Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Gedragscode NSO-CNA Leiderschapsacademie

NSO-CNA staat voor een sociaal veilig en daarmee goed leer- en werkklimaat waarin mensen kunnen groeien en ontwikkelen. Juist in ons werk, waarin we mensen begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en ons richten op leiderschap, willen wij ook voorbeeld zijn en staat zorgvuldigheid voorop. Wij hebben daarom beleid geformuleerd waarin onze visie op gewenst en ongewenst gedrag en integriteit is omschreven. En waarin staat beschreven wat je kunt doen als er sprake is van ongewenst gedrag of als er een vermoeden van niet integer handelen bestaat.

Dit beleid is geschreven vanuit ons kernwaarden:

Deze gedragscode is er voor alle mensen die voor of met NSO-CNA werken:

Onderdeel van deze gedragscode zijn ook:

Vertrouwenspersoon

Als onderdeel van het ‘Beleid Ongewenste omgangsvormen en Integriteit’ heeft NSO-CNA een  vertrouwenspersoon (VP), tot wie melders (meewerkers, deelnemers en opdrachtgevers) zich kunnen richten. De VP is er om de melder bij te staan in het stoppen van ongewenst gedrag. En ook de organisatie te ondersteunen bij het in behandeling nemen van een melding over schending van integriteit.

De drie hoofdtaken van de vertrouwenspersoon zijn:

  1. opvang en begeleiding van de melder;
  2. signaleren van ongewenste omgangsvormen en gevraagd en ongevraagd adviseren over waarneembare trends via jaarlijkse anonieme verslaglegging;
  3. voorlichten en informeren van medewerkers, docenten, deelnemers en andere betrokkenen bij NSO-CNA.

De vertrouwenspersoon van NSO-CNA is:

Ingeval van een melding, kun je rechtstreeks contact met haar opnemen.

Meer informatie lees je in:

Spring naar toolbar