Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019
Ton ten Broeke, Docent NSO-CNA Leiderschapsacademie

Ton ten Broeke

Functie: Docent
Typering: Ontwerpen en begeleiden van veranderingsprocessen en het professionaliseren van collega veranderkundigen.

Korte samenvatting:

Ik besteed  graag tijd aan vakontwikkeling op het terrein van leren en veranderen en het professionaliseren van collega’s. Dit doe ik door het ontwikkelen en begeleiden van trainingen en leergangen op deze terreinen.

In mijn werk ga ik altijd op zoek naar dat wat mensen drijft. Ik ben enthousiast, gedreven en sociaal vaardig. Ik verbind mij aan de mensen met wie ik  werk en motiveer en activeert hen. Vanuit mijn persoonlijke interesse in leer- en verandertrajecten ontwerp en ontwikkel ik in gezamenlijkheid interventies.

Ervaring:

Jarenlang praktijkdocent bij de Open Universiteit aan de Master Opleiding Implementation and Change (de opleiding van Prof. Dr. Thijs Homan). Begeleiding van volwassen studenten bij het in de praktijk brengen van het gedachtengoed van de opleiding, onder andere het verbinden van de boven- en onderstroom, complexiteit.

Ik begeleid intern begeleiders van scholen, train ze op het terrein van implementeren van veranderingen. Hoe geef je leiding aan het werkend krijgen van nieuwe onderwijsmethoden.

Daarnaast leid ik een aantal organisatieontwikkelingstrajecten in zowel de zakelijke dienstverlening als in de non-profit sector. Deze trajecten zijn opgezet rond de thema’s: digitalisering, procesoptimalisatie, persoonlijke effectiviteit, leiderschap, verandermanagement, cultuurverandering en samenwerking.

Trots op:

Dat ik vanuit mijn eigen veranderkundige ervaring en kennis samen met schoolleiders mag werken aan hun vraagstukken.

‹ Terug naar teampagina

Spring naar toolbar