Kenniscentrum

Kennis wordt betekenisvol als het jezelf, of je eigen werk, raakt. Ons kenniscentrum creëert tijd voor reflectie en inspiratie. Daarmee bouwen we voort op meer dan 25 jaar ervaring. Het kenniscentrum wordt gevoed door onze studenten, docenten en samenwerkingspartners.

MEESTERPROEVEN

Onderdeel van de masteropleiding is het doen van onderzoek naar en het schrijven van een meesterproef over actuele onderwerpen in relatie tot schoolleiderschap. Lees hier enkele van de interessante meesterproeven.

INSPIRATIEBRONNEN

Op onze pagina ‘Inspiratiebronnen brengen we diverse inspiratiebronnen in schrift en beeld bij elkaar. Deze verzameling is groeiende en aanvullingen zijn van harte welkom. Mail deze aan de beheerder van onze site.

ORATIE

Prof. dr. Femke Geijsel
Omslag-oratie-Femke-GeijselVrijdag 4 september 2015  heeft Femke Geijsel, destijds hoogleraar-directeur van NSO, haar inaugurale rede als bijzonder hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA uitgesproken: ‘Praktijken en praktijkwijsheden van onderwijsleiders’. Bekend is dat leidinggevenden die het leren in de hele schoolorganisatie centraal weten te stellen, het meest succesvol zijn. Femke roept daarbij de vraag op welke criteria voor succes we wensen te hanteren. Het leren centraal stellen, betekent ook investeren in het eigen leren. Vanuit het gegeven dat na leraarschap, leiderschap de meest bepalende factor is voor de kwaliteit van het onderwijs, stelt zij de vragen: wat kunnen onderwijsleiders doen om leiderschaps- en onderwijspraktijken te ontwikkelen en verbeteren? En, hoe kunnen zij daarin ondersteund worden? Femke verkent een aantal dilemma’s die zij vindt spelen bij het beantwoorden van die vragen, waaronder het belang van visie, de kracht van macht en de waarde van praktijkwijsheid. Zij presenteerde vrijdag een model voor het bestuderen van de functie van professionele leeractiviteiten voor het leren van zowel schoolleiders zelf als hun organisaties, waarin betekenisgeving aan ontwikkelingen in de praktijk de basis vormt. In haar leerstoel wil zij dit model verder gaan verkennen en onderzoeken. Zij hoopt daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van schoolleiderschap om het reguliere technisch-instrumentele perspectief te overstijgen. Ook hoopt zij dat leidinggevenden, opleiders en onderzoekers meer gaan samenwerken om leiderschapsvermogen van betekenis te genereren.