Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019
Floor Basten

Floor Basten

Functie: Kerndocent Onderzoek
Typering: Nieuwsgierige no-nonsense 'gedachtenfriemelaar'

Korte samenvatting:

Hoe wij samen onze wereld maken, fascineert me eindeloos. Hoe we onze wereld en eigen rol daarin zien, is daarin bepalend, ook al zijn we ons van die kijkwijze en invloed daarvan op ons handelen niet altijd bewust. Door denkfouten en geharrewar met taal maken we er ook vaak een zooitje van.

Voor mij is dat de kern van onderzoek: opnieuw leren kijken en onze werkelijkheid anders leren begrijpen, zodat we wijzere beslissingen nemen.

Ervaring:

Iets onderzoeken doe je om iets te begrijpen. Dat is een proces van chocola maken van je wereld. Wij mensen doen dat door verhalen te vertellen, tegen onszelf en tegen elkaar. Die verhalen hoeven niet te kloppen, maar ze zeggen wel iets over hoe we de wereld begrijpen.

Mijn specialiteit is narratief onderzoek, dat betekent: analyse van verhalen die mensen vertellen om te achterhalen hoe zij hun chocola maken. Daarbij richt ik me op hoe verhalen ontstaan en zich ontwikkelen binnen een gemeenschap, bijvoorbeeld een school. Wat is de grammatica van zo’n collectief verhaal? Daaruit kun je namelijk veel opmaken over hoe mensen binnen zo’n gemeenschap handelen en met elkaar omgaan.

Leren onderzoeken binnen de module Onderzoek is proeven van hoe onderzoekers hun chocola maken, begrijpen hoe zij de wereld begrijpen. Je leert om van je verhaal een wetenschappelijk verantwoord verhaal te maken. Dat geeft nieuwe inzichten in wat er op je school gebeurt.

Trots op:

De intellectuele ontwikkelingen die onze studenten doormaken, zodat ze vanuit een onderzoekende mentaliteit invulling geven aan hun leiderschap in onderwijs.

‹ Terug naar teampagina

Spring naar toolbar