Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Organisatie

NSO-CNA Leiderschapsacademie is een opleidingscentrum, een expertisecentrum en een kenniscentrum gericht op leiderschaps- en organisatieontwikkeling in het onderwijs. NSO-CNA Leiderschapsacademie is de handelsnaam van de Stichting Nederlandse school voor Onderwijsmanagement. Een stichting met een maatschappelijke opdracht:

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen aan krachtig leiderschap in het onderwijs door het opleiden van leidinggevenden in het onderwijs die zichzelf, hun leiderschap en hun organisatie willen ontwikkelen. Daarmee beoogt de Stichting bij te dragen aan schoolontwikkeling en goed onderwijs in Nederland.

Raad van Zicht Stichting NSORAAD VAN TOEZICHT STICHTING NSO

 

 

BESTUUR EN DIRECTIE

Bart Schipmolder Algemeen directeur NSO-CNA
Directeur-bestuurder stichting NSO/NSO-CNA Leiderschapsacademie: drs. Bart Schipmölder

 

 

 

DOCENTEN

Onze docenten werken en hebben veelal gewerkt als leidinggevende, consultant, coach of trainer in het onderwijsveld en/of daarbuiten. Voor ons werken docenten in vaste dienst en docenten die als zelfstandig opleider zijn verbonden aan NSO-CNA. Een aantal docenten is aan een van bovenstaande universiteiten verbonden. Een overzicht van onze staat op de teampagina.

 

BUREAU NSO-CNA Leiderschapsacademie

Bureaucoördinatie, public relations en communicatie: Hendrico Hillebrand
Bureaumedewerkers: Gino Tatipata en Daphne Schipmölder.
Bestuurszaken, directieondersteuning: Leonieke de Wildt.
Opleidingsmanagers: Jolanda Botke en Ewout van Luijk.
Toetsbeleid: Marjolein Rietveld
Financiële administratie: Frans Veen (ontbreekt op de foto)

EXAMENCOMMISSIE

De examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de tentamens en examens binnen de masteropleidingen MEM en MIL. Klik hier voor meer informatie en de samenstelling.

 

VELDADVIESRAAD

De Veld Advies Raad (VAR) van  NSO-CNA is voor ons een belangrijke verbindende schakel tussen de opleidings- en onderwijspraktijk. De VAR bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van de onderwijspraktijk en onze doelgroepen (PO, VO, MBO en HBO). Het gesprek en de samenwerking met de VAR biedt zowel het bestuur als de opleidingsmanagers en docenten bij NSO-CNA een goed beeld van de ontwikkelingen in het veld, van de eisen die de beroepspraktijk stelt aan schoolleiders en de opleidingsbehoeften & -vraag. Leden van onze VAR zijn: