Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

NSO-CNA Leiderschapsacademie benoemt twee nieuwe leden in Raad van Toezicht

Dit bericht is geschreven op 17 december 2019

Per 16 december 2019 zijn drs. Janneke Schenning en dr. Saskia Tjepkema benoemd als resp. beoogd voorzitter en lid.

DrJanneke Schennings. Janneke Schenning is als directeur van Schouten University of Applied Sciences, de business university van Schouten & Nelissen, verantwoordelijk voor masteronderwijs en gecertificeerde (internationale) opleidingen. Ze is buitenpromovendus aan de Katholieke Universiteit Leuven en lid van de adviesraad van het Tijdschrift voor Organisatie Ontwikkeling (TvOO). Janneke studeerde Sociale en Organisatie-psychologie aan de Universiteit Utrecht, publiceert regelmatig en is coauteur van de boeken “Mens(en)organisaties: 24 evoluties onder de loep” en “Krachtige Keuzes: pak de regie in je werk en loopbaan”.

Drs. Janneke Schenning: Ik kijk er naar uit om als voorzitter van de Raad van Toezicht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van NSO-CNA als opleider van leidinggevenden in het onderwijs en als kenniscentrum, en daarmee aan ontwikkeling van het onderwijs. Ik heb bij verschillende organisaties gewerkt aan groei, kwaliteit, continuïteit en sterke netwerken.”

Saskia TjepkemaDr. Saskia Tjepkema is als adviseur, coach en kernondernemer verbonden aan Kessels & Smit, The Learning Company. Ze is daarnaast directeur van de FCE, een stichting die leertrajecten aanbiedt en onderzoek organiseert op het gebied van leren in organisaties. Saskia begon haar loopbaan aan de Universiteit Twente, als docent en onderzoeker op het gebied van lerende organisaties en zelfsturende teams. In haar rol als adviseur begeleidt ze vooral vraagstukken op het gebied van leiderschaps-, team en organisatieontwikkeling. Daarnaast is Saskia gastdocent in diverse leiderschaps- en coachopleidingen en coauteur van het boek “Waarderend Veranderen: Appreciative Inquiry in de dagelijkse praktijk van leidinggevenden.”

Dr. Saskia Tjepkema: Als lid van de Raad van Toezicht van NSO-CNA hoop ik op mijn manier bij te kunnen dragen aan de academie als leer- en werkplek voor de docenten, medewerkers en cursisten. Zodat zij op hun beurt een positieve impuls kunnen geven aan het onderwijs in Nederland.”

De huidige voorzitter, Prof. dr. Peter Leisink, treedt per 4 februari 2020 af en draagt dan de voorzittershamer over aan Janneke. Hij heeft als voorzitter zeer professioneel leiding gegeven aan de Raad van Toezicht en in de afgelopen jaren mede vormgegeven aan de professionalisering, fusie en groei van onze leiderschapsacademie.

De overige leden van de RvT zijn:

 • Harry Mauw, directeur bedrijfsvoering MBO College Lelystad
 • Sarien Shkolnik, vicevoorzitter college van bestuur Graafschap College, Doetinchem
 • Marij van Deutekom directeur/bestuurder Havo Notre Dame des Anges, Ubbergen.

 

Bart Schipmölder, directeur NSO-CNA: “Met hun jarenlange ervaring en expertise zijn Janneke en Saskia van grote waarde voor NSO-CNA. Als directeur wil ik hun ervaring graag gebruiken in onze verdere ontwikkeling. Daartoe gaan we samen in gesprek over de kansen en uitdagingen van onze Leiderschapsacademie. Ik ben ook zeer dankbaar naar Prof. dr. Peter Leisink, die de afgelopen 4 jaar als voorzitter van onze RvT een grote rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van NSO-CNA.”

Bubbles and Biases

Dit bericht is geschreven op 10 september 2019

We starten dit Nieuw onderzoekscurriculum Floor Bastenjaar met een nieuw onderzoekscurriculum. In dit nieuwe curriculum worden schoolleiders aangemoedigd om na te denken over ‘leren onderzoeken’ en dat te verbinden aan hun eigen, waarden-gedreven leiderschapsontwikkeling. Belangrijk onderdeel van het nieuwe curriculum is het ontwikkelen van academische vaardigheden. Een van de manieren waarop we dat doen is met het speciaal voor dit doel ontworpen spel Bubbles and Biases. Eerstejaars studenten spelen het spel in hun eigen onderzoeksteam. In het spel leggen ze op verschillende manieren relaties tussen een aantal boeken die ze vooraf hebben gelezen. Er zijn punten te verdienen met het verklaren van relaties en met bonusvragen over elk boek. Als voorbereiding op de uitvoering met de deelnemers spelen de onderzoekbegeleiders het spel een aantal keer samen. Op de foto: Floor Basten (PhD) en Karin Derksen.

In Memoriam Léon de Caluwé

Dit bericht is geschreven op 16 juni 2019

Léon de Caluwé In Memoriam‘Leren veranderen heeft ons ook veranderd.’ Op 9 juni 2019 overleed Léon de Caluwé. Léon heeft het vak van de veranderkunde in Nederland op de kaart gezet en bijgedragen aan een volwassen en professionele rol voor veranderaars. Samen met Hans Vermaak schreef hij ‘Leren veranderen’ en ontwikkelde het denken over veranderen door de verschillende perspectieven op veranderen helder uit te werken en kleur te geven, ‘de kleuren van de Caluwé’, wie kent ze niet? ‘Leren veranderen’, dat juist dit jaar verscheen in een derde geheel herziene druk, is het standaard werk over veranderen in Nederland. De eerste druk verscheen 20 jaar geleden en inmiddels zijn er meer dan honderdduizend exemplaren van verkocht. Ook bij NSO-CNA staat het bovenaan de literatuurlijst van onze verschillende opleidingen.

