk van alledag.

Je werkt ook aan de eigen persoonlijke vaardigheden. Zo ben je als onderwijskundig leider beter in staat om heldere keuzes te maken en eigen accenten te bepalen.

Op onze school werken we aan complexe vraagstukken. Hoe zorgen we voor gelijke kansen voor iedereen? Is uitstel van keuzes voor vervolgonderwijs voor elke leerling van belang? Welke onconventionele oplossingen vraagt het lerarentekort? Hoe realiseren we in het mbo een leven lang leren in samenwerking met het bedrijfsleven op een aansprekende manier?

De kunst van leidinggeven aan ontwikkeling, is focus aanbrengen en verbinding tussen mensen realiseren. Oók als er in je team verschillende visies zijn op de opgaven waar het onderwijs voor staat.

De opleiding Strategisch Onderwijskundig Leiderschap is precies wat wij zochten. De aangereikte inzichten uit theorie en praktijk hielpen ons een richting te kiezen. De aandacht voor veranderkunde, het werkend krijgen van je voornemens in de dagelijkse onderwijspraktijk én de schijnwerper op de benodigde persoonlijke leiderschapsvaardigheden, versterkten onze aanpak in school.

Waar

De vier bijeenkomsten vinden plaats op ons onderwijscentrum in Diemen.

Adres onderwijscentrum:

Diemen (Amsterdam)

Wanneer

De opleiding start in oktober 2023, de vier data zijn:

 • Dag 1: 10 oktober 2023
 • Dag 2: 14 november 2023
 • Dag 3: 12 december 2023
 • Dag 4: 16 januari 2024

Kosten

Opleidingskosten: € 2.450,-

 

Je kunt je hier inschrijven voor deelname aan deze opleiding.

De opleiding Strategisch onderwijskundig leiderschap is een opleiding binnen het samenwerkingsverband tussen Sioo en NSO-CNA Leiderschapsacademie.

Je zal een inschrijfbevestiging ontvangen via Sioo.

Spring naar toolbar