Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Master Integraal Leiderschap (MIL)

Start nieuwe opleiding4 september 2020
BeschikbaarheidGeen plaatsen meer beschikbaar (voorinschrijving mogelijk)

Bij de MIL werk je met vraagstukken uit je eigen praktijk. Die bekijk je vanuit verschillende perspectieven, waardoor je een integrale blik op leiderschap ontwikkelt.

Dit doe je binnen een vaste groep vakcollega’s, met vaste docenten. Binnen die leergemeenschap verdiep je snel en gericht jouw (persoonlijk) leiderschap.

Met als resultaat: in 2 jaar je mastertitel: Master of Arts.

De MIL is de eerste NVAO-geaccrediteerde masteropleiding voor schoolleiders in Nederland.

Ervaringen van je voorgangers:

 

Ook komend studiejaar voeren we weer de nodige vernieuwingen door in onze masteropleidingen. Overweeg je om in september 2021 te gaan starten met een Masteropleiding, neem dan nu contact op met ons bureau op 020-5682030. Wij kunnen je dan informeren over de actuele ontwikkelingen rond onze masters en je helpen bij je keuze.

In de film ‘Masters in de praktijk‘ krijg je een beeld wat de Master Integraal Leiderschap voor jou kan betekenen, en wat de opleiding studenten en alumni heeft gebracht. Lees ook het artikel over ‘MEM of MIL?’.

 

 

 

 

 • Voor wie
 • Inhoud
 • Progr. en werkwijze
 • Ervaringen met de MIL
 • Resultaat
 • Praktische info
 • Data
 • Data sept. 2019 (2019-2021)
 • Voorinschrijving 2020
 • Ervaren schoolleiders (PO, VO, MBO en HBO)

  INSTROOMEISEN

  • Je bent daadwerkelijk in functie als leidinggevende in het onderwijs
  • Je bent verantwoordelijk voor personeel en onderwijs
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring
  • Je hebt een bachelor in het HBO of WO
  • (Een intakeprocedure bepaalt je toelating.)
 • De inhoud en opzet van de MIL stoelen op een krachtige visie op schoolleiderschap:

  Iedere keuze die jij als schoolleider maakt, stelt leerlingen in staat beter te leren. Dáár draait jouw leiderschap om.

  Voorwaarde daarvoor is dat jouw school een lerende organisatie is. Een organisatie waarbinnen een onderzoekmatige cultuur heerst.

  Alleen op die manier ontwikkelt je school zich op duurzame wijze: gebaseerd op hoogwaardige kennis en inzichten.

  Jij bent daarbinnen het rolmodel: je inspireert en onderneemt. Vanuit die houding geef je met natuurlijk gezag leiding aan de kwaliteitsontwikkeling van jouw school.

   

  Sturingsdomeinen

  Als schoolleider stuur je op 4 domeinen. Tijdens de opleiding doe je kennis en vaardigheden op binnen ieder domein:

  • Structuur en cultuur: hoe grijp je in op de structuur van je school? Een voorwaarde om een lerende cultuur te scheppen! Tijdens de opleiding verwerf je de benodigde competenties.
  • Onderwijsorganisatie en pedagogisch klimaat: hoe geeft jouw school invulling aan het onderwijs? Jij leert daarin de juiste strategische keuzes te maken.
  • Personeel: hoe ontwikkel jij je personeel voor betere onderwijsresultaten? Hoe verbeter je de communicatie met en van je personeel?
  • Financieel beleid: hoe stuur je strategisch met geld? Dankzij kennis op dit vlak kun je de onderwijskundige ontwikkeling van je school in een stroomversnelling brengen.

  Iedere keuze die je binnen een domein maakt, heeft gevolgen voor andere. Niet voor niets heet deze opleiding ‘integraal leiderschap’: je leert deze domeinen in samenhang te ontwikkelen.

   

  Achtergrondfactoren

  Daarnaast is er veel aandacht voor achtergrondfactoren. Dit zijn factoren die (de effectiviteit van) jouw handelen in grote mate beïnvloeden:

  • Omgeving van je school: wat is de plaats van jouw school in de omgeving? Denk aan zaken als type school, waar jullie leerlingen vandaan komen en economische context.
  • Jouw eigen visie, ervaring en persoonlijkheid: hoe kijk jij tegen je school en het onderwijs aan? Tijdens de opleiding doe je hier onderzoek naar.
  • Wettelijke kaders en regelgeving: wetten bepalen de kaders van je handelen. Evenals lokale regelingen, CAO en bovenschoolse Die kaders moet je dus goed kennen.