Léon is betrokken geweest bij de oprichting van NSO in 1989, deed daarvoor een haalbaarheidsonderzoek, en stond in de eerste jaren regelmatig ‘voor de groep’ om schoolleiders mee te nemen in zijn denken over veranderen en gaf daarmee mede vorm aan onze toenmalige masteropleiding. We verliezen in hem een oorspronkelijk denker, een geïnspireerd vakman en een betrokken mens. Wij wensen zijn familie en dierbaren sterkte, en zijn blij dat zijn gedachtegoed in meer dan 30 boeken is vastgelegd zodat zijn inspiratie ons kan blijven voeden.

Leergang Strategische Bedrijfsvoering PO

Dit bericht is geschreven op 31 maart 2019

Leergang Strategische Bedrijfsvoering POVolgend schooljaar verzorgen wij in samenwerking met AVS een leergang Strategische Bedrijfsvoering gericht op leidinggevenden in het primair onderwijs. In de leergang werken we vanuit visie en strategische planning aan vraagstukken uit jouw dagelijkse context. Na deze leergang voer je vol zelfvertrouwen gesprekken over de meerjarenbegroting, beleidsdoelstellingen en financiële cijfers. Uiteraard staat jouw persoonlijke leervraag centraal. Docenten van de opleiding zijn: John Schreijer, Cock Raaijmakers en Math van Loo.

Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

De opleiding telt voor herregistratie in het Schoolleidersregister PO en ook als een module van onze modulaire master.

Hans Vermaak docent in master-opleidingen

Dit bericht is geschreven op 20 februari 2019

Hans Vermaak wordt vaste docent in onze Master Educational Management, de module Veranderen & Innoveren, en in de Master Integraal Leiderschap. Hij verzorgt daarin een masterclass over veranderen en vernieuwen met de eigen casuïstiek van onze studenten als vertrekpunt! Daarnaast zijn we in gesprek om te kijken naar andere manieren waarop Hans met ons kan bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs.

Hans is adviseur, docent en onderzoeker.  Samen met Léon de Caluwé heeft hij het veranderconcept kleurdenken ontwikkeld en is hij mede auteur van Leren Veranderen. Volgens het blad MT (Management Team) was Hans in 2018 de invloedrijkste consultant in Nederland.

Opening van het nieuwe opleidingsjaar

Dit bericht is geschreven op 11 september 2018

 

Bart Schipmölder opent opleidingsjaar

Het opleidingsjaar 2018-2019 is begonnen. Bij de start van onze 1e-jaarsgroep Master Integraal Leiderschap op 31 augustus, sprak onze directeur Bart Schipmölder de studenten toe.

Bart sprak verheugd over de grote instroom van nieuwe studenten: “Schoolleiders uit alle sectoren, die dit jaar investeren in hun eigen leiderschap. En zo nog meer van betekenis kunnen zijn voor de kwaliteit van het Nederlands onderwijs in het algemeen, en hun eigen school in het bijzonder.”

De Onderwijsraad adviseerde in het voorjaar om de strategische positie van schoolleiders te versterken. Bart gaf aan dat NSO-CNA aan deze opdracht graag een bijdrage wil leveren: “Het is een centraal thema in al onze opleidingen.”

Ook buiten de collegezaal besteden we dit opleidingsjaar aandacht aan de strategische rol van schoolleiders. En wel tijdens 2 speciale evenementen:

 • Onze jaarlijkse Inspiratiedag op 7 november
 • Ons Jubileumcongres op 16 januari

Op die dagen staan we uitgebreid stil bij wat het van de schoolleider vraagt om leiding te geven aan onderwijsvernieuwing.

Bart sloot zijn toespraak af met: “Wij hebben er zin in. En wensen al onze studenten veel mooie leermomenten en groeistappen toe.”

Een krachtige rol voor schoolleiders, en bij wie ligt de bal nu?

Dit bericht is geschreven op 7 mei 2018

Het advies van de Onderwijsraad, uitgebracht aan de Minister van Onderwijs, draagt de titel ‘Een krachtige rol voor Een krachtige rol voor schoolleidersschoolleiders’. Het rapport is een pleidooi voor de belangrijke rol van schoolleiders en een uitnodiging aan deze schoolleiders om een meer strategische rol van betekenis te gaan spelen. Om het vak meer gewicht te geven en bij te dragen aan een geslaagde beroepsvorming stelt de raad voor om te komen tot een sectoroverstijgend beroepsbeeld en een integraal systeem voor leiderschapsontwikkeling. Wij, NSO-CNA Leiderschapsacademie, juichen het advies in grote lijnen toe. De conclusie dat er een integraal systeem moet komen met meer geaccrediteerde opleidingen delen wij niet. In de markt zijn er al veel professionele aanbieders en geaccrediteerde opleidingen. In plaats van investeren in nog meer concurrentie, zouden wij willen investeren in het faciliteren van de bundeling van onderzoek, onderwijs en scholing.

