Kennismaken?
Leiderschapsatelier
25 april

NSO-CNA Onderzoekspracticum

Steeds meer scholen werken aan een onderzoekende cultuur, waarin leraren meedoen aan onderzoek om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ook steeds meer schoolleiders tonen interesse in onderzoek of werken samen met onderzoeksinstellingen. Schoolleiders die zich uitgedaagd voelen om verder te blijven leren en de ambitie en drive hebben om dat met onderzoek te doen, kunnen in het NSO-CNA Onderzoekspracticum terecht om daar vorm en inhoud aan te geven.

 • Voor wie
 • Doel en Aanbod
 • Programma
 • Praktische info
 • Het NSO-CNA Onderzoekspracticum is bestemd voor:

  • alumni van masteropleidingen voor schoolleiders
  • organisatieadviseurs of leiderschapscoaches, werkzaam in de onderwijssector
  • beleidsmedewerkers, werkzaam in het onderwijs met verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun school
  • onderwijskundigen die onderzoek willen doen op gebied van leiderschap, management en schoolontwikkeling

  Wat de deelnemers gemeen hebben is dat zij het boeiend en belangrijk vinden om zich verder te bekwamen in hun onderzoekende houding, met de ambitie om de professie en leiderschapspraktijken in het onderwijs te verdiepen en te verrijken.

 • Doel

  Het ontwikkelen en voeden van de onderzoekende houding onder schoolleiders vraagt tijd, plaats en ruimte. Dit komt aan bod in masteropleidingen voor schoolleiders, en voor sommige (ex-) deelnemers smaakt het naar meer. Ze willen doorgaan met onderzoek doen in hun school (of onderwijsinstelling), het stramien van onderzoek aangrijpen om rijkere gesprekken te voeren en meer systematisch aan schoolontwikkeling te werken, en misschien op termijn wel promoveren.

  Met het NSO-CNA Onderzoekspracticum bieden we een plek waar school(bege)leiders hun onderzoekende houding kunnen (her)ontdekken en onderhouden, begeleiding vinden en kennis delen, en eventueel promotieonderzoek kunnen voorbereiden.

  Aanbod

  De practicumgroep kent een looptijd van een jaar en bestaat uit een combinatie van de volgende activiteiten:

  • intakegesprek aan de hand van een individuele intentieverklaring over de verwachtingen en aan het product waar je gedurende het jaar aan wil werken
  • contactdagen met een programma van theoretische verdieping, methodologische workshops en praktische aanwijzingen inzake (promotie)vereisten
  • individuele begeleiding bij de vorderingen van jouw onderzoek via uitgebreide schriftelijke en mondelinge feedback en feedforward, inclusief literatuurtips; steeds voorafgaand aan een contactdag
  • begeleiding bij de zoektocht naar een promotor

  Toegevoegde waarde

  Deelname aan het practicum biedt je de mogelijkheid om een vraagstuk uit de praktijk van het leidinggeven aan onderwijs dieper te doorgronden, er theorie aan te verbinden, gesprekken te voeren en informatie te verzamelen. Je ondervindt wat analyse van gesprekken en informatie je oplevert en gaat voorbij de oppervlakte meer de dieptestructuur van de patronen in leiderschap en organisatie bevatten. Door dat te expliciteren in een onderzoek en het te delen met mensen om je heen geef je bovendien anderen de gelegenheid om met je mee te denken en leren. Het is dan ook de bedoeling dat de deelnemers en begeleiders samen een ‘onderzoekscommunity’ gaan vormen. De deelnemers leren van en met elkaar en over elkaars onderzoek. De begeleiders stellen hun expertise beschikbaar voor de hele groep. Intervisie en supervisie versterken elkaar, bijvoorbeeld bij situaties van mogelijke rolvermenging (leidinggeven – onderzoeken). Voor mensen die willen gaan promoveren, biedt het practicum gelegenheid om de mogelijkheden te verkennen, de eigen onderzoekscapaciteit te ontdekken en plannen uit te werken.

  Toegevoegde waarde is bovendien het samen een lans kunnen breken voor onderzoek door schoolleiders. Voor leraren zijn er promotiebeurzen, voor schoolleiders nog niet. Te denken valt ook aan het verkennen van mogelijkheden voor ‘professional doctorate’.

 • Algemeen

  • vier contactdagen met elk drie programmablokken van 2 uur
  • onder leiding van prof. dr. Femke Geijsel en dr. Floor Basten
  • maatwerk in het programma door intakegesprek, intentieverklaring en individuele thuiswerkbegeleiding per e-mail en skype
  • twee weken voorafgaande aan een contactdag leveren de deelnemers hun voorbereidingswerk in
  • een week voorafgaand aan de contactdag ontvangen deelnemers feedback
  • evaluatie na elke contactdag
  • mogelijkheid tot inkoop van extra individuele begeleiding

   

  Fasering

  – Intakegesprek

  – Bijeenkomst 1: oriëntatie op (promotie)onderzoek

  • verkennen van de onderzoeksthema’s en hoe theorie je verder helpt
  • oriëntatie op literatuur zoeken en beoordelen
  • doorlopen van de ingrediënten van een onderzoeksplan/promotievoorstel
  • tekenen intentieverklaring

  Thuiswerk (+ begeleiding daarop): maken van een voorlopig onderzoeksplan-/voorstel.

  – Bijeenkomst 2: onderzoeksplan/-voorstel uitvoeren

  • verkenning van mogelijkheden tot het leidinggeven aan/samenwerken in onderzoek op je school
  • oriëntatie op methodologie en ontwikkeling van instrumenten/leidraden voor dataverzameling
  • wetenschappelijke criteria van betrouwbaarheid en validiteit in praktijkgericht onderzoek
  • ontwerpen van een eerste deelonderzoek

  Thuiswerk (+ begeleiding daarop): uitvoeren van deelonderzoek.

  – Bijeenkomst 3: presenteren van bevindingen eerste deelonderzoek

  • presentaties door deelnemers en verdiepende bespreking
  • ontwerpregels voor een schrijfproduct (artikel, promotievoorstel, tussenrapportage)
  • praktische zaken rond de dialoog over je onderzoek met je (praktijk)partners

  Thuiswerk (+ begeleiding daarop): maken van een schriftelijk product

  – Bijeenkomst 4: evaluatie en volgende stap

  • gastsprekers/workshops
  • feedback op schrijfproduct in wording
  • inventarisatie verdere behoeften en mogelijkheden
 • Data

  • november : Individuele intakegesprekken / intentieverklaring
  • 12 december : Contactdag 1
  • 15 januari : Inleverdeadline thuiswerk
  • 6 februari : Contactdag 2
  • 15 april : Inleverdeadline thuiswerk
  • 4 mei (onder voorbehoud) : Contactdag 3
  • 15 juni : Inleverdeadline thuiswerk
  • 3 juli : Contactdag 4

   

  Wanneer en waar

  De opleidingsdagen vinden plaats in Diemen. Bij voldoende belangstelling kan de opleiding ook op andere locaties gegeven worden.

  Kosten

  Voor studiejaar 2017-2018 bedragen de opleidingskosten € 4.500,-.

  Extra begeleiding is mogelijk. Additionele uren en kosten zullen in overleg worden overeengekomen en op basis van nacalculatie worden gefactureerd. Kosten: € 160 euro per uur.

  Nadere Informatie

   

 

Howdy,
Buy Premium Version to add more powerful tools to this place. https://wpclever.net/downloads/wp-admin-smart-search