  De MIL leert je zowel de sturingsdomeinen als de achtergrondfactoren te kennen en beheersen. En de samenhang ertussen te overzien. Pas dan ben je in staat integraal leiding te geven aan jouw school.

 • Leergemeenschap

  In de MIL studeer je twee jaar met een vaste groep vakcollega’s. Zo leer je elkaar snel kennen en vertrouwen. Je volgt elkaars ontwikkeling en stimuleert deze door rake feedback te geven en ontvangen. Dit leidt in korte tijd tot een hechte leergemeenschap.

  Ook de vaste docenten horen bij de leergemeenschap. Zij zien wat er binnen jouw groep gebeurt, en doen gerichte interventies om het leren scherp te houden. Bijvoorbeeld als de houding of feedback niet kritisch genoeg zijn.

  Zo komt het leren in jouw groep in korte tijd op een steeds hoger niveau. Waardoor ook jouw individuele leerproces in een stroomversnelling komt.

  Vast traject

  Het programma van de MIL ligt op hoofdlijnen vast. Gedurende dit traject leer je veel: over leiderschap, over jezelf en over je school. Na 2 jaar behaal je je masterdiploma. Dat vraagt wel een commitment, want het is een intensieve opleiding.

  Dit is een belangrijke reden waarom veel studenten voor de MIL kiezen: het is niet vrijblijvend. Er wordt van je verwacht dat je ieder college bijwoont, de lessen goed voorbereidt, en de opdrachten met aandacht en op tijd voltooit.

  Integraal

  De ‘I’ in MIL staat niet voor niets voor ‘integraal’. Het betekent dat je tijdens je opleiding casussen gebruikt uit je eigen praktijk, die je vanuit verschillende leiderschapsperspectieven bekijkt.

  Zo krijg je een helikopterview, die je in staat stelt bewust richting te geven aan processen die bijdragen aan kwalitatief beter onderwijs.

  Anders gezegd: elke opdracht, elke toets is verbonden aan jouw schoolpraktijk. De ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap gebeurt in de context van je schoolontwikkeling en staat daaraan ten dienste. Dus terwijl jij leert en beter wordt, wordt je school daar óók beter van.

  Onderzoek

  Tijdens je opleiding doe je ook themagericht onderzoek naar je eigen praktijk. Hiervoor word je in een onderzoekgroep ingedeeld (búiten je eigen intervisiegroep) waarin ook collega’s zitten uit onze MEM-master.

  Je wordt bij je onderzoek begeleid door een vaste docent. Zo leer je belangrijke onderzoeksvaardigheden, doe je belangrijke inzichten op voor je eigen school, én breid je je netwerk van medeschoolleiders nog verder uit.

  Toetsing

  Gedurende ieder semester doe je verschillende opdrachten. Die zijn de opmaat naar een overkoepelende onderzoeksopdracht, waarmee je het semester afsluit.

  De gehele studie sluit je af met een implementatieopdracht en een scriptie. Deze opdrachten verbinden je eigen professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van je school. Hierbij verwachten we dat je je eigen ervaring integreert met de verworven kennis en inzichten vanuit de literatuur.

  Iedere opdracht is gericht op je eigen onderwijsorganisatie. Oftewel: je doet onderzoek naar je eigen school. Met de resultaten daarvan kun je al tijdens de opleiding de kwaliteit van je school ontwikkelen.

  Normering

  Je behaalt je certificaat en diploma wanneer je:

  • Voldoet aan de aanwezigheidsplicht van 80%
  • De opdrachten op tijd hebt uitgevoerd
  • Voor je toetsen hoog genoeg gescoord hebt
 • Matthijs Ran, Teamleider VMBO-t Hermann Wesselink College

  “Bij de MIL vorm je 2 jaar lang een vaste groep met andere schoolleiders. Mensen die in hetzelfde schuitje zitten, waarmee je heel nauw optrekt, die jou feedback geven en omgekeerd, met wie je samen een enorme groei doormaakt.

  De docenten zijn altijd goed voorbereid, gaan altijd de diepte in, en geven zelf het goede voorbeeld van wat ze overbrengen. De colleges zijn een feest om naartoe te gaan.”