Lees gehele onze reactie op dit advies. En meer over het advies, klik hier.

Schoolleidersopleiding geslaagd

Dit bericht is geschreven op 26 april 2018

Geslaagd schoolleidersopleidingMaandag 23 april ging onze schoolleidersopleiding op examen. Een deskundig panel heeft de opleiding op grond van een kritische zelfevaluatie en gesprekken met studenten, alumni, opdrachtgevers, docenten en directie beoordeeld in verband met de basisregistratie van de opleiding in het Schoolleidersregister PO. Het panel beoordeelde de opleiding met een NVAO perspectief op Bachelor niveau.

Een paar citaten uit de terugkoppeling die we van het panel kregen.

Het panel is van mening te maken te hebben met een professionele organisatie en een sterk bevlogen team. Met een eenduidige gedeelde visie op leren en op persoonlijk leiderschap. En het panel vindt dat we die visie consequent in de opleiding hebben weten door te voeren. Het panel heeft enthousiaste studenten ontmoet, en ook het veld is tevreden over wat wij doen. Zij, de studenten, prijzen de sterke praktijkgerichtheid van de opleiding en de koppeling tussen theorie en praktijk. Wat ook wordt gewaardeerd door studenten is de maatwerk begeleiding van studenten bij de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap.

Visitatie schoolleidersopleiding docenten NSO-CNA

Els Markink, Pim Visser, Lilian ter Laak en Reinoud Buijs

Het panel ziet een organisatie die in heroriëntatie is na het samengaan van NSO en CNA in 2016. Inmiddels zien zij dat de organisatie staat en de structuur op orde is zodat de aandacht nu meer kan liggen op het verder door ontwikkelen van de inhoud. Daarvoor hebben we de mensen in huis volgens het panel. Het verder uitwerken van het Beroepsprofiel kan daarbij richting geven. Het panel geeft ons een aantal actuele thema’s mee, zoals het omgaan met social media in de school, die facultatief aangeboden zouden kunnen worden.

 

Film over schoolleidersopleiding

Dit bericht is geschreven op 29 maart 2018

Film Schoolleidersopleiding NSO-CNAWij maakten een film over onze schoolleidersopleiding:

 • jaar 1 Basisbekwaam
 • jaar 2 Vakbekwaam

Hoor en zie onze studenten en docenten over de inhoud en opzet van de opleiding en over wat deze voor jou kan betekenen.

De film bekijken, klik hier.

 

Van actie naar interactie: NRO reviewstudie

Dit bericht is geschreven op 17 maart 2018

NRO Reviewstudie van actie naar interactieUit diverse studies komt naar voren dat duurzaam vernieuwen niet zozeer het resultaat is van doelgericht plannen en blauwdrukken, maar sterk bepaald wordt door de professionele interacties binnen een school. Deze week verscheen een reviewstudie naar de rol van professionele netwerken bij duurzame onderwijsvernieuwing. Virginie März, Lisa Gaikhorst, Rob Mioch, Desirée Weijers en Femke Geijsel hebben dit onderzoek uitgevoerd en vastgelegd in een inspirerende rapportage.

In deze reviewstudie vind je een ruim overzicht van recente publicaties rond Duurzaam Vernieuwen in het onderwijs. En met belangrijke inzichten en handreikingen voor schoolleiders die in hun school leidinggeven aan vernieuwing van het onderwijs.

Vernieuwingsinitiatieven zijn veelal van korte duur en scholen slagen er niet altijd in de vernieuwingsideeën te verspreiden binnen of buiten de eigen school. Terwijl docenten en leidinggevenden er doorgaans veel tijd en energie insteken. Om van een vernieuwingsproces een succes te maken ligt de rol van schoolleiders vooral in het creëren van de noodzakelijke relationele condities waardoor kennisdeling tussen leraren mogelijk wordt. De schoolleider heeft een regisserende rol. Welke interacties stimuleer jij, en op welke wijze? Wil je dat hier met ons delen om maar direct een begin te maken met de interactie?

Meer informatie op www.nso-cna.nl/reviewdv

Bart Schipmölder nieuwe directeur NSO-CNA

Dit bericht is geschreven op 13 februari 2018

Onze leiderschapsacademie heeft per 1 januari een nieuwe directeur: Bart Schipmölder. Een persoonlijke noot van Bart:

De start van dit nieuwe jaar heeft voor mij een bijzondere betekenis gekregen: vanaf 1 januari ben ik formeel eindverantwoordelijk voor NSO-CNA. Een hele eer.

Ik ben Femke Geijsel heel dankbaar voor onze samenwerking in de afgelopen jaren. Het zijn 3 intensieve jaren geweest waarin we met elkaar de schouders er onder hebben gezet. En tevreden terugkijken. Er staat nu een stevig fundament waar we mee verder kunnen.

Op de vraag van ons bestuur om de rol van directeur op mij te nemen heb ik volmondig ‘ja’  gezegd. Ik geloof heel sterk in wat wij bij NSO-CNA doen: bijdragen aan beter onderwijs in vitale moderne organisaties waarin mensen met plezier en bezieling werken. Het werken aan ontwikkeling van mensen vind ik het mooiste wat er is. Om mensen te zien groeien zodat ze hun potentieel meer gaan leven vind ik prachtig. En ik vind het een voorrecht om met zulke mooie mensen en professionals samen te kunnen werken.

