Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Studiereis en Schoolleideruitwisseling Amsterdam-Berlijn

themaOmgaan met verschillen
studiebelasting3 ECTS
reis 2021
BeschikbaarheidVoorinschrijving

Thema: schoolleiderschap in een grootstedelijke omgeving (Urban Education)
In samenwerking met de stad Amsterdam, de Amsterdamse schoolbesturen (OSVO) de stad Berlijn en haar schoolbegeleidingsdienst Proschul, organiseert NSO-CNA tussen 2020 en 2023 internationale praktijkuitwisseling van schoolleiders. Nu heb je een unieke kans om je Stadsbekwaamheid te vergelijken met die van je collega’s in Berlijn en in Oslo met dezelfde opgaven.

 

AMSTERDAM-BERLIJN-OSLO

 

 • ZAAM, ESPRIT en NSO-CNA hebben in 2018 het initiatief genomen om rond het thema schoolleiderschap een nieuwe opleiding en kennisuitwisseling te organiseren met de steden Oslo en Berlijn. Dit vanwege de gelijksoortige grootstedelijke leiderschapsvraagstukken in het onderwijs (o.a. gelijke kansen, superdiversiteit)
 • In overleg met de afdeling onderwijs van de Gemeente Amsterdam en Amsterdamse schoolbesturen is dit verder uitgewerkt in:
  • Accordering van het initiatief door het OSVO-bestuur.
  • Bevestiging van de beoogde samenwerking door de Gemeente Amsterdam aan de Gemeente Berlijn.
  • De eerste in- en uitgaande bezoeken in 2018 en 2019 naar en vanuit Oslo. Berlijn start 2020.
 • De resultaten van het onderzoek Succesvolle basisscholen aan het woord (juni 2018) heeft schoolleiderschap als één van de zeven pijlers voor betere kansen geïdentificeerd en daarmee beleidsrelevant gemaakt.
 • In de Gemeentelijke Beleidsbrief Amsterdammerschap in het onderwijs (d.d. 11 juli 2019) wordt in actielijn 1 onder maatregel 1 de ontwikkeling van het programma grootstedelijk onderwijs voor directeuren en schoolleiders aangekondigd waarvan deze internationale uitwisseling onderdeel uitmaakt.
 • De kennisuitwisseling wordt als (keuze)module op Master-niveau (Master of Educational Management) uitgevoerd door NSO-CNA inclusief verslaglegging en toetsing.
 • De netwerkvorming door Amsterdamse schoolleiders van verschillende schoolbesturen biedt de gelegenheid om school-overstijgende systeemvraagstukken (o.a. gelijke kansen in het onderwijs) aan de orde te stellen. Gelijke kansen is direct verbonden met de grootstedelijke kenmerken van het onderwijs. Voor de ontwikkeling van verandervoorstellen worden aanvullend op de internationale uitwisselingen 2 x per jaar stadsgesprekken georganiseerd door NSO-CNA voor direct betrokken schoolleiders in Amsterdam.

 

Voor eindverantwoordelijk schoolleiders PO en VO in Amsterdam en directe omgeving die staan voor specifieke uitdagingen in de grote stad (o.a. omgaan met verschillen, nieuwkomers, kansengelijkheid, taalonderwijs, superdiversiteit). Hoe gaan schoolleiders in partnerstad Berlijn hiermee om binnen hun werkcontext?

Nu heb je een unieke kans om hierover uitgebreid in gesprek te gaan met Berlijnse collega’s, het lokale Amsterdamse netwerk van schoolleiders en de Gemeenten.

Hoewel het programma is ontstaan vanuit samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse schoolbesturen en NSO-CNA is het programma niet alleen toegankelijk voor Amsterdamse schoolleiders maar uitdrukkelijk ook voor  schoolleiders uit  andere steden die belangstelling hebben.

 

Deze studiereis kun je doen als onderdeel van de MEM, maar ook als losse module.

 

Het studiebezoek + de praktijkuitwisseling +  het tegenbezoek + netwerkbijeenkomsten zijn allen programmaonderdelen van de NVAO-geaccrediteerde Master of Educational Management (MEM) van NSO-CNA.

