Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Schaduwonderwijs: kans of bedreiging?

Sardes en NSO-CNA logo

Op 16 september organiseren NSO-CNA Leiderschapsacademie en Sardes samen een themamiddag over:

Schaduwonderwijs: kans of bedreiging?

Het fenomeen schaduwonderwijs heeft de afgelopen jaren steeds meer de aandacht gekregen in het publieke debat en de Tweede Kamer. In toenemende mate maken ouders gebruik van vormen van schaduwonderwijs, zoals huiswerk-ondersteuning, bijlessen, online bijlessen of eigen ondersteuning. Vaak met als doel om hun kind in een zo hoog mogelijke vorm van vervolgonderwijs te krijgen (en ‘het vmbo te vermijden’). Daarmee dreigt een nieuwe tweedeling in het onderwijs te ontstaan (Inspectie, 2018).

Het schaduwonderwijs roept diverse vragen op, bijvoorbeeld:

Hoe ga je als school om met het schaduwonderwijs? Houdt je er rekening mee? Verwijs je ouders naar de bijles? Of vind je het eigenlijk geen goed idee? Hoe verandert het gedrag van de docenten onder invloed van het schaduwonderwijs?

Om hierover van gedachten te wisselen organiseren NSO-CNA en Sardes een themamiddag voor schooldirecteuren, adjuncten, IB’ers en bestuurders over schaduwonderwijs.

PROGRAMMA

13.30 – Welkom door Frank Studulski en Jolanda Botke

13.40 – Inleiding door Paul Bisschop (Onderzoeker bij SEO)

In 2017 liet een eerste onderzoek van SEO en Oberon zien dat er miljoenen omgaan in het schaduwonderwijs. Een nieuw onderzoek van SEO en Oberon moet onder andere aantonen hoe het gebruik van aanvullend onderwijs zich heeft ontwikkeld tussen 2017 en 2019 en hoe samenwerkingen tussen scholen (po en vo) en externe aanbieders van aanvullend onderwijs zijn vormgegeven. Paul presenteert resultaten uit dit onderzoek. Aansluitend is er ruimte voor vragen.

14.40 – Reactie van Wrister Grommers (rector van het Montessori Lyceum Amsterdam)

Schaduwonderwijs is niet alleen maar iets dat bovenop de gewone lessen komt; het doet bijvoorbeeld ook iets met het onderwijs op school zelf en met de relatie tussen school en ouders. Welke impact kan het schaduwonderwijs op school hebben en hoe gaat het MLA daar mee om?

15.10 – Pauze

15.30 – Discussie in subgroepen

 We praten door aan de hand van drie subthema’s:

Tijdens de discussie delen we ervaringen, bespreken voor- en nadelen, en mogelijk nieuwe standpunten.

16.30 – Afsluiting met een hapje en drankje

 

Op 6 november is de NSO-CNA Inspiratiedag over ‘Gelijke kansen in het onderwijs’.