Daarom zei ik ‘ja’ en ga ik graag samen met onze opdrachtgevers, relaties, studenten en medewerkers verder bouwen aan NSO-CNA. Onze studenten kunnen ook de komende jaren met meer lef en passie voor onderwijs groeien tot krachtige en prachtige leiders. Wij doen er alles aan om actuele verfrissende en rakende opleidingen te verzorgen.

Ik verheug me op 2018!
Bart Schipmölder

Femke Geijsel stopt als directeur NSO-CNA

Dit bericht is geschreven op 24 december 2017

Per 1 januari stopt Femke Geijsel als algemeen directeur van NSO-CNA Leiderschapsacademie. Zij gaat gaat bij de Radboud Docenten Academie, de eerstegraads lerarenopleiding van de Radboud Universiteit de functie bekleden van universitair hoofddocent (UHD).

Femke is ook bijzonder hoogleraar Onderwijskunde vanwege NSO-CNA: ze vult de bijzondere leerstoel Leiderschap en management van onderwijsinstellingen aan de UVA in. Dit blijft ze doen, in ieder geval tot 1 januari 2019. Daarnaast blijft ze werk verrichten voor de Leiderschapsacademie. Namelijk door mee te werken aan de module Onderzoek en het Onderzoekspracticum.

Het bestuur van NSO-CNA is voornemens om Bart Schipmölder, nu algemeen manager, te benoemen als directeur.

Lees meer achtergrond in onze nieuwsbrief: klik hier.

10 persoonlijke leiderschaspessays

Dit bericht is geschreven op 24 december 2017

Schoolleiders willen de kwaliteit van het onderwijs verhogen en dit onder­werp op de agenda houden. Dat kan niet alleen — goede samenwerking is essentieel voor échte vernieuwing binnen het onderwijs. het is belangrijk dat schoolleiders lef en moed tonen. In dit boekje vindt je tien essays die je uitdagen en wakker schudden. Studenten aan onze masteropleiding schreven hun persoonlijke verhaal over leiderschap(sontwikkeling). Vraag je eigen exemplaar aan, klik hier.

12 nieuwe MEM’ers

Dit bericht is geschreven op 15 oktober 2017

Op 13 oktober 2017 ontvingen 12 studenten hun masterdiploma bij NSO-CNA. Zij mogen zich nu Master of Educational Management noemen, kortweg MEM. Van harte gefeliciteerd met deze fantastische prestatie. Na ruim 2 jaar hard leren en studeren, zit het er voor jullie op. Heerlijk om jullie blijdschap en trots te ervaren! En wij zijn ook trots en blij dat er weer 12 schoolleiders bij zijn die met een ruimere blik naar hun schoolorganisatie kijken en geleerd hebben voorop te gaan in de ontwikkeling van het onderwijs in
Nederland! Dank.

Tot slot enkele prachtige statements die voorbij kwamen om de geslaagden te typeren:

 • De beste kennis komt van binnen.
 • Mijn leven is veel eenvoudiger als ik zeg wat ik wil.
 • Ware macht uitoefenen kan alleen met grote bescheidenheid.
 • Het verstand kan ons waarschuwen voor wat we moeten vermijden, alleen het hart zegt ons wat we moeten doen.
 • De beste manier om een probleem op te lossen is de humor ervan te ontdekken.

Op onze facebookpagina staan enkele foto’s van de ‘geslaagde’ bijeenkomst.

Middag met Alan Daly en Devin Vodicka

Dit bericht is geschreven op 11 oktober 2017

Op woensdag 4 oktober hebben Alan Daly en Devin Vodicka bij NSO-CNA een inspirerende key note verzorgd. Alan is hoogleraar aan de Universiteit van California San Diego, en Devin Vodicka, superintendent en onderwijsvernieuwer in de praktijk en nu verbonden aan Alt School. Thema van de middag: de school als sociaal netwerk en wat kunnen schoolleiders in de praktijk met dit besef. Meer informatie op onze site en op onze facebookpagina een impressie en een kort verslag.

Nieuwe examencommissie

Dit bericht is geschreven op 20 september 2017

Op 20 september hebben we afscheid genomen van Marianne Schade en Eric Verbiest als leden van onze examencommissie voor de MEM. Zij hebben ruim 6 jaar lang vorm gegeven aan de commissie en de grote verandering binnen onze opleidingen en organisatie goed weten op te vangen en te vertalen naar de master. Bedankt Marianne en Eric!
Vervolgens hebben we vandaag een nieuwe NSO-CNA examencommissie geïnstalleerd welke vanaf dit jaar niet alleen de kwaliteit borgt van de examinering bij onze Master of Educational Management (MEM), maar ook voor de Master Integraal Leiderschap (MIL). Als nieuwe leden zijn benoemd Wim Snippe (vz) en Jolanda Botke. Veel succes.

Klik hier voor meer informatie over de examencommissie.

Fons van Wieringen overleden

Dit bericht is geschreven op 20 september 2017

Ons bereikte het droevige bericht dat Fons van Wieringen, medeoprichter en ouddirecteur van NSO, op 16 september is overleden. In september 2016 opende Fons nog ons nieuwe onderwijscentrum in Diemen en sprak hij gepassioneerd over het onderwijs en de ontwikkelingen. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn grote betrokkenheid en inzet voor NSO. Hij heeft samen met Peter Karstanje een geweldig fundament gelegd. Niet alleen voor NSO, maar ook voor de ontwikkeling van het denken over het vak van schoolleider in Nederland. In de paar contacten die wij met hem hebben gehad, heeft hij indruk gemaakt met zijn bevlogenheid en zorgvuldigheid. Op onze website staat de geschiedenis van NSO beschreven. Deze tekst is door Fons zelf geschreven waarbij hij het belangrijk vond dat het tot in de puntjes klopte. Dat tekende Fons.

