Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Leidinggeven vanuit de essentie

Studietijd4 Opleidingsdagen
StartDI 10 SEPTEMBER 2024
Beschikbaarheid

Een verdieping vanuit systemisch perspectief

Hoe om te gaan met de onderstroom in je organisatie, die rivier van oud zeer en oude denk- en gedragspatronen. Hoe inlvoed uit te oefenen op die onderstroom, terwijl je er zelf deel van uitmaakt. En dan vooral: hoe als leidingegevende bij te dragen aan gezonde, ontwikkelingsgerichte krachten in de onderstroom. Daar gaat deze 4-daagse opleiding over!

Je ontdekt:

– Verschillende manieren om krachten in de onderstroom te begrijpen.
– Hoe je doordringt tot de essensie van vraagstukken en dilemma’s.
– Hoe je de essensie meeneemt in de ontwikkelingsweg die je met elkaar zoekt.

Zo leer je leidinggeven vanuit de essentie. Zodat je verantwoordelijkheid kunt nemen op een manier die zorgt:

– dat leerlingen, docenten en teams zich ontwikkelen,
– dat ook zij verantwoordelijkheid nemen,
– dat samenwerking leidt tot gemeenschapsvorming.

Wil je nog beter wil bijdragen aan ontwikkelingsgericht onderwijs? Dan is deze opleiding voor jou.

Volgde je eerder de 2-daagse opleiding 'Leidinggeven in de onderstroom'? Dan ben je direct toelaatbaar. Anders volgt er eerst een intake.
Gedurende de 4 opleidingsdagen zoek je samen met andere deelnemers naar inzichten en nieuwe handelingsperspectieven. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

1. Hoe kun je ontwikkelingsgerichte krachten mobiliseren in mensen, groepen/teams en in de organisatie?
2. Hoe kun je je daarbij laten leiden door wat de essentie is van het onderwijs op jouw school?
3. Hoe daarin je leiderschap te versterken.
1. Je krijgt handreikingen hoe - ontwikkelgericht - leiding geeft vanuit de essentie.

2. Je krijgt meer inzicht hoe mensen, groepen en teams steeds terugkerende vragen, problemen en dilemma's in stand houden.

3. Je leert op een gezonde manier om te gaan met morele en andere dilemma's.

Kortom: je krijgt praktische handvatten hoe je op een systemische manier ingrijpt in die onderstroom en gezonde krachten in mensen, groepen/teams en het orgnisatiesysteem mobiliseert.

 • De opleidingsdagen vinden plaats in ons opleidingscentrum in Diemen. • De investeringskosten bedragen:   • opleiding € 1.425,00 vrij van BTW

   • verblijfs- en arrangementskosten zijn inclusief
  Bovengenoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW i.v.m. CRKBO registratie.

 • Opleidingsdagen starten om 9.00 uur en eindigen om 17.00 uur.

 • Ons onderwijscentrum is vanaf 8.30 uur geopend.

 • In verband met de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en de beperkte parkeergelegenheid adviseren wij je gebruik te maken van het openbaar vervoer. Trein- en metrostation Diemen-Zuid ligt op 4 min. lopen van onze locatie.


 

 Algemene voorwaarde

Je kiest een ontwikkeling op eigen school waar je zelf (mede) leiding aan geeft. Vervolgens ga je aan de slag met de vragen, problemen en dilemma’s die die ontwikkeling oproept. Je onderzoekt die onder meer vanuit het systemische perspectief en met opstellingen.

Naast opstellingen verrijk je je leren met verschillende werkvormen: intervisie, dialoog, korte theoretische uitstapjes, praktische oefeningen. Dat doe je in een drieslag:

 • Jezelf bevrijden van patronen en verstrikkingen in de onderstroom.

 • Anderen ondersteunen om hetzelfde te doen.

 • Je persoonlijk leiderschap en teamleiderschap ontwikkelen.

Louis Steeman is een ervaren interim-leidinggevende, trainer, adviseur en procesbegeleider in onderwijsorganisaties.


Hij ontwikkelde het concept ‘ontwikkelingsgericht leiderschap’. Deze vorm van leiderschap is er specifiek op gericht de onderstroom in de organisatie/cultuur te verbinden met de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen van de school.

Hij heeft ruime ervaring met systemisch werk en begeleide intervisie. Hij publiceert regelmatig over (ontwikkelingsgericht) leiderschap en onderwijs- en organisatieontwikkelingen.

form
Spring naar toolbar