  Lees het hele verhaal van MIL-student Matthijs Ran.

  Linda Elesen, directeur Jenaplanschool Wittevrouwen

  “Na de opleiding ben ik een schoolleider die haar keuzes beter kan onderbouwen, een onderzoekende houding heeft, en anders tegen veel dingen aankijkt.

  Ik beveel de MIL van harte aan. Het is een intensief traject waarin je snel groeit, jezelf opnieuw ontdekt en jezelf continu uitdaagt.”

  Lees het hele verhaal van MIL-student Linda Elesen.

  Marco Meily, locatieleider Horeca Vakschool Rotterdam

  “Bij de MIL van NSO-CNA is iedere opdracht echt toegespitst op je eigen werkomgeving. Alles draait om jou en je persoonlijke leerdoelen. Je vindt zo direct de aansluiting op je eigen praktijk. Alles wat je doet, is direct toepasbaar.

  De trainers zijn top. Professioneel, met oog voor de situatie. En ze zijn recht door zee: ze zeggen waar het op staat. Je wordt zo geconfronteerd met je eigen leiderschapsstijl. Soms confronterend, maar bijzonder effectief.”

  Lees het hele verhaal van MIL-alumnus Marco Meily.

 • Heb je de MIL-opleiding eenmaal succesvol afgerond? Dan:

  • Heb je integraal inzicht in het schoolleiderschap
  • Heb je je vaardigheden als schoolleider versterkt
  • Beheers je leiderschapscompetenties op masterniveau

  Kortom: je hebt alles in huis om de onderwijskwaliteit van je school te verhogen. Op basis van gefundeerde, strategische keuzes. Keuzes die leiden tot betere prestaties van leerlingen.

  Ben je schoolleider in het PO? Dan behaal je met het volbrengen van de hele master de verplichte basisregistratie in het Schoolleidersregister. Meer informatie hierover vind je hier.

 • Studieduur en -belasting

  De MIL is een vastomlijnd traject van 2 jaar.

  Je besteedt in totaal 30 EC (840 uur) per jaar. Dus in totaal 60 EC (1680 uur) voor de hele opleiding.

  De opleiding bestaat uit twee leerjaren van 19 cursusdagen. Het eerste jaar is er een 2-daagse startreis inclusief overnachting en het tweede jaar vindt er een 4-daagse studiereis naar het buitenland plaats. De studiebelasting is 840 uur per jaar (30 ECTS) en 1680 uur voor de gehele opleiding (60 ECTS). De studietijd is verdeeld over 30% contacturen, 30% praktijkopdrachten en 40% aan zelfstudie. Daarbuiten plannen de deelnemers onderling zelf een aantal intervisiebijeenkomsten.

  Wanneer en waar

  De opleiding start ieder jaar in september en vindt plaats in Diemen. Bij voldoende belangstelling kan de opleiding ook op andere locaties gegeven worden. De opleiding kan in-company worden verzorgd, bijvoorbeeld voor meerdere schoolleiders van één schoolbestuur.

  Kosten

  Voor 2020-2022:

  • Opleidingskosten € 15.900
  • Verblijfskosten € 2.175,-.
  • Boekengeld: houd rekening met ongeveer € 500,- voor de hele opleiding

  Aanmeldingsprocedure

  Bij het invullen van het online inschrijfformulier, vragen wij je een aantal documenten (CV, motivatie, aanbevelingsbrief, bewijs van aanstelling als leidinggevende en een kopie bachelor diploma) mee te sturen/uploaden. Daarna krijgt je een ontvangstbevestiging, met daarin het document ‘Beroepsprofiel van een Schoolleider’. Aan de hand van dit document wordt je verzocht een aantal vragen te beantwoorden en deze terug te sturen. Mochten de stukken daartoe aanleiding geven, dan zullen wij telefonisch contact met je opnemen.

  Informatie

  Onderwijsbureau NSO-CNA
  E info@nso-cna.nl • T 020 568 2033

  NVAO accreditatie en CROHO registratie

  De opleiding is de eerste en daarmee langst geaccrediteerde masteropleiding voor leidinggevenden in het onderwijs. Deze accreditatie is uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), het officiële keuringsinstituut voor Hoger Onderwijs in Nederland. Dat betekent dat de opleiding door middel van een zware kwaliteitstoets heeft aangetoond dat ze voldoet aan alle eisen voor een Masteropleiding. De opleiding is voor het laatst geaccrediteerd op 30 april 2018 en staat geregistreerd in het CROHO onder het ISAT-nummer 70205, BRIN-nummer 29UJ.

