Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Workshops Inspiratiedag 7 november 2018

Workshop 1: Het gedoe, is dat te managen of kun je er helemaal niets aan doen?

Workshop door Ton ten Broeke

De managementparadox is dat de schoolleider slechts ten dele ‘in control’ is over wat er in de school gebeurt.

Voorbeelden van zaken waar je als schoolleider eigenlijk maar weinig grip op hebt, zijn:

Hoe verhoudt een schoolleider zich tot dergelijk gedoe?

Workshop 2: Visie op leren vanuit een ‘growth mindset’

Workshop door Pim Visser

In deze workshop gaan we aan de hand van het gedachtegoed van Carol Dweck over mindset met elkaar in gesprek over vragen als: welke mindset kom je tegen in jouw school en hoe kun je mindsets van mensen beïnvloeden? Wat betekent dat voor de feedback die je elkaar geeft en wat leef je daar zelf in voor? Wat zijn parallellen tussen hoe jullie met leerlingen omgaan en hoe de professionals met elkaar omgaan?

De start van de workshop is en blijft een raadsel!

Workshop 3: Proef SAVI® – Verbale gedragingen en hun impact op werkklimaat en productiviteit.

Workshop door Cunera van Hal

Als schoolleider weet je dat HOE we met elkaar praten veel zegt over hoe de school werkt – of juist – niet werkt.
Hoe klinken gesprekken en overleggen in jouw school? Constructief, klagend, sarcastisch, vol geintjes, mening- op- mening, vol van ja, maar – ja, maar?
De verbale gedragingen die we gebruiken beïnvloeden de sfeer en productiviteit van onze gesprekken en overleggen. Vaak – onbedoeld – gebruiken we gedragingen die ruis en daarmee stress in een gesprek brengen. En die de informatieoverdracht – het doel van communicatie – belemmeren. Welke verbale gedragingen gebruik jij als schoolleider? Hoe herken en verander je improductieve interactiepatronen?
Maak In deze workshop kennis met SAVI- Het Systeem voor het Analyseren van Verbale Interactie ontwikkeld door Yvonne Agazarian en Anita Simon. SAVI is een op theorie gebaseerd en praktisch instrument voor het observeren, analyseren en, indien gewenst, veranderen van communicatiepatronen. Train je oren voor leiderschap in interactie.

Al een beetje nieuwsgierig? http://www.savicommunications.com/SAVI_Classic_Grid_Dutch_2018.pdf

Workshopleider Cunera van Hal is gecertificeerd SAVI-Trainer en docent in de Module Stuurkunst.

SAVI® een geregistreerd handelsmerk van Claudia Byram en Frances Carter.

Workshop 4: Strategisch onderwijskundig leiderschap! Hoe dan?

Workshop door Reinoud Buijs

“Complexe tijden vragen om heldere oplossingen”. We verkennen aan de hand van het Coherentie Raamwerk (Fullan en Quinn, 2016) hoe we kunnen omgaan met de dynamische buitenwereld. Hoe blijven we weg bij ad hoc-keuzes en streven we naar langdurige ontwikkeling vanuit zingeving? Het raamwerk is gebaseerd op effectieve hefbomen die tot actie kunnen leiden. Tijdens de workshop reflecteren we op jouw context vanuit de theorie en praktijk van Michael Fullan.

Spring naar toolbar