Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Middenmanagement – Bakkeveen (Noord Nederland)

Studietijdca. 300 uur / 9 maanden ( ECTS)
Startvolgt
BeschikbaarheidVOORINSCHRIJVING
‘Plotseling’ is het zover: je hebt een leidende rol binnen je schoolorganisatie. Dan komt er veel op je af en wordt er veel van je gevraagd. Dankzij deze opleiding sta jij als schoolleider steviger in je schoenen.

De rol van scholen verandert en het ‘middenmanagement’ wordt belangrijker. Je taak reikt verder dan de zorg voor een optimaal leerklimaat. De school neemt inmiddels een centrale rol in een fijnmazig netwerk van onder andere leerlingen, docenten, ouders, MR en collega
leidinggevenden. In dit speelveld komt een scala aan maatschappelijke vraagstukken samen en is verandering de norm geworden. Gecombineerd met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt legt dit een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de  middenmanager binnen het onderwijs.

Herken je dit? Dan is deze opleiding iets voor jou.

De opleidingslocatie van deze groep is in het noorden van het land: het conferentiecentrum Nieuw Allardsoog in Bakkeveen. We starten in september 2019 ook een groep van de Middenmanagement-opleiding in Diemen. Meer informatie daarover vind je hier.

Lees de ervaring van een deelnemer aan de opleiding in Bakkeveen:  klik hier.
Ik wilde aan het begin graag een houvast: zo ben ik, dit is mijn leidinggevende stijl en zo ga ik het de komende 40 jaar doen. Ik heb geleerd dat elke situatie weer om een andere stijl vraagt en dat dit niet erg is. Ik zag het eerder als een probleem dat je de ene keer meeviert en de andere keer stelliger bent. Nu zie ik het juist als een sterk punt dat je dit kunt. Je houvast zijn je waarden, niet je  acties. Citaat uit de reflectie van een student.

De opleiding middenmanagement is bedoeld voor docenten met leidinggevende of coördinerende taken en startende middenmanagers in VO, MBO, HBO en WO. U dient over de juiste motivatie te beschikken om leiding te geven aan een onderwijsteam en uw leidinggevende capaciteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen.
 

Doceren is een vak, managen evenzo. In de opleiding Middenmanagement reiken wij je de instrumenten aan om gemotiveerd en effectief te kunnen opereren. Gedurende negen maanden werken de deelnemers samen aan hun kennis, vaardigheden en persoonlijke
ontwikkeling. In de leergroepen worden praktijkvoorbeelden getoetst en aangevuld met theorie, instrumenten en ervaringen, waarna je de individuele oplossing in de praktijk  verbetert. De opleiding begint met een tweedaags startseminar.

In nauwe interactie met de leergroep maak je kennis met de jongste inzichten op het gebied van management en leiderschap. Gezamenlijk train je waardevolle vaardigheden en leer je deze toepassen, zoals gesprekstechnieken, onderhandelen, besluitvorming, omgaan met conflicten en veranderingsprocessen. Daarnaast dagen wij je uit om ‘jouw eigen tuintje om te spitten’. Aan de hand van verschillende cases beproef je je persoonlijk leiderschap en communicatievaardigheden.
Ervaren schoolleiders en trainers toetsen deze vervolgens met je  aan de theorie en in jouw eigen praktijkproject. Aan het eind van de opleiding presenteer je het resultaat van dit project en je persoonlijk leerproces in een manifestatie, aan een gehoor van genodigden.
 

Je verdiept je managementkennis en ­vaardigheden. Tegelijkertijd werk
je aan je persoonlijke ontwikkeling als schoolleider. Na afronding
ontvang je een certificaat en heb je een uitstekende uitgangspositie om
door te groeien naar of in een managementfunctie in het onderwijs.

INHOUD

  • De schoolleider als persoon: 

   Persoonlijk leiderschap, interactie en communicatie, leidinggeven aan teams en teamontwikkeling.
  • Het beroep van de schoolleider als ambacht: 

   Onderwijskundig leiderschap, leidinggeven aan leerprocessen,
   gesprekken in het kader van personeelsbeleid, de rol van het midden­
   management, visie vertalen naar het team, beheersmatige aspecten.
  • De organisatie als werkcontext van de schoolleider: 

   Schoolleiderschap in de praktijk, leidinggeven aan verandering,
   beïnvloeden van cultuur, sturen van professionals, onderwijskundige
   ontwikkelingen.