  Lerarenbeurs

  Deze masteropleiding komt in aanmerking voor de lerarenbeurs. U kunt deze aanvragen van 1 april t/m 30 juni.

 • 1e jaar
  Dag DatumTijdPlaats
  104-09-202013.30 - 16.30 uurDiemen
  217-09-2020*09.00 - 16.30 uurExterne locatie
  318-09-2020*09.30 - 20.00 uurExterne locatie
  425-09-2020 09.00 - 16.00 uurDiemen
  502-10-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  6 30-10-2020 09.30 - 16.30 uurDiemen
  7 06-11-2020 09.30 - 16.30 uurDiemen
  804-12-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  915-01-2021 09.30 - 16.30 uurDiemen
  1029-01-2021 09.30 - 16.30 uurDiemen
  11 12-02-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  1212-03-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  13wk 11/2021**09.30 - 16.30 uurExtern (peer audit)
  14 26-03-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  15 16-04-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  16 30-04-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  17 21-05-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  18 28-05-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  19 11-06-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  2002-07-2021***09.30 - 16.30 uurDiemen
  2e jaar
  2117-09-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  2228-09-202109.30 - 20.00 uurStudiereis
  2329-09-202109.30 - 20.00 uurStudiereis
  2430-09-202109.30 - 20.00 uurStudiereis
  2501-10-202109.30 - 16.30 uurStudiereis
  2615-10-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  2712-11-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  2826-11-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  2910-12-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  3014-01-202209.30 - 16.30 uurDiemen
  3128-01-202209.30 - 16.30 uurDiemen
  3211-02-202209.30 - 16.30 uurDiemen
  3311-03-202209.30 - 16.30 uurDiemen
  3408-04-202209.30 - 16.30 uurDiemen
  3522-04-202209.30 - 16.30 uurDiemen
  3620-05-202209.30 - 16.30 uurDiemen
  3703-06-202209.30 - 16.30 uurDiemen
  3817-06-202209.30 - 16.30 uurDiemen
  3916-09-202209.30 - 16.30 uurDiemen

  * 2-daagse bijeenkomst inclusief overnachting.

  **peer audit (door studenten zelf te plannen)

  ***voortgangsgesprekken per intervisie groep. Tijdsindeling wordt i.o.m. de docent gemaakt.

  Data zijn onder voorbehoud en kunnen voor de start nog wijzigen.

 • 1e jaar
  DagDatumTijdPlaats
  106-09-201909.30 - 12.30 uurDiemen
  219-09-2019*09.30 - 20.00 uurKaap Doorn - Doorn
  320-09-2019* 09.00 - 17.00 uurKaap Doorn - Doorn
  427-09-2019 09.30 - 16.30 uurDiemen
  504-10-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  601-11-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  708-11-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  806-12-201909.30 - 16.30 uurDiemen
  910-01-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  1024-01-2020 09.30 - 16.30 uurDiemen
  1114-02-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  1213-03-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  1320-03-202009.30 - 16.30 uurExtern
  1427-03-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  1517-04-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  1608-05-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  1729-05-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  1819-06-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  1903-07-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  2e jaar**
  2004-09-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  2115-09-202009.30 - 20.00 uurstudiereis - extern
  2216-09-202009.00 - 20.00 uurstudiereis - extern
  2317-09-202009.00 - 20.00 uurstudiereis - extern
  2418-09-202009.00 - 17.00 uurstudiereis - extern
  2502-10-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  2630-10-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  2713-11-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  2827-11-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  2911-12-202009.30 - 16.30 uurDiemen
  3008-01-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  3122-01-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  3205-02-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  3305-03-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  3419-03-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  3523-04-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  3621-05-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  3704-06-202109.30 - 16.30 uurDiemen
  3810-09-202109.30 - 13.00 uurDiemen

  * 2-daagse bijeenkomst inclusief overnachting.

  **Data voor het tweede jaar zijn onder voorbehoud, deze kunnen in de loop van het 1e jaar nog worden gewijzigd!

 • De opleiding start 4 september 2020. Je kunt je nu al doormiddel van een voorinschrijving aanmelden. Vul onderstaand formulier in.

  Binnenkort informeren wij je dat je je definitief kunt inschrijven.