Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Leadership Learning in the Dutch Schoolsystem

Dit bericht is geschreven op 17 juni 2024

The DIS Middle leaders Programme enhances your professional growth as a school leader in the Dutch work context. Work with your own school improvement cases, get insights and inspiration and meet colleagues from other international schools.

Bedrijfskundig leiderschap | Esprit-MSA

Dit bericht is geschreven op 30 mei 2024

Hoe bouw je aan een stevig organisatorisch fundament van je school? Dat ontdek je in deze opleiding:

Hoe je het onderwijsbeleid naar concrete doelstellingen vertaalt op de 3 domeinen HRM, financiën en kwaliteit. Zodat je het ‘huis’ op orde krijgt en houdt, voor een toekomstbestendige onderwijsorganisatie.

Daarvoor ontwikkel je tijdens de opleiding praktische kennis en vaardigheden op de 3 domeinen. Zodat je daaraan kunt werken om je organisatie zo soepel mogelijk te laten werken.

Deze module is onderdeel van de Master Educational Leadership (MEL). Maar je kunt ‘m ook als losse opleiding volgen.

Lees hier een interview met docent Sytske Feenstra over deze module.

Stuurkunst Praktijk-lab

Dit bericht is geschreven op 28 mei 2024

Stuurkunst Praktijklab is een 2-daagse vervolgopleiding. voor mensen die in het verleden de opleiding Stuurkunst hebben gevolgd.

 

Leidinggeven aan leren in de school: wat schoolleiders kunnen leren van het Japanse Ba-concept (12 maart)

Dit bericht is geschreven op 10 januari 2024

Emiko Tsuyuki

Atelier met professor Emiko Tsuyuki en Renate Schepen
12 maart 9.00 -12.00

Hoe geef je leiding door de ‘lucht te lezen’ (reading air)?

Het Japanse concept Ba verwijst naar het energieveld dat ontstaat in een groep waarin de deelnemers met elkaar verbonden zijn en er vertrouwen is. In zo’n veld kunnen creativiteit en ideeën ontstaan, die volgens Ba niet individueel, maar relationeel zijn. Ook in groepen die op het eerste gezicht homogeen lijken is diversiteit aanwezig. Doordat mensen verschillende kanten van zichzelf durven laten zien, kan de groep het creatieve potentieel optimaal benutten.

Als leider kan je gebruik maken van de “impliciete kennis” in de groep en de collectieve creativiteit stimuleren door het bewustzijn van Ba in de groep te stimuleren. Ba is een traditioneel Japans concept wat gebruikt wordt om de organisatie te besturen. Het geeft ruimte voor stemmen in onszelf en in de groep die anders onderdrukt zouden worden.

Maar het lastige voor een leidinggevende is dat een Ba zich niet laat leiden, maar ontstaat en vorm krijgt door dialoog, conflict en interactie.

Emergent leren

Het Japanse concept Ba gaat over hoe je emergent leren in je organisatie kunt vormgeven: dat is leren dat ontstaat als mensen samen gaan creëren op basis van kennis en intuïtie in de werkelijkheid van het moment. Het idee van de Ba is een ingang om te werken aan een lerende cultuur binnen je school.

Want: als alles met argumenten onderbouwd kan worden en het logisch lijkt, betekent dat nog niet dat alle deelnemers zich met de uitkomsten van het gesprek hebben verbonden. Ook in de onderliggende emoties ligt waardevolle kennis, de impliciete kennis( tacit knowledge). Als  leidinggevende kun je hier gebruik van maken.

Het atelier

In dit atelier “Leidinggeven aan leren in de school” leren we te komen op deze diepere laag van tacit knowledge. We leren om ons “leeg te maken” en ons met de gevoelens van de deelnemers die vooraf gaan aan wat gezegd wordt, te verbinden. Als leider leer je hoe jij kan bijdragen aan een goede Ba en wat je vooral niet moet doen.

Het atelier is in het Engels.

Kosten: € 125,- inclusief lunch

Emiko Tsuyuki is hoogleraar aan de Chuo Business School in Tokio. Ze is gespecialiseerd in organisatietheorie met een focus op teamwork en collectieve creativiteit en werkte zelf veelvuldig met Ba in haar werk als rector van haar school in Tokio. Zij faciliteert veranderingsmanagementprocessen in Japanse organisaties en wordt internationaal uitgenodigd voor workshops.

