Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019
opleidingsgroep Basisbekwaam NSO-CNA

Marjolein Rietveld

Functie: Kwaliteit & Toetsing
Typering: Analytisch, positief kritisch, doelgericht

Korte samenvatting:

Ik vind het belangrijk dat studenten een getuigschrift ontvangen dat waardevol is. Waardevol door genoten onderwijs, de docenten en de medestudenten, de toetsen en resultaten. Een getuigschrift heeft daardoor niet alleen waarde voor de student zelf maar ook voor diens omgeving en vooral, voor de leerlingen. Dat is waar het uiteindelijk om gaat.  Daarom wil ik graag bijdragen aan de kwaliteit van examinering bij NSO-CNA zodat we van elk uitgereikt getuigschrift kunnen zeggen dat het zeer waardevol is.

 

Ervaring:

In een ver verleden ben ik gepromoveerd op de onderwerpen erfelijkheid, intelligentie en ADHD bij jonge kinderen. Dit heb ik uitgevoerd aan de Vrije Universiteit, binnen het thema kwantitatieve genetica. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik ook modules statistiek en genetic modeling onderwezen aan masterstudenten. Na deze universitaire ervaring heb ik de overstap gemaakt naar het hogere beroepsonderwijs waar ik veel intensiever kon lesgeven. Op Hogeschool Windesheim heb ik langdurige voorzitterservaring opgedaan in toets- en examencommissies. Als hogeschoolhoofddocent van de Pabo heb ik ervaring in het aansturen van teams op onderzoeksmatige projecten. Deze taak heb ik echter recent afgesloten omdat mijn interesse is opgegaan naar taalonderwijs aan volwassenen. Ik ben als NT2 docent, adviseur en consulent betrokken bij diverse onderwijsprojecten voor inburgeraars binnen de gemeente Almere. Daarnaast begeleid ik studenten op de hogeschool die door een anderstalige achtergrond problemen ervaren in hun studie. Ik hoop binnenkort eindelijk te beginnen aan een cursus Arabisch.

Trots op:

Dat de student bij NSO-CNA kan vertrouwen op de kwaliteit van examinering.

‹ Terug naar teampagina