Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Onze visie op professionalisering van onderwijsleiderschap

PROFESSIONALISERING VAN ONDERWIJSLEIDERSCHAP

Wij willen bovenal dat het leren in onze opleidingen betekenis heeft voor de praktijk. Waar dat gebeurt, ontstaat zelfregulatief leren, waarbij lerenden zelf doelen stellen en bewust hun cognitie, motivatie en gedrag inzetten. Daardoor kunnen zij uitgroeien tot lerende leiders die zich blijvend ontwikkelen. Als leren betekenis heeft, krijgt het een vertaling in het ontwerpen van nieuwe, organisatorische routines die bijdragen aan de ontwikkeling van een lerende school en organisatie.

EEN GOEDE LEEROMGEVING
Betekenisvol leren vraagt om een hybride leeromgeving: een omgeving binnen een onderwijsinstelling die tegelijkertijd kenmerken heeft van leren op de werkplek. In die omgeving kan leren zowel project- als opdrachtgeoriënteerd zijn en is er ondersteunende ICT. Wij vinden het belangrijk dat een leeromgeving past bij de behoeften van de deelnemer, dat in een vroeg stadium de link tussen theorie en praktijk wordt gelegd en dat er verbindingen zijn met externe, online community’s.

OPLEIDINGSPROGRAMMA’S
Wij bieden een krachtige leeromgeving waarin alle deelnemers gedreven werken aan vraagstukken uit hun dagelijkse praktijk, elkaar inspireren en hun persoonlijke ontwikkeling koppelen aan die van hun organisatie en sector. Onze opleidingsprogramma’s zijn gebaseerd op drie pijlers:

DIDACTISCHE PRINCIPES
Wij bieden vraaggestuurd onderwijs op maat met een actieve rol voor de deelnemer. Wij richten de leeromgeving en de opdrachten zodanig in dat deelnemers er in de praktijk zoveel mogelijk aan hebben en dat zij het leiderschapsvermogen ontwikkelen om samen met anderen voorwaarden te scheppen voor beter onderwijs.

Een belangrijk onderdeel in ons onderwijs is peer-feedback: deelnemers helpen elkaar bij het leren en geven elkaar feedback. Uiteenlopende werkvormen helpen bij de eerste fasen van informatieverwerking. Vervolgens vindt tijdens bijeenkomsten verdiepende uitwisseling plaats. Dankzij een elektronische leeromgeving vormen deelnemers ook buiten de bijeenkomsten een leergemeenschap.

DOCENTEN
Onze docenten en begeleiders zijn deskundig, gedegen en responsief. Zij besteden bijzondere aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en aan wat het geleerde voor hen betekent. Thema’s als omgaan met autoriteit, autonomie en volwassen afhankelijkheid komen aan de orde.

Spring naar toolbar