Renate Schepen is intercultureel filosoof, schrijver, spreker, luisteraar en trainer in denkprocessen voor sociale en ecologische veranderingen. Ze begeleidt deelnemers in een collectieve verkenning van denkpatronen en onderzoekt mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe perspectieven op basis van filosofieën uit andere dan moderne westerse culturen. Zij promoveerde aan de Universiteit van Wenen (with honors), studeerde in Amsterdam, Accra en Montevideo en was voor haar werk verschillende keren in Japan. www.doordacht.net

Tijd: 9.00 uur- 12.00 uur
Locatie: Diemen
Kosten voor deze praktijkgerichte dag: € 125,- (inclusief lunch)

Inschrijven
  Gegevens ten behoeve van de factuur
   

  Leidinggeven vanuit de essentie voor bestuurders (Voorinschrijving)

  Dit bericht is geschreven op 4 januari 2024

  Een verdieping vanuit systemisch perspectief

  In visie-missiedocumenten en in de besturingsfilosofie van veel scholengroepen draait het in essentie om ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. Dat wil zeggen: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling en bijdragen aan de ontwikkeling van anderen. Het is een beweging waarin ‘maakprocessen’ dienstbaar worden gemaakt aan ontwikkelingsprocessen. Voor alle betrokkenen vraagt deze beweging een herbezinning op eigen rol en bijdrage. En voor de bestuurder het opnieuw doordenken van de vraag hoe vorm en inhoud te geven aan de organisatie in al zijn gelaagdheid en verbindingen. Op een wijze dat er ruimte en ondersteuning ontstaat voor betekenisvol en ontwikkelingsgericht onderwijs.

  In deze opleiding/training staat de vraag centraal: hoe als bestuurder – congruent met deze essentie – bij te dragen aan:

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs, ontwikkelingsgericht organiseren en ontwikkelingsgericht leidinggeven
  • Afgestemde autonomie, waarin verantwoordelijkheid nemen voor een betekenisvolle bijdrage in alle lagen van de organisatie, in onderlinge afstemming tot stand komt.

  En te komen tot een daarbij passende ordening.

  Voortouw nemen in schoolontwikkeling met Iliass El Hadioui

  Dit bericht is geschreven op 19 december 2023

  Iliass el hadioui

  Gezicht geven aan verbetercultuur en gelijke kansen

  Een werkdag voor leidinggevenden die aan de slag willen met een verbetercultuur in hun eigen school

  Met: Iliass El Hadioui

  In het najaar van 2024 organiseert NSO-CNA Leiderschapsacademie een dag voor leidinggevenden in vo en mbo. Centraal staat de strategische rol van de leidinggevende bij schoolontwikkeling en verbetering. Wat zijn werkzame principes en mechanismen die de ontwikkelkracht van scholen versterken? Welk aandeel heeft professionalisering daarin. En welke vanzelfsprekendheden in onze dagelijkse gang van zaken verdienen kritische bevraging?

  Iliass El Hadioui deelt met ons nieuwe uitkomsten rond de veranderpraktijk op honderden scholen (80 per jaar) binnen het programma De Transformatieve School, een van de pijlers binnen het recent gestarte landelijke programma ‘Ontwikkelkracht’. Hij laat ons ervaren wat de meerwaarde is van het benutten van kennis uit zijn onderzoek bij het inrichten van een professionele ontwikkelcultuur en versterken van onderwijskansen van jongeren. Hij zal op deze dag ook data-analyses met ons delen. En als laatste: hij gaat in op het mechanisme dat inspiratie omzet in professionalisering en weer omzet in een verbetercultuur.

  Wij nodigen je uit je eigen aanpak rond leidinggeven aan ontwikkeling tegen dit licht te houden. Je  krijgt de gelegenheid om met de inbreng van Iliass op verschillende momenten en op diverse elementen een uitwerking te maken naar je eigen school/opleiding. Wat is in jouw situatie een verbetercultuur? Wat is er didactisch en sociaal-pedagogisch te versterken, zodat je recht kunt doen aan het leren en ontwikkelen van alle leerlingen? Wat wil je betekenen voor jouw omgeving? Hoe ga je het gesprek daarover aan binnen teams?

  Iliass El Hadioui inspireert met zijn oproep om werk te maken van gelijke kansen voor alle leerlingen inmiddels op veel plaatsen docenten en leidinggevenden. Op deze NSO-CNA dag ligt het accent op praktijk maken van zijn benadering in jouw eigen school of opleiding.

  Iliass El Hadioui is programmaleider van het professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma De Transformatieve School. Een aanpak om een school een omgeving te laten zijn waarbinnen jongeren hun veerkracht kunnen ontwikkelen en om de ontwikkelingsladder die de school hen biedt te ervaren als hún ladder. Dat doet een beroep op scholen. Hoe stel je jongeren in staat de leefwerelden waar zij deel vanuit maken thuiscultuur, de peergroup en hun schoolcultuur te hanteren?

  El Hadioui is onderzoeksleider van het programma Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs aan de Vrije Universiteit. En docent aan het Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Eerder was hij lid van de Onderwijsraad.

  Datum: najaar 2024 (volgt)
  Tijd: 9.30 uur- 16.00 uur
  Locatie: Diemen
  Kosten voor deze praktijkgerichte dag: € 235,- (inclusief lunch)

  Voorinschrijving
    

    

   Teamtaal (18 juni)

   Dit bericht is geschreven op 14 november 2023

   Door Cunera van Hal en Bart Schipmölder

   Datum: 18 juni 2024
   Tijd: 9.30 uur- 16.00 uur
   Locatie: Diemen
   Kosten: € 195,- (inclusief lunch)

   Cunera van HalEen goede interactie in een team is bepalend voor succes: hoe beter de informatieoverdracht, des te beter de plannen, besluitvorming en werksfeer.