 

CERTIFICAAT

Je ontvangt een certificaat van NSO-CNA als je aan de volgende voorwaarden hebt voldaan:

  • 80% aanwezigheid bij de bijeenkomsten, 100% aanwezigheid bij de
   seminars, voldoende voorbereiding en actieve inbreng bij de
   bijeenkomsten,
  • het uitvoeren van het praktijkproject, bijhouden van een leerdocument en de leerarrangementen,
  • het houden van de eindpresentatie.
 
  • De opleidingsdagen vinden plaats in Nieuw Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6 in Bakkeveen.

  • De investeringskosten voor deze opleiding (2022-2023) bedragen:
    • € 4.945,00 opleidingskosten

    • € 984,00 verblijfs- en arrangementskosten

  • Tijdens de opleiding maakt u gebruikt van een digitale leeromgeving (DLO).

  • Literatuur: op de digitale leeromgeving staat vermeld welke literatuur je zelf dient aan te schaffen.

  • Opleidingsdagen starten om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur.


De opleiding Middenmanagement duurt ca. negen maanden. Er zijn vijftien opleidingsdagen, verdeeld over drie tweedaagse seminars op woensdag en donderdag en negen bijeenkomsten op vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur. De groepsgrootte is rond de twintig deelnemers.

De studielast is circa 300 uur. Behalve de contacttijd van vijftien opleidingsdagen moet je rekening houden met zelfstudietijd van 140 uur voor inlezen, voorbereiden en het uitvoeren van opdrachten, en circa veertien dagdelen voor het uitvoeren van een leerproject in de eigen praktijk.

HET DOCENTENTEAM WORDT GEVORMD DOOR:

 

  • Pim Visser (opleidingscoördinator)
  • Linda Pieters
  • Roel van Lanen
  • Kees Boekschoten

 

 

DOORSTROMEN NAAR DE MASTEROPLEIDING


Wilt je jezelf verder professionaliseren als schoolleider of onderwijsmanager? In een bredere context en met meer theoretische verdieping? Dan kunt je in principe doorstromen naar de NSO-CNA master: Master Educational Leadership. Je doorloopt de gewone toelatingsprocedure. Alumni van de opleiding Middenmanagement ontvangen géén vrijstellingen in deze opleiding; wel houden we zoveel als mogelijk rekening met je eerdere
(leer-) ervaringen.

LOCATIE:

De losse bijeenkomsten van een dag(deel) zijn op de donderdag in Bakkeveen. De tweedaagse seminars vinden ook plaats in Bakkeveen.

DATA: voor actuele opleidingsdata verwijzen wij u graag naar onze zie tabblad data.

 

INTAKE

De opleiding start met een telefonisch intake-gesprek. Dit
gesprek wordt gehouden aan de hand van je aanmeldingsformulier. Samen
met de docent onderzoekt je of de opleiding voldoende zal opleveren voor
jou en jouw organisatie.

Gedurende 45 minuten komt aan de orde:

 

  • je onderwijservaring,

 

  • je leidinggevende capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden,

 

  • je motivatie en leerdoelen,

 

  • je ervaring met samenwerken in teamverband,

 

  • je mate van vertaalbaarheid naar je huidige functie,

 

  • je leervragen over de opleiding.   

 

Aan het einde van het gesprek hoor je of je bent toegelaten tot de opleiding.

 

Algemene voorwaarden

GERICHT OP JOUW VRAAGSTUKKEN
 

Deze opleiding is gericht op de vraagstukken waar jij nu tegenaan loopt. Want beginnen met leidinggeven in het onderwijs is pittig. Je hebt nu vooral behoefte aan houvast: hoe ga ik om met de praktijksituaties die ik nú tegenkom.

WERKEN IN EEN LEERGROEP
 

Je volgt deze opleiding in een trainingsgroep van maximaal twintig deelnemers. Die wordt verdeeld in leergroepen van vijf personen. Met jouw leergroep trek je straks intensief op: samen met hen werk je aan
opdrachten, je geeft feedback op elkaars werk en je hebt diepgaande intervisiebijeenkomsten.

 

WERKEN AAN JE EIGEN PRAKTIJKPROJECT

 

Het blijft niet bij theorie en voorbeeldcasussen; ervaren schoolleiders en trainers toetsen je vaardigheden óók aan je eigen praktijkproject. Zo breng je al tijdens het leren je eigen schoolorganisatie verder. Aan het einde van de opleiding presenteer je het resultaat hiervan. Evenals je persoonlijke leerproces.Spring naar toolbar