Informatiebijeenkomst
13 februari
Schrijf je nu in!

Master Integraal Leiderschap (MIL)

Start nieuwe opleidingseptember 2019
BeschikbaarheidVoorinschrijving

De Master Integraal Leiderschap van NSO-CNA Leiderschapsacademie was de eerst geaccrediteerde masteropleiding van Nederland. Toen nog als onderdeel van CNA. Deze door NVAO-geaccrediteerde master biedt leidinggevenden in PO, VO, MBO en HBO de verdieping om leerprocessen op alle niveaus van de schoolorganisatie duurzaam te verbeteren en leidt op tot de titel: Master in Educational Leadership.

De leidinggevende op masterniveau maakt optimaal gebruik van kennis en inzichten, ontwikkelt eigen praktijktheorie en werkt aan duurzame ontwikkeling van de onderwijsinstelling. De NVAO-geaccrediteerde Master Integraal Leiderschap is al sinds het eerste uur (2004) gericht op leiders die in staat zijn vanuit helikopterview naar het onderwijs en hun rol daarin te kijken. Het beleid van de overheid is erop gericht dat zoveel mogelijke leidinggevenden in het onderwijs een masteropleiding hebben gevolgd.

Hoe (oud)studenten de opleiding hebben ervaren kun je hier lezen. En in de film ‘Masters in de praktijk‘ krijg je een beeld wat de Master Integraal Leiderschap voor jou kan betekenen, en wat de opleiding studenten en alumni heeft gebracht. Lees ook het artikel over MEM of MIL?

 

 

Onderzoek

Onderzoek, het schrijven van een meesterproef, is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het onderzoeksgedeelte voor de Master of Educational Management (MEM) en de Master Integraal Leiderschap (MIL) wordt in één groep aangeboden. In de praktijk betekent dit dat zowel de instructie en begeleiding van studenten van de beide masters als de beoordeling van de opdrachten, is geïntegreerd binnen NSO-CNA Onderzoek. Studenten worden begeleid door zeer ervaren gepromoveerde onderzoeksbegeleiders.

In beide masters betreft het 16 ECTS over een periode van 2 jaar met 5,5 contactdagen. Bij de MIL is dit onderdeel van de leerlijn Onderzoeksmatig Leiderschap (die in totaal 22 ECTS betreft); bij de MEM is dit een losstaande opleiding (Module)

 

 • Voor wie
 • Inhoud
 • Programma en werkwijze
 • Resultaat
 • Praktische info
 • Data (opl. 2017-2019)
 • Voorinschrijving
 • Onze Master Integraal Leiderschap (MIL) richt zich op ervaren, vakbekwame leidinggevenden en schoolleiders in het primair, voortgezet en middelbaar en hoger beroepsonderwijs die zich door middel van wetenschappelijk verantwoord praktijkonderzoek in de eigen school willen ontwikkelen tot leidinggevende in het onderwijs op Masterniveau.

  INSTROOMEISEN

  • Je bent functioneel leidinggevende in het onderwijs
  • Je bent verantwoordelijk voor personeel en onderwijs
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring
  • Je hebt een bachelor in het HBO of WO
 • In de opleiding komen alle relevante leiderschapscompetenties zoals gehanteerd door de PO- en VO-raad aan de orde:

  • Het creëren van een gezamenlijke visie en richting.
  • Het realiseren van een coherente organisatie ten behoeve van het primaire proces.
  • Bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken.
  • Strategisch omgaan met de omgeving.
  • Analyseren en probleemoplossen.

  De master onderscheidt zich door de sterke nadruk op onderzoeksmatig leidinggeven en leidinggeven aan de onderwijsorganisatie als professionele organisatie. De afgestudeerde Master of Educational Leadership (MEL) kan leiding geven aan verbetering van leerprocessen op alle niveaus van de organisatie.

 • Professionele opleidingsgroep

  De opleiding wordt gekenmerkt door het aanbieden van perspectieven waarmee de deelnemers hun eigen praktijk kunnen analyseren en verrijken en tot nieuwe inzichten, kennis, attitude en vaardigheden kunnen komen. Leren vindt plaats in drie contexten: de theoretische, de praktische en de sociale context. Op deze wijze wordt optimale verbinding tussen leiderschapsontwikkeling en schoolontwikkeling tot stand gebracht.