   De kwaliteit van de samenwerking is zichtbaar in de concrete interactie van het team: horen we ze klagen, stapelt het team voorstel op voorstel, worden ideeën afgekraakt of bouwt men op elkaar voort?

   Vaak zien en horen we niet hoe we samen praten of hebben we nog geen taal om dit te benoemen. In dit atelier introduceren we het SAVI® model dat je taal geeft om de interactie in een team te beschrijven en communicatiepatronen te gaan zien. Door taal te krijgen voor deze patronen, kun je vervolgens ook de interactie bijsturen zodat doelen gehaald kunnen worden in een prettige sfeer. In het atelier ga je hier mee aan de slag.

   Bart Schipmölder

   Ben je schoolleider en stuur je een team aan, pak dan deze kans om in één dag enkele handvatten te krijgen om te kunnen sturen op een betere interactie in je team. Verder ontmoet je op deze dag collega’s die met dezelfde dilemma’s te maken hebben.

   Het atelier wordt verzorgd door Bart Schipmölder, directeur van NSO-CNA Leiderschapsacademie, en Cunera van Hal, teamcoach en gecertificeerd SAVI-trainer. Samen verzorgen zij de opleiding Stuurkunst en begeleiden ze teams bij hun samenwerking.

   Interview Teamtaal

   Wil je je alvast inlezen op het thema? Lees dan het interview met Cunera van Hal en Bart Schipmölder: “Teams worden effectiever als ze meer teamtaal spreken.”
    Gegevens ten behoeve van de factuur
    Basisbekwaam Schoolleider Venlo

    Dit bericht is geschreven op 26 oktober 2023

    Wil je het vak van schoolleider onder de knie krijgen? De opleiding Basisbekwaam Schoolleider richt zich op leidinggevenden in het onderwijs die hun leiderschap willen ontwikkelen en leren, om op een integrale wijze leiding te gaan geven aan schoolontwikkeling. De opleiding Basisbekwaam Schoolleider biedt een stevige basis en slaat met haar integrale insteek een brug tussen onderwijspraktijk, organisatie ontwikkeling, een onderzoekende houding en persoonlijk leiderschap. In deze opleiding werk je aan inzicht in belangrijke leiderschapspraktijken en aan de ontwikkeling van jouw persoonlijk leiderschap. Je maakt kennis met het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen structuur/cultuur, onderwijsorganisatie/pedagogisch klimaat, personeel en faciliteiten.

    Deze opleiding Basisbekwaam Schoolleider start in september 2024 en wordt verzorgd in Venlo.

    Digitale folder

    Voor een uitgebreidere beschrijving van de opleiding kun je hier de digitale folder Basis- en Vakbekwaam aanvragen.

    Ervaringen van je voorgangers

    Hoor en zie onze studenten en docenten over de inhoud en opzet van de opleiding en over wat deze voor jou kan betekenen.

    Masterclasses voor leidinggeven in het onderwijs

    Dit bericht is geschreven op 30 augustus 2023

    Master Educational Leadership (MEL)

    Dit bericht is geschreven op 3 juli 2023
    Berivan Akdag

    Master Educational LeadershipJe bent inmiddels een ervaren leidinggevende in het onderwijs.
    Maar het is tijd om door te groeien. Want je bent lang niet altijd de effectieve leider die je wílt zijn. Hoe kun je structureler bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en je school?

    De Master Educational Leadership (MEL) is precies wat je zoekt:
    Gedurende de master ontwikkel je een solide visie op leren en onderwijs. Een leider die bewust handelt in de complexe omgeving van de school en zijn omgeving. Die stuurt op zowel planning, control én kwaliteit.

    Je ontwikkelt de onderzoekende houding die je daarbij nodig hebt. Zodat je al je keuzes goed kunt onderbouwen.
    Ondertussen geef je invulling aan een lerende school. En geef je als lerende leider daarin zélf het goede voorbeeld.
    Kortom: tijdens deze vernieuwende master in onderwijsmanagement groei je naar excellent & betekenisvol leiderschap in het onderwijs.

    Het onderscheidende van ónze Master Educational Leadership?

    Dat de opleiding 100% vraagstukgestuurd is. Dat betekent dat je vanuit jouw school vraagstukken inbrengt. Die zijn vervolgens bij iedere module het vertrekpunt voor de theorie.

    Anders gezegd: jouw ontwikkeling staat altijd direct in het teken van de vraagstukken uit je eigen praktijk. Dus niet alleen jij ontwikkelt je, je school ontwikkelt zich net zo hard mee.
    Ook helpt deze opzet je om je werk met je studie te combineren.
    Wil je weten waarin onze MEL zich nog meer onderscheidt? Kijk onder de tabjes hieronder.

    Willemijn Stolk en Cor van Wijngaarden volgen de MEL en wij volgen hen. Lees hier de ervaringen van Willemijn en Cor. En zie en hoor in onze film over de MEL hoe het ze aan het einde van het tweede jaar vergaat.

    Vanaf 1 september 2023 kun je in aanmerking komen voor een beurs als je de master volg. Kijk hier voor meer informatie.

    Spring naar toolbar