Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Omgevingsgericht Leiderschap

ThemaLeer systemisch naar de omgeving van je onderwijsinstelling te kijken om goede strategische keuzes te maken
Studietijd168 UUR, 5 CONTACTDAGEN ( ECTS)
StartVR vrijdag 13 september 2024 | VR 7 maart 2025
Beschikbaarheid

Jouw schoolorganisatie kan niet los gezien worden van haar omgeving. Als leidinggevende in het onderwijs ben je een belangrijke speler in het maatschappelijke veld. Deze opleiding traint je om systemisch te kijken naar die omgeving en om wendbaar om te gaan met de toekomst. Je leert ontwikkelingen te analyseren en op basis daarvan strategische keuzes te maken voor de koers van je school. Zodat je je school kunt navigeren over de woelige baren van (inter)nationale ontwikkelingen. Waar heb je in je omgeving dan bijvoorbeeld mee te maken? Denk aan nabije factoren als de buurt, andere scholen in de omgeving, gemeente, kinderopvang, bredeschoolvorming, samenwerkingsverbanden, ouders, bestuur, etc. En denk verder weg aan (inter)nationale ontwikkelingen als passend onderwijs, transities in de (jeugd)zorg, krimp, vergrijzing en migratie.

Deze module is onderdeel van de Master Educational Leadership (MEL). Maar je kunt de module ook als losse opleiding volgen.
Lees hier een interview met de docenten Jan Hendriks en Frans Grobbe over deze module.

De opleiding Omgevingsgericht Leiderschap is voor ervaren leidinggevenden in het onderwijs (PO, VO, MBO en HBO).

Toelatingseisen • Je bent minimaal 2 jaar leidinggevende in het onderwijs

 • Je bent verantwoordelijk voor personeel en onderwijs

 • Je hebt minimaal een bachelor in het HBO of WO

 • Je hebt een geschikt vraagstuk uit je eigen praktijk (school/onderwijsinstelling) dat aansluit bij de kern van deze opleiding

 • Een intake procedure bepaalt je toelating welke o.a. is gebaseerd op de aangeleverde documenten

  • CV

  • Aanstellingsbrief

  • Aanbevelingsbrief

  • Kopie bachelordiploma

  • korte beschrijving van complex vraagstukken m.b.t. het onderwerp omgevingsgericht leiderschap Tijdens de opleiding leer je ontwikkelingen in de omgeving van de school door te vertalen naar consequenties voor je schoolorganisatie.

Je leert allianties te kiezen, welke sociaal-psychologische processen daarin mee- en tegenwerken en hoe je daarmee effectief omgaat.

En je leert een gedegen interne en externe analyse te maken. Die je met scenarioplanning vertaalt in mogelijke toekomstbeelden, waar je je strategisch beleid vervolgens op kunt afstemmen.
Ter voorbereiding doe je een literatuurstudie en individuele opdracht: in je eigen school ga je op zoek naar een strategische vraag. Die je vervolgens tijdens de opleiding analyseert.

De lesdagen zijn als volgt opgebouwd:

Dag 1: theoretisch kader en strategische vraag

De dag zelf gaat over systeemtheorie, theorie over strategievorming, en belangrijke veranderkundige noties om te opereren in een maatschappelijk krachtenveld.
Je begint je eigen vraagstuk te verkennen, en helder en communiceerbaar te maken.
We maken zogenaamde ‘ankergroepen’: je komt in een groepje met ongeveer 4 studenten, waarmee je samenwerkt.

Dag 2: de contextuele omgeving en scenarioplanning

Deze dag gaat om het verkennen van de contextuele omgeving, trends en onzekerheden, scenariodenken en scenarioplanning.
Ook krijg je een inleiding op de internationale context.

Dag 3: de transactionele omgeving

Tijdens deze dag verken je de transactionele omgeving, om daar je plaats in te vinden. Je leert over hoe je omgaat met macht en politiek handelen.

Dag 4: samenwerken tussen organisaties

Vanuit verschillende theoretische invalshoeken ontdek je hoe je kunt samenwerken met andere organisaties, in het belang van je school.

Dag 5: de interne omgeving

Je leert over de structuur en besturing van je school als levend systeem in een steeds veranderend netwerk.

Afronding


De toets van deze opleiding bestaat uit:

 • Een verslag met jouw strategische adviezen bij jouw strategische vraag, gebaseerd op analyses van de contextuele, transactionele en interne omgeving

 • De uitwerking van de verwerkingsopdrachten

 • Een integraal reflectieverslag

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, behaal je het opleidingscertificaat. En daarmee 6 studiepunten voor de Master Educational Leadership (MEL).

Ben je schoolleider in het primair onderwijs (PO)? Dan voldoe je na deze opleiding ook aan de eisen voor de herregistratie van het SRPO.

Jouw vaardigheden na deze opleiding


Na deze opleiding: kun je sturen op samenwerking met de omgeving van je school. Zodat je school goede strategische keuzes maakt, met het oog op de toekomst.

Kosten


Deze module als losse opleiding volgen? De investering voor deze opleiding (studiejaar 2024-2025) bedraagt:

 • € 4.195,00 opleidingskosten

 • € 92,50 verblijfs- en arrangementskosten


Bovengenoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW i.v.m. CRKBO registratie.

Waar


De lesdagen vinden plaats in ons onderwijscentrum in Diemen.

Meer informatie


NSO-CNA Onderwijsbureau - T 020-5682030 - E info@nso-cna.nl
form
Spring naar toolbar