Wil je deelnemen? Dan vragen we het volgende:

 • Een fundamentele nieuwsgierigheid naar de actuele grootstedelijke context van het schoolleiderschap.
 • Een concrete eigen professionaliseringsvraag rond dit thema vanuit een eindverantwoordelijke schoolleider-positie.
 • Een goede voorbereiding en open houding tijdens de uitwisseling.
 • De bereidheid Berlijnse collega’s voor tegenbezoek in Amsterdam op school te ontvangen.
 • Deelname aan het Amsterdamse netwerk van Schoolleiders rond het thema.

 

Het programma en de begeleiding bestaat uit:

 • Intakegesprek professionaliseringsvragen en kennismakingsbijeenkomst reisgroep (6 uur)
 • Studiebezoek aan Berlijn en matching met collega-schoolleider (36 uur)
 • Bijdrage aan reisverslag (= gezamenlijke publicatie) en individueel reflectieverslag +begeleiding hierbij door NSO-CNA (= individueel eindproduct op Master-niveau) (20 uur).
 • Voorbereiden tegenbezoek aan Amsterdam (8 uur)
 • Deelname aan onderdelen van tegenbezoek, ontvangst collega (8 uur)
 • Twee halfjaarlijkse netwerkbijeenkomsten Schoolleiderschap Urban Education Amsterdam (2 x 3 uur), deelname aan de Community of Practice: ‘Amsterdammerschap in het onderwijs’).
 • Professionalisering van het schoolleiderschap in de eigen stedelijke werkcontext.
 • Analyse en verbetering van de eigen schoolontwikkeling (inbreng van eigen casuïstiek).
 • Stedelijke netwerkvorming in Amsterdam rond het thema Urban Education.
 • Ontdekken van nieuwe mogelijkheden en aanpakken.
 • De investering bedraagt € 2000,- opleidingskosten + € 995,- reis- en verblijfskosten.
  • de studiereis;
  • de schoolleider-uitwisseling;
  • deelname aan de Amsterdamse netwerkbijeenkomsten van schoolleiders.
 • Voor het programma maak je gebruik van onze digitale leeromgeving (DLO).

Algemene voorwaarden

Dit is naast ‘studiebezoek’ vooral een échte uitwisseling van eindverantwoordelijke schoolleiders. Je gaat je eigen praktijk beter doorgronden door die te vergelijken met collega-schoolleiders in Berlijn. Hierdoor zul je nieuwe mogelijkheden ontdekken op school én in de lokale samenwerking in Amsterdam.

Vaak gaat het niet alleen om pasklare antwoorden te vinden, maar veel meer om collegiaal onderzoek te doen naar dezelfde vragen in een andere werkcontext. Dit noemen we een ‘Community of Practice’. Amsterdamse schoolleiders die aan de uitwisselingen met Berlijn (en Oslo) hebben deelgenomen vormen met elkaar deze Community.

 

Klik hier voor het volledige programma

Klik hier voor het verslag van de Oslo reis 2018

In de week van 19-22 april 2020 verblijven we in Berlijn.

Het tegenbezoek vindt plaats in de week van: data najaar 2020 volgt.

Overige data worden gepland in overleg met de cursusleiding.

DagDatumPlaats
1: start16-04-2020Voorbereidingsbijeenkomst van 15.00 - 17.00 uur
2: zondag19-04-2020 Reisdag Amsterdam-Berlijn
3: maandag20-04-2020Berlijn
4: dinsdag21-04-2020 Berlijn
5: woensdag22-04-2020 Ochtendprogramma in Berlijn - Middag retour Amsterdam

Het tegenbezoek van de collega’s uit Berlijn (3 aaneengesloten dagen) zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021.

De opleiding start in 2020/2021. Je kunt je nu al doormiddel van een voorinschrijving aanmelden. Vul onderstaand formulier in.

Zodra de nieuwe data van opleiding bepaald is,  informeren wij je en kun je je definitief inschrijven.