Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Vakbekwaam Schoolleider

Studietijd20 ects ( ECTS)
StartDo 14 SEPTEMBER 2023
Beschikbaarheid VOLDOENDE PLAATSEN BESCHIKBAAR

Wil je jouw schoolorganisatie integraal gaan aansturen? De opleiding Vakbekwaam Schoolleider richt zich op leidinggevenden in het onderwijs die hun professionaliteit als leidinggevenden willen verdiepen en verbreden. Voor hen die op een integrale wijze leiding willen geven aan schoolontwikkeling gericht op de resultaten van het leren en ontwikkelen van leerlingen (PO, VO, MBO en HBO). In de opleiding Vakbekwaam Schoolleider wordt de verbinding gemaakt tussen persoonlijk leiderschap en het sturen op complexe processen binnen schoolontwikkeling. De opleiding slaat met haar integrale insteek een brug tussen onderwijspraktijk, organisatieontwikkeling, onderzoekende houding en persoonlijk leiderschap.

De opleiding Vakbekwaam is een passend vervolg op de opleiding Basisbekwaam Schoolleider. Je kan Vakbekwaam vervolgen met onze master opleiding (MEL).

In een interview met de docenten Esther Dijkstra en Elvira Geurts vertellen zij je meer over de opleiding.

Digitale folder

Voor een uitgebreidere beschrijving van de opleiding kun je hier de digitale folder Basis- en Vakbekwaam aanvragen.

Ervaringen van je voorgangers

Lees ook: “Een ochtend Vakbekwaam: theorie, praktijk en Peter Heerschop”

Hoor en zie onze studenten en docenten over de inhoud en opzet van de opleiding en over wat deze voor jou kan betekenen.

Vakbewaam Schoolleider

De opleiding is toegankelijk voor deelnemers die een feitelijke leidinggevende functie hebben met een afgeronde opleiding Basisbekwaam of functioneel leidinggevenden met aantoonbare vooropleiding en competenties op het niveau van Basisbekwaam. Binnen drie jaar na afronding van de opleiding Basisbekwaam is doorstroom naar de opleiding Vakbekwaam mogelijk. Bij meer tussenjaren volgt een intake.
Na de opleiding Vakbekwaam Schoolleider
  • kun je leiding geven aan duurzame schoolontwikkeling en een lerende organisatie
  • kun je organiseren en verbinden vanuit een helikopterview op de schoolorganisatie
  • heb je een onderzoeksmatige houding ten aanzien van praktijkproblemen
  • weet je om te gaan met conflicten en weet je teamontwikkeling te koppelen aan de organisatieontwikkeling
  • ontvang je een landelijk erkend certificaat Vakbekwaam Schoolleider
  • kun je je laten registreren in het Schoolleiderregister PO of Schoolleiderregister VO

Opleidingsduur en studiebelasting

De opleiding bestaat uit één leerjaar en start in september. De studielast bedraagt 560 uur (20 ECTS) en is verdeeld over 16 opleidingsdagen, één tweedaagse, begeleidingsgesprekken, collegeale visitatie, intervisiebijeenkomsten, praktijkopdrachten op de eigen school en zelfstudie.


Wanneer en waar

De opleiding start in september en vindt plaats op donderdag in ons onderwijscentrum in Diemen. Lesdagen worden bij plaatsing in een groep bekend gemaakt. Lestijden zijn van 9.00 uur tot 16.30 uur. Een tweedaagse bestaat uit 5 aaneengesloten dagdelen met overnachting in een congreshotel. Deelnemers plannen zelf de intervisiebijeenkomsten.

AVS-variant

De opleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam worden ook aangeboden in samenwerking met de AVS`met start in januari. Zie voor meer informatie de website van de AVS.

Incompany traject

Het is ook mogelijk dat deze opleiding incompany wordt verzorgd in het kader van een management-developmentprogramma of kweekvijvertraject. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Erkende kwaliteit

De Opleiding Vakbekwaam Schoolleider voldoet aan de kwaliteitscriteria van het Schoolleidersregister PO en is erkend voor registratie.
NSO-CNA is lid van SAMOS (samenwerkende schoolleidersopleidingen).

Kosten opleidingsjaar 2023-2024

De opleidingskosten voor het schooljaar 2023-2024 bedragen € 6.295,- en de verblijfkosten bedragen € 600,-. Deze zijn exclusief boeken. De aanschaf van de verplichte literatuur kost ongeveer € 275,- per leerjaar. De lijst verplichte literatuur kun je vinden op de digitale leeromgeving waar je te zijner tijd toegang toe krijgt.

Intakeprocedure

Na ontvangst van je aanmeldingsformulier vragen wij je om digitaal een intakedossier aan te leveren, bestaande uit de volgende documenten:

  • curriculum vitae
  • Aanbevelingsbrief door je leidinggevende of bestuur opgesteld en ondertekend
  • Aanstellingsbrief of tripartite overeenkomst

Op basis van de door jouw ingeleverde documenten ontvang je ofwel een bevestiging van plaatsing ofwel een verzoek om aanvullende informatie of een gesprek. Daarnaast vragen wij je om een motivatie aan te leveren
en een aantal vragen te beantwoorden op basis van het beroepsprofiel van een Schoolleider.

Meer informatie

NSO-CNA Onderwijsbureau • T 020 568 2030 • E info@nso-cna.nl

Lerarenbeurs

De lerarenbeurs kan alleen worden aangevraagd voor de Master Educational Leadership. Je kunt hiervoor contact op te nemen met DUO: www.duo.nl

Algemene voorwaarden

Werkwijze

In de gemengde groepen, die sector divers zijn, wordt het leren van en met en door elkaar georganiseerd in een professionele leergemeenschap. We gebruiken een grote variëteit aan werkvormen tijdens de bijeenkomsten om aan te sluiten bij verschillende leerstijlen. Leren vindt ook plaats tijdens de plenaire bijeenkomsten, in intervisiegroepen, in het onderzoeksteam, tijdens collegiale visitatie en tijdens het ‘werkplekleren’. In overleg met  je school ontwerp je een complex en uitdagend verbetertraject waaraan je met integrale sturingsruimte leiding geeft.

 

Opdrachten

Tijdens de gehele opleiding werk je aan opdrachten, waarin je – met bewijsstukken van praktijkopdrachten – laat zien hoe je het leren in de organisatie op gang gebracht hebt en wat je en hoe je geleerd hebt.Spring naar toolbar