  De deelnemers zijn bereid en in staat tot:

  • bewust organiseren van het eigen leren
  • systematische reflectie op het leren
  • verbinding tussen het eigen leren en schoolontwikkeling
  • ontwikkeling van conceptueel denken en eigen theorievorming
  • leren van, door en met elkaar (intervisie, collegiale consultatie, critical friend)

  In de bijeenkomsten:

  • staat de praktijk van de leidinggevende centraal
  • hebben de deelnemers een actieve rol (presentaties, literatuurverwerking, inbreng casuïstiek)
  • is de onderlinge communicatie en groepsdynamiek ook leeractiviteit
  • is er zorg voor kwaliteit

  Een opleidingsgroep bestaat uit deelnemers uit verschillende onderwijsinstellingen, van PO, VO, MBO tot HO. De deelnemers van de opleidingsgroep functioneren als elkaars critical friends, maar bieden elkaar tegelijk inkijkjes in de praktijk binnen verschillende scholen. Intervisie vindt zowel in als buiten de opleidingsgroep plaats.

  De opleidingsgroep vormt ook de plek waarin de deelnemers resultaten van de opdrachten aan elkaar presenteren, zodat vormen van collectieve peer learning (en peer assessment) ontstaan. In de opleidingsgroepen worden de verschillende tussenproducten van het onderzoek besproken.

  Onderzoek

  Onderzoek is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Vanaf 1 september 2016 wordt voor zowel de CNA Master Integraal Leiderschap (MIL) als de NSO Master of Educational Management (MEM) gezamenlijk het onderzoeks­gedeelte aangeboden. In de praktijk betekent dit dat zowel de instructie en begeleiding van studenten van de beide masters als de beoordeling van de opdrachten is geïntegreerd binnen NSO-CNA Onderzoek. Studenten worden begeleid door zeer ervaren en gepromoveerde onderzoeksbegeleiders. Onderzoek is binnen de MIL een onderdeel van de leerlijn Onderzoeksmatig Leiderschap. Het eindresultaat van NSO-CNA Onderzoek is een onderzoeksvoorstel (jaar 1) en een meesterproef (jaar 2). De deelnemer kiest een onderzoeksthema dat direct voorkomt uit een verlegenheidssituatie binnen de eigen schoolleiderspraktijk. Daarmee is er een optimale wisselwerking tussen de individuele professionele ontwikkeling van de deelnemer en de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Daarom is het van belang dat het onderzoeks­onderwerp ook gedragen wordt binnen de organisatie.

  Tweedaagse en studiereis

  In het eerste jaar van de opleiding is er een tweedaagse van vijf dagdelen met overnachting. In deze tweedaagse staat het collectief leren centraal en worden thema’s diepgaand uitgewerkt. In het tweede leerjaar vindt in september een studiereis van maximaal vier werkdagen plaats. In het verleden ging de reis bijvoorbeeld al eens naar Glasgow, waar tweedejaars studenten deelnamen aan het Scottish Learning Festival voor onderwijsverbetering.

  Gastsprekers

  Gedurende de opleiding worden gastsprekers uitgenodigd die hun sporen hebben verdiend op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling.

  Begeleiding deelnemers

  De begeleiding van deelnemers omvat de volgende onderdelen:
  De opleidingsgroep biedt een structuur van peer ondersteuning doordat deelnemers elkaar als critical friends feedback geven. Daartoe worden in het begin onderling kwaliteitsnormen vastgesteld.
  De opleidingsgroep krijgt een opleider die de (leden van de) groep ondersteunt op leerproces en leerproducten. De opleider geeft elke deelnemer feedback, zodat deelnemers zicht krijgen op de mate waarin hun prestaties voldoen aan de eisen van de opleiding. De opleiders baseren zich daarbij op de uitwerkingen van opdrachten en de waarneming van deelname in de opleidingsgroep.

  De deelnemer krijgt een onderzoeksbegeleider toegewezen. Deze begeleider heeft twintig uren per deelnemer ter beschikking verdeeld over twee jaar.

  Digitale leeromgeving

  Ter ondersteuning van het leerproces wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving voor het ontsluiten van studiematerialen, voor de communicatie tussen deelnemers en docenten en deelnemers onderling, voor het samenwerken aan producten en voor het vastleggen van producten.

  • je kunt tijdens je beroepsuitoefening in alle sturingsdomeinen bewuste keuzes maken, daarop reflecteren en je daarvoor verantwoorden;
  • je weet hoe je als communicatieve spil in de organisatie kunt functioneren;
  • je kunt leiding geven aan duurzame schoolontwikkeling en een ‘lerende organisatie’;
  • je hebt een onderzoeksmatige houding en bevordert de onderzoeksmatige cultuur in de school;
  • je ontvangt een erkend Masterdiploma met de erkende Mastertitel: Master in Educational Leadership (je mag de afgekorte graad MA achter je naam voeren).
 • Opleidingsduur en studiebelasting

  De opleiding bestaat uit twee leerjaren van 19 cursusdagen. Het eerste jaar is er een 2-daagse startreis inclusief overnachting en het tweede jaar vindt er een 4-daagse studiereis naar het buitenland plaats. De studiebelasting is 840 uur per jaar (30 ECTS) en 1680 uur voor de gehele opleiding (60 ECTS). De studietijd is verdeeld over 30% contacturen, 30% praktijkopdrachten en 40% aan zelfstudie. Daarbuiten plannen de deelnemers onderling zelf een aantal intervisiebijeenkomsten.

