Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Projectmanagement in de school gericht op kwaliteitsverbetering

Studietijd6 MAANDEN ( ECTS)
Beschikbaarheid

Onderwijsinstellingen zetten projecten op om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het resultaat laat vaak te wensen over of is onvoldoende zichtbaar. Te veel projecten mislukken, helaas. Waar ligt dat aan? Waarom slaagt het ene project wel, en het andere niet? Hoe kun jij, als projectleider, verbeterprojecten werkend krijgen? Dat ontdek je in deze module.
Tijdens deze opleiding maken we natuurlijk ook de koppeling naar jouw leiderschap, de leiderschapscapaciteit van jouw projectteam en het systeem van jouw school als geheel.

Lees de ervaringen van Bas Wilmer en Karin Lentz, zij deden de opleiding in 2022. In een interview met de docenten Rosanne Scholte en Tacies Kisters vertellen zij over de opleiding en het vakmanschap van de projectleider.

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Projectmanagement is het essentieel dat je binnen jouw onderwijsorganisatie verantwoordelijk bent en leiding geeft aan een verbetertraject. In de praktijk betekent dit dat de groep bestaat uit deelnemers die vanuit hun rol als docent, leidinggevenden (schoolleiders en teamleiders) stafleden en projectleiders werkzaam zijn met als gemeenschappelijke deler projectmanagement in de school/onderwijsinstelling (PO, VO, MBO en HBO).

 

Instroomeisen  • Je bent daadwerkelijk als projectleider verantwoordelijk voor een verbeteropdracht binnen jouw school of kan dat overeenkomen met je leidinggevende.

  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring binnen het onderwijs als docent, schoolleider, teamleider, staflid of projectleider.

  • Je hebt een bachelor in het HBO of WO.

Steeds meer werk verschuift van de lijn naar projecten en programma’s. De wereld is dynamisch en kent vele complexe vraagstukken in het systeem van de school. Bovendien vinden we het meer dan ooit belangrijk om in ons handelen transparant te zijn, en ons op een maatschappelijk verantwoorde wijze in te zetten voor duurzame ontwikkeling.

Dit alles vraagt om alert reageren en adequaat inspelen op verandering na verandering. Vandaar ook de hoge vlucht die het projectmanagement in de afgelopen decennia heeft genomen: de tijdelijke organisatie-in-de-organisatie waarmee we snel en flexibel nieuwe uitdagingen in het onderwijs kunnen oppakken. En zo verbeteringen realiseren.

Je werkt gedurende de opleiding aan een verbeteropdracht in je eigen werkomgeving. Welke ruimte heb jij nodig om vanuit jouw leiderschap verder vorm en invulling te geven aan het realiseren van deze opdracht?
Daar kijken we samen naar.

Start 24-uurs sessie (onderwijsdag 1 en 2)


Gedurende deze bijeenkomst (13.30 uur - 13.30 uur) ga je gezamenlijk met de groep studenten jezelf verrijken met het opdoen van meer inzicht in project-en programmamanagement binnen de school.

In de ochtend van de tweede dag staat jouw rol als projectleider centraal. Hoe ziet jouw leiderschap eruit. Waar ben je gevoelig voor in het werken in de projectgroep. Welke patronen zie je en hoe wil je die gaan doorbreken.

Jouw project staat centraal waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen en je de opgedane kennis direct integreert in jouw project. Je maakt kennis met jouw intervisiegroep en intervisiebegeleider en gaat direct de diepte in met jouw projectopdracht.

 

Onderwijsdag 3


In de ochtend ga je onder begeleiding van de docent verbindingen maken tussen het kwaliteitszorgsysteem en jouw project waarin je de dilemma's en uitdagingen met elkaar verder doorgrond. In de middag werk je weer binnen je eigen intervisiegroep onder begeleiding van je intervisiedocent.

 

Onderwijsdag 4


Vandaag start je met jouw eigen intervisiegroep waarin je het gesprek met elkaar aangaat over de visie op leren op jouw school in relatie tot het kwaliteitszorgsysteem. In de middag ga je onder begeleiding van jouw intervisiedocent verder met casuïstiek voortkomend uit je projectopdracht.

 

Tussentijds individueel gesprek


Samen met je intervisiedocent is er een persoonlijk gesprek gepland. In het gesprek kijk je verdiepend naar het project en staat jouw ontwikkeling in het projectleiderschap centraal.