Op onze website staat een kort in memoriam met daarbij de toespraak die hij vorig jaar hield bij de opening. https://www.nso-cna.nl/prof-dr-fons-wieringen-1946-2017/

29 Master Educational Leadership

Dit bericht is geschreven op 15 september 2017

Na 2 jaar studeren, oefenen schrijven, feedback geven en ontvangen, onderzoek en nog veel meer leervormen, zijn op 15 september 29 studenten aan de NSO-CNA Master Integraal Leiderschap afgestudeerd. Zij hebben in Aristo in Amsterdam hun master diploma in ontvangst genomen uit handen van hun opleiders en mogen zich nu Master Educational Leadership noemen. Mooie schoolleiders die verschil kunnen maken die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Wij zijn trots op ze en wensen ze veel succes! Voor een foto-impressie: klik hier.

Nieuwe docent Veranderen & Innoveren

Dit bericht is geschreven op 6 september 2017

Ik ben Ton ten Broeke en volg per dit studiejaar (2017-2018) Louis Steeman op als kerndocent Veranderen en Innoveren. Mijn persoonlijke interesse gaat uit naar hoe vraagstukken en mensen zich tot elkaar verhouden en ontwikkelen. Na mijn studie aan de Universiteit Twente Faculteit Toegepaste Onderwijskunde ben ik jarenlang trainer geweest van de succesvolle training Inzicht in Invloed bij Bureau Zuidema. Vervolgens heb ik bij IBM en vele jaren bij Pentascope gewerkt. Bij Pentascope maakte ik de ontwikkeling door van trainer naar adviseur. Sinds 2013 ben ik aangesloten bij het gezelschap van Kessels & Smit.

In mijn werk ga ik altijd op zoek naar dat wat mensen drijft. Ik verbind mij aan de mensen met wie ik werk en motiveer en activeer hen. Vanuit mijn persoonlijke interesse in leer- en veranderingstrajecten ontwerp en ontwikkel ik in gezamenlijkheid interventies. Tevens begeleid ik een aantal organisatieontwikkeling trajecten in de zakelijk en dienstverlenende sector. De trajecten zijn opgezet rond de thema’s: procesoptimalisatie, persoonlijke effectiviteit, leiderschap, cultuurverandering en samenwerking.

Daarnaast besteed ik graag tijd aan vakontwikkeling op het terrein van leren en veranderen en het professionaliseren van collega’s. Dit doe ik door het ontwikkelen en begeleiden van trainingen en leergangen op deze terreinen, bijvoorbeeld de leergang Veranderpraktijk bij de FCE Foundation for Corporate Education. Tevens was ik jarenlang als vakdocent verbonden aan de door de Ooa geaccrediteerde postdoctorale opleiding Implementation and Change management van de Open Universiteit. Toen dit onlangs stopte en de mogelijkheid ontstond om als docent/begeleider/domeinhouder van de opleiding Veranderen en Innoveren in de Master of Educational Management bij NSO-CNA te starten, sprong ik een gat een in de lucht, een plek om verder met andere collega’s te werken aan het vak.

Privé

Met veel plezier woon ik in Almere met mijn vrouw en twee pubers. Verder ben ik een fanatieke volleyballer (als speler en trainer op nationaal niveau), speel ik graag tennis, loop graag hard en doe eenmaal per jaar mee aan een kwart triatlon.

Geslaagd voor ons master-examen!

Dit bericht is geschreven op 30 mei 2017

Onze Master of Educational Management en de Master Integraal Leiderschap zijn beide opnieuw geaccrediteerd en op masterniveau bevonden. Het panel heeft na twee lange dagen (29 en 30 mei 2017) geconcludeerd dat de opleidingen beide voldoen aan alle standaarden die de NVAO stelt. De MEM scoort 5 keer goed (waaronder op inhoud en personeel) en 6 keer voldoende. De MIL scoort op alle standaarden een positief oordeel hetgeen per standaard betekent dat de opleiding voldoet (deze beoordeling is anders omdat het bij de MIL om een toets nieuwe opleiding betrof in verband met de overgang van de HvA naar NSO-CNA). Het betreft overigens een voorgenomen besluit dat pas definitief is als de rapportages door de NVAO zijn geaccordeerd.

Onze vreugde is groot. Anderhalf jaar is er door veel mensen heel hard toegewerkt naar deze twee dagen en om dan vanmiddag om 17.30 uur de uitslag te horen met de positieve onderbouwing daarbij, is geweldig! Namens het MT heel veel dank aan alle betrokkenen. We hebben als studenten, alumni, leden van de veldadviesraad, opdrachtgevers, docenten, onderzoekbegeleiders, bureau, bestuur en directie laten zien wat een mooie opleidingen wij aanbieden en dat we daarin als een ‘team’ bezig zijn. Met veel passie en enthousiasme. Wij zijn er enorm trots op.

Tijdens de presentatie hebben we de lange versie van onze film laten zien. Wil je deze ook zien, klik dan hier.