  Wanneer en waar

  De opleiding start op 31 augustus 2018 en vindt plaats in Diemen. Bij voldoende belangstelling kan de opleiding ook op andere locaties gegeven worden. De opleiding kan in-company worden verzorgd, bijvoorbeeld voor meerdere schoolleiders van één schoolbestuur.

  Kosten

  Voor 2018-2020 bedragen de opleidingskosten € 15.245 en de verblijfskosten € 2.115,-.  Deze zijn exclusief boeken. Voor de aanschaf van literatuur moet u rekening houden met een bedrag van ca. € 500,- voor de hele opleiding.

  Aanmeldingsprocedure
  Bij het invullen van het online inschrijfformulier, vragen wij je een aantal documenten (CV, motivatie, aanbevelingsbrief, bewijs van aanstelling als leidinggevende en een kopie bachelor diploma) mee te sturen/uploaden. Daarna krijgt je een ontvangstbevestiging, met daarin het document ‘Beroepsprofiel van een Schoolleider’. Aan de hand van dit document wordt je verzocht een aantal vragen te beantwoorden en deze terug te sturen. Mochten de stukken daartoe aanleiding geven, dan zullen wij telefonisch contact met je opnemen.

  Informatie

  Inhoudelijk: Henny Molenaar
  h.molenaar@nso-cna.nl

  Organisatorisch: Onderwijsbureau NSO-CNA
  E info@nso-cna.nl • T 020 568 2033

  NVAO accreditatie en CROHO registratie

  De opleiding is de eerste en daarmee langst geaccrediteerde masteropleiding voor leidinggevenden in het onderwijs. Deze accreditatie is uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), het officiële keuringsinstituut voor Hoger Onderwijs in Nederland. Dat betekent dat de opleiding door middel van een zware kwaliteitstoets heeft aangetoond dat ze voldoet aan alle eisen voor een Masteropleiding. De opleiding is voor het laatst geaccrediteerd op 30 april 2018 en staat geregistreerd in het CROHO onder het ISAT-nummer 70205, BRIN-nummer 29UJ.

  Lerarenbeurs

  Deze masteropleiding komt in aanmerking voor de lerarenbeurs. U kunt deze aanvragen van 1 april t/m 30 juni.

 • 1e jaar
  Dag DatumTijdPlaats
  131-08-201809.30 - 13.00 uurDiemen
  228-09-201809.30 - 16.30 uurDiemen
  304-10-2018*09.30 - 20.00 uurLocatie volgt
  405-10-1218*09.00 - 17.00 uurLocatie volgt
  519-10-201809.30 - 16.30 uurDiemen
  6 09-11-2018 09.30 - 16.30 uurDiemen
  7 23-11-2018 09.30 - 16.30 uurDiemen
  807-12-201809.30 - 16.30 uurDiemen
  921-12-201809.30 - 16.30 uurDiemen
  1018-01-2019 09.30 - 16.30 uurDiemen
  11 01-02-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  1215-02-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  1306/07-03-2019**09.30 - 16.30 uurDiemen
  14 15-03-201909.30 - 16.30 uurExtern (Peer audit)
  15 29-03-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  16 26-04-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  17 10-05-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  18 31-05-20909.30 - 16.30 uurDiemen
  19 21-06-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  2028-06-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  2e jaar: data onder voorbehoud.
  2106-09-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  2217-09-201909.30 - 20.00 uurExtern
  2318-09-201909.30 - 20.00 uurExtern
  2419-09-201909.30 - 20.00 uurExtern
  2520-09-201909.30 - 16.30 uurExtern
  2611-10-201909.30 - 16.30 uurExtern (Peer audit)
  2701-11-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  2815-11-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  2929-11-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  3013-12-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  3110-01-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  3224-01-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  3307-02-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  3406-03-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  3520-03-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  3624-04-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  3715-05-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  3805-06-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  3911-09-202009.30 - 16.30 uurDiemen

  * 2-daagse bijeenkomst inclusief overnachting.

  ** op een van deze dagen vinden de voortgangsgesprekken per intervisie groep plaats. Indeling wordt i.o.m. de docent gemaakt.

 • De opleiding start in het najaar van 2019. Je kunt je nu al doormiddel van een voorinschrijving aanmelden. Vul onderstaand formulier in.

  Zodra de data nieuwe data van opleiding bepaald is,  informeren wij je en kun je je definitief inschrijven.