 

Onderwijsdag 5


Op deze laatste dag vindt er een gezamenlijke oogst plaats waarin de professionele dialoog centraal staat. Wat heeft het project de onderwijsinstelling gebracht?  Wat houdt jou nu bezig als projectleider? Door de denkkracht te vergroten als professionals krijgt jouw project en persoonlijke leervragen nog een extra push.
Gedurende de opleiding werk je aan ontwikkeling van jouw leiderschap, gericht op jouw rol als projectleider van een verbeteropdracht.

Wanneer je voor deze opleiding kiest dan leer je:

  • Redenen om voor een project te kiezen

  • Hoe je voor goede contractering met je opdrachtgever zorgt

  • Hoe je een projectstructuur inricht in het systeem van je school

  • Hoe je de transfer maakt van de projectstructuur naar de bestaande organisatie

  • Hoe je een project uitlijnt, met de kwaliteit van onderwijs als basis.


De overkoepelende leeropbrengst van deze module is dat je een flinke verdieping en professionaliseringsslag maakt in je leiderschap, met inspiratie uit wetenschap en praktijk.

Waar


De lesdagen vinden plaats in ons onderwijscentrum in Diemen.
De 24-uurs bijeenkomst vindt plaats op een externe locatie (congreshotel).

 

Kosten  • Opleidingskosten: € 3.150,00 (studiejaar 2023-2024)

  • Verblijfs- en arrangementskosten: € 475,00


Tijdens de opleidingsdagen gebruik je een digitale leeromgeving (DLO).

Praktijkgericht


Betekenisvol leren vraagt om een hybride leeromgeving: een omgeving waarin je leert en werkt tegelijk. Daarom leggen we in alle bijeenkomsten de link tussen theorie en jouw praktijk. We vragen van jou een actieve leerhouding waarin je zelf gaat puzzelen met de inhoud en verbanden weet te leggen.

Je werkt gedurende de hele module aan een praktijkopdracht die je meeneemt vanuit jouw school. Zo krijgt je leertraject direct waarde voor jouw organisatie en creëer je impact.

Vanuit deze sterke verbinding tussen theorie en dagelijkse praktijk krijgt jouw leerproces vorm. Zo ontstaat directe betrokkenheid met deze opleiding. En is jouw ontwikkeling als (project)leider betekenisvol. Een leider die blijft leren. Ook nadat je je certificaat hebt behaald.

 

Intervisie


Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor intervisie. Want de grote opgave van de projectleider is om – met het projectteam – de zaken planmatig, concreet en anders dan voorheen aan te pakken. Om een echte verbetering te bewerken, moeten reactieve patronen (zowel persoonlijke als van de organisatie) losgelaten worden. Dat is niet makkelijk, want die patronen zijn vaak taai. Daarom overleven ze.

De intervisie bijeenkomsten zijn gekoppeld aan het theoretische gedeelte van de opleidingsdag. Samen met je medestudenten kijk je verdiepend naar jouw vraagstuk binnen de verbeteropdracht.

Door zo het vraagstuk te doorgronden, stil te staan bij jouw rol als projectleider en patronen te doorzien, creëer je ruimte voor jouw ontwikkeling als (project)leider.

 

Omgevingsgericht


Tot slot is de interactie tussen jou als projectleider en de omgeving van de school een belangrijke succesfactor. Daarom zoomen we daar ook op in, in relatie tot jouw project.
Tarcies Kisters-Engelen heeft ruime ervaring als manager, coach (bij individuele en teamvraagstukken) en veranderbegeleider binnen en buiten het onderwijs. Haar aanpak is erop gericht, dat mensen zelf in beweging komen. Hierbij helpt haar vermogen tot reflecteren, spiegelen, inleven en doorpakken op resultaten. Transparantie, scherpte, authenticiteit en balans in doen en ook laten kenmerken haar functioneren en bijdrage. Sinds 2009 is zij mede-eigenaar van een adviesbureau en werkt voor NSO-CNA sinds 2013.


Rosanne Scholte heeft ruime ervaring als leidinggevende en als projectleider in het HBO-WO. Zij heeft diverse projecten en opleidingsteams begeleid en hierin Internationale samenwerkingen weten te realiseren. Ze weet ruimte te creëren daar waar autonomie en sturing schuren en complexe vraagstukken vragen om leiden en laten leiden. Bij NSO-CNA is ze opleidingsmanager van de Masteropleidingen en de Schoolleidersopleidingen Basis-en Vakbekwaam. Daarnaast zet ze zich in voor het (door)ontwikkelen van diverse onderwijsprogramma’s en de professionalisering van de onderwijsteams.

form
Spring naar toolbar