Middenmanagement groep 2016-2017 afgesloten

Dit bericht is geschreven op 2 juni 2017

Op 1 en 2 juni hebben we weer een fantastisch leerjaar van de NSO-CNA Middenmanagement-opleiding afgesloten met een prachtige tweedaagse. De deelnemers hebben hele stevige leiderschapsstappen gemaakt en zijn meer in hun kracht gekomen. Een mooie quote van een van hen: “Ik wilde aan het begin graag een houvast: zo ben ik, dit is mijn leidinggevende stijl en zo ga ik het de komende 40 jaar doen. Ik heb geleerd dat elke situatie weer om een andere stijl vraagt en dat dit niet erg is. Ik zag het eerder als een probleem dat je de ene keer meeveert en de andere keer stelliger bent. Nu zie ik het juist als een sterk punt dat je dit kunt. Je houvast zijn je waarden, niet je acties.”
Op onze website vertelt Robin van Doornspeek over zijn ervaringen dit jaar en met deze groep. 

De staat van het onderwijs en schoolleiderschap

Dit bericht is geschreven op 14 april 2017

Op 12 april 2017 verscheen de rapportage van de inspectie over ‘Staat van het Onderwijs 2015/2016’. Gelijktijdig publiceerde de VO-Raad en AVS ‘de Staat van de Schoolleider’. In deze ‘Staat’ staan veel mooie voorbeelden van schoolleiders die het verschil maken, die energie uitstralen en anderen inspireren: vier ‘scholen die  stralen’: Han van Beek, Hanneke Blom, Robert Everink en Gert-Jan van der Molen zijn schoolleiders die een podium krijgen. Een citaat waar wij ons helemaal in kunnen vinden: ‘de scholing van leraren krijgt veel prioriteit van de overheid, maar ik denk dat het ook belangrijk is om te investeren in de professionalisering van schoolleiders.’ en ‘Schoolleider zijn is een vak.’ Kortom: echte waardering voor de schoolleider!

In ‘Staat van het onderwijs’ constateren de schrijvers dat het de laatste tijd moeilijker blijkt te worden het hoge opleidingsniveau over de volle breedte vast te houden. We raken talent kwijt! In de analyse stellen zij vast dat dit komt doordat (1) leerlingen met laagopgeleide ouders onvoldoende kansen hebben om zich te ontwikkelen en (2) er te grote verschillen zijn tussen scholen. In Nederland hebben we de grootste verschillen tussen middelbare scholen.

Als oplossingsrichting suggereert inspecteur Vogelzang dat de inspectie met het vernieuwde toezicht besturen en scholen wil gaan stimuleren een echte kwaliteitscultuur te ontwikkelen, waardoor zij volgens hun eigen inzichten de onderwijskwaliteit op een hoger plan kunnen brengen. En dat het zal helpen dat beter dan voorheen de verschillen tussen scholen inzichtelijk zijn. Elk bestuur, elke school en elke regio zou nader kunnen analyseren waar kansen voor verbetering liggen.
Het fundament is volgens haar ‘de combinatie van goede leraren, goede schoolleiders en goede bestuurders’. Hier zijn wij bij NSO-CNA het hartsgrondig mee eens, dat vraagt dan wel willen investeren!

Beide documenten zijn de moeite van het lezen zeer waard.

Masterstudenten spreken Paul Rosenmöller

Dit bericht is geschreven op 12 april 2017

Een inspirerende ontmoeting! Op 10 april ontmoette wij Paul Rosenmöller op de leiderschapsacademie. In het kader van de afsluiting van de module Persoonlijk Leiderschap organiseerden Janneke Jacobs en Arjan Middelveld een interview met Paul Rosenmöller. Het onderwerp van het gesprek was ‘macht en politiek handelen’, geïnspireerd door het boek van Martin Hetebrij. Met zijn jarenlange ervaring wist Paul Rosenmöller ons te raken en te inspireren. Kernwoorden uit het gesprek waren: luister aandachtig, heb lef, blijf leren en organiseer tegenspraak. Leiding geven vanuit passie en authenticiteit, blijf bij jezelf en kijk om je heen (ook buiten het onderwijs). We kijken terug op een unieke bijeenkomst die ons nieuwe inzichten heeft gegeven op ons eigen leiderschap.

Subsidie voor studerende schoolleiders PO

Dit bericht is geschreven op 28 maart 2017

Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top PO op 8 oktober 2016 heeft staatssecretaris Dekker aangekondigd dat er subsidie beschikbaar komt voor de vervanging van schoolleiders die een masteropleiding willen volgen. De subsidieregeling zal omstreeks 1 april 2017 worden gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidie kan worden aangevraagd via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (DUS-i). De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 15 oktober 2017.

Schoolleiders in het primair onderwijs die een masteropleiding willen volgen, kunnen binnenkort in aanmerking komen voor subsidie. Het bevoegd gezag kan op grond van deze subsidieregeling een tegemoetkoming in de vervangingskosten van de schoolleider ontvangen. Dit betekent dat schoolleiders studieverlof kunnen krijgen voor het volgen van een masteropleiding.
Het subsidiebedrag is gerelateerd aan de omvang van de aanstelling of benoeming. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Subsidie wordt in één keer aangevraagd voor de gehele studieperiode (dit is anders dan bij de Lerarenbeurs, waarbij jaarlijks wordt aangevraagd). De schoolleider bepaalt in overleg en afstemming met het schoolbestuur welke masterstudie hij kiest. De hoogte van het subsidieplafond wordt jaarlijks gepubliceerd.

Nieuwe brochure en website

Dit bericht is geschreven op 19 maart 2017

Wij zijn er trots op, de nieuwe brochure is uit! En onze website is vernieuwd. Femke Geijsel reikte donderdag 16 maart de eerste exemplaren uit aan onze bestuursleden Peter Leising en Sarien Shkolnik.

Bij onze moderne organisatie hoort een andere toon en een nieuwe uitstraling. Daar werken we hard aan, achter de schermen, met een deskundig communicatieteam. De afgelopen maanden is de nieuwe NSO-CNA brochure ontwikkeld. Verschillende testimonials zijn de inspiratie geweest voor het schrijven over onze opleidingen. Alumni en studenten hebben hun stem gegeven aan deze brochure. En de brochure bevat vele prachtige foto’s uit hun praktijk en de opleidingspraktijk bij NSO-CNA. Ook de website is vernieuwd en aangevuld met de testimonials en de prachtige foto’s.

Meer informatie? Wil je de brochure ook thuis ontvangen? Wil je kijken welke opleidingen bij jou passen? Vraag de brochure dan direct hier aan.

Nieuwe voorzitter bestuur NSO

Dit bericht is geschreven op 19 maart 2017

Het bestuur van de Stichting Nederlandse School voor Onderwijsmanagement, waar NSO-CNA Leiderschapsacademie deel van is, heeft een nieuwe voorzitter.

Prof. dr. Peter Leisink, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap, USBO Universiteit Utrecht, heeft in november 2016 de voorzittershamer van prof. dr. Jos Beishuizen, hoogleraar Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit, overgenomen. Prof. dr. Jos Beishuizen was sinds 2006 lid van het bestuur van NSO en vanaf 2012 voorzitter. Onder zijn voorzitterschap is NSO gefuseerd met CNA Leiderschapsacademie en is NSO-CNA Leiderschapsacademie verhuisd naar het nieuwe onderwijscentrum te Diemen-Zuid. Wij danken hem zeer voor zijn betrokkenheid en inzet.

Prof. dr. Peter Leisink

Peter Leisink studeerde Engelse taal- en letterkunde en Sociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1989 op een proefschrift over arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Hij werkte als universitair (hoofd)docent bij de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen (ASW), in het bijzonder op het terrein van Arbeid, Management en Organisatie. Vanaf de start van USBO is hij mede-verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van het onderwijs en het onderzoek. Sinds 2002 is hij als hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap verbonden aan USBO. Vanwege zijn onderzoek op het gebied van arbeidsverhoudingen in Europa verbleef hij in 1993 als visiting senior fellow aan de Business School van de University of Warwick (UK). Hij participeerde in verschillende internationale onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Commissie: ‘Learning in partnership: responding to the restructuring of the European steel and metal sectors’ (2001-2005), ‘The social regulation of European transnational companies’ (2004-2007), ‘Social dialogue and public services in the aftermath of the economic crisis’ (2011-2013) en ‘New challenges for public services social dialogue’ (2013-2015). Hij is lid van het Editorial Panel van de European Journal of Industrial Relations, en co-chair van de Study Group Public Personnel Policies van de European Group for Public Administration. Hij verzorgt executive onderwijs, in het bijzonder op het gebied van leiderschap en strategisch HRM. Sinds 2015 verzorgt hij de leergang Strategisch HRM in het VO via de VO-Academie.

Wij zijn zeer verheugd over zijn besluit om zich als voorzitter van het bestuur in te willen zetten voor onze leiderschapsacademie.

Interview Gerrine Lankhaar

Dit bericht is geschreven op 29 januari 2017

In het nieuwe nummer van Katern Plus van de VO Academie staat een interview met Gerrine Lankhaar. Zij vertelt over haar stap van docent naar teamleider en spreekt daar enthousiast en openhartig over. Wij zijn ook een beetje trots. Gerrine is namelijk afgelopen week gestart met de NSO-CNA Middenmanagement-opleiding. Een 9 maanden durende opleiding waarin zij aan de slag gaat met haar persoonlijke leiderschapsontwikkeling en we met alle deelnemers actief leren rond dilemma’s uit de eigen praktijk. Wij wensen haar en de andere beginnende of aanstaande teamleiders een mooie reis.

Download het interview hier.

Winter nieuwsbrief 2016

Dit bericht is geschreven op 22 december 2016

Lees onze kerstgroet en meer inspirerende verhalen in onze laatste nieuwsbrief van 2016!

In deze nieuwsbrief vindt je o.a. onderstaande onderwerpen:

 • Agenda
 • NSO-CNA Leiderschapsacademie 2016
 • Docenten stellen zich voor…..
 • Met de MIL naar Scotland Meeting met prof. Alma Harris

Deze ‘Winter 2016 nieuwsbrief’ s voor alle studenten, geïnteresseerden, docenten en medewerkers van NSO-CNA Leiderschapsacademie.

NSO-CNA nieuwsbrief winter 2016

15 nieuwe MEM’ers

Dit bericht is geschreven op 9 december 2016

Op 9 december 2016 zijn 15 studenten afgestudeerd als master of Educational Management bij NSO-CNA Leiderschapsacademie. Tijdens een feestelijke diploma-uitreiking ontvingen de kersverse masters hun diploma. Bijzonder was dat 12 mensen deel uitmaakten van de laatste groep die de twee jarige master hebben gevolgd. Zij werden voor de laatste keer toegesproken door hun leermanager, Allard de Hoop, die daarmee ook zijn laatste klus voor NSO geklaard heeft en tevreden terugblikte op zijn eigen 27 jaar bij NSO en de leerweg van zijn laatste groep. Reina de Wit sprak 3 geslaagde studenten aan de nieuwe modulair opgebouwde master toe. Alle deelnemers ontvingen vervolgens uit handen van Femke Geijsel hun diploma.

We hebben er weer 15 mooie MEM’ers en leiders bij! En zo werken we aan de kwaliteit van onderwijs.

Voor een impressie klik hier.

Studiereis Canada 2016

Dit bericht is geschreven op 13 november 2016

In de week van 12-18 november 2016 nemen we vanuit NSO-CNA deel aan een studiereis, georganiseerd door Stichting de Brink, naar Toronto in Ontario Canada. In de afgelopen jaren heeft men daar een radicale en succesvolle vernieuwing van het onderwijssysteem doorgevoerd, hetgeen interessante ervaringen en inzichten heeft gegeven waar wij graag van leren. Bart Schipmölder heeft een reisverslag van deze reis geschreven met daarin meer over hoe Michael Fullan aankijkt tegen het Nederlandse onderwijs, de vraag of je model voor leren of voor weten bent en wat het Canadese onderwijssysteem bijzonder maakt. Klik hier voor het reisverslag.

Studiereis Zweden 2016

Dit bericht is geschreven op 8 november 2016

Van 6 tot 11 november 2016  zijn wij met een studiereis in het kader van Leidinggeven aan Vluchtelingenonderwijs naar Zweden. Zweden wordt geroemd om zijn succesvolle aanpak en wij willen daar graag van leren. De Nederlandse delegatie werd enthousiast ontvangen en de Nederlandse vlag wapperde op het stadhuis van Landskrona. De ‘keywords’ van het succes zijn volgens de burgemeester van Landskrona, onderwijsverantwoordelijke, Zweedse schoolleiders en docenten: hoge verwachtingen, gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerken.

Lees hier het reisverslag over de ervaringen en inzichten.

 

Mini-conferentie Responsief Leiderschap

Dit bericht is geschreven op 7 november 2016

18 januari 2017

schermafbeelding-2016-11-22-om-22-20-58-kopie

Het Groene Onderwijs staat niet stil; hoe kan dit ook anders met een snel veranderend werkveld. Maar hoe krijgen we innovaties binnen school? Hoe staan we als partner in de regio? Hoe kunnen we onze leerlingen in deze ontwikkelingen toekomstgericht opleiden? Dit alles vraagt het nodige van onderwijsteams en hun teamleider, niet alleen in het groene beroepsonderwijs.

Wat deze veranderingen precies inhouden en wat ze voor invloed kunnen hebben op het eigen leiderschap hebben wij, 24 teamleiders van Lentiz, Groenhorst en Nordwin College samen met Aeres Hogeschool Wageningen en NSO (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement) verkend in het traject Responsief Leiderschap. De opbrengsten van dit traject delen we graag met u als directeur, teamleider of HRD’er uit het (groene) beroepsonderwijs.

Kijk hier voor meer informatie en aanmeld mogelijkheden.

leertraject Strategisch Onderwijskundig Leiderschap

Dit bericht is geschreven op 29 oktober 2016

Leuk nieuws! NSO-CNA heeft een voorstel uitgebracht aan de VO-academie voor een leertraject over Strategisch Onderwijskundig Leiderschap en is verkozen om dit traject te gaan uitvoeren. Een team van Rob Mioch (projectleider), Femke Geijsel en Reinoud Buijs hebben hard gewerkt aan ons voorstel en met succes. We hebben een mooie opleidingsopzet uitgewerkt waarin verschillende lagen per school (schoolleiders en teamleiders) deelnemen en er een mix is tussen docenten die zelf werkzaam zijn in het onderwijs op vernieuwende scholen, docenten uit de wetenschap en opleiders die het leerproces begeleiden. Het programma beslaat 4 losse dagen en wordt afgesloten met een 24-uurs bijeenkomst. Uitvoering zal plaatsvinden in het voorjaar 2017.

nso-cna-vo-academie

 

Nieuw logo NSO-CNA Leiderschapsacademie

Dit bericht is geschreven op 1 oktober 2016

Op 30 september bij de opening van ons nieuwe onderwijscentrum hebben wij met trots ons nieuwe logo gepresenteerd. Per 1 januari 2016 zijn NSO, Nederlands School voor Onderwijsmanagement, en CNA Leiderschapsacademie samen gegaan in NSO-CNA Leiderschapsacademie. Met het nieuwe logo heeft de organisatie nu een eigen gezicht met een mooie verwijzing in kleur en vorm naar de logo’s van beide organisaties en daarmee de rijke historie. De opleidingen van NSO en CNA blijven nog herkenbaar als aparte opleidingen onder het eigen oorspronkelijke label en met de eigen kleur en profiel.

Wij zijn blij met de nieuwe ‘look’ en zien deze als een grote stap in de ontwikkeling tot een krachtig en toekomstgericht instituut rond schoolleiderschap.

nso-cna-leiderschapsacademie-2

Opening onderwijscentrum NSO-CNA Leiderschapsacademie

Dit bericht is geschreven op 1 oktober 2016

Vrijdag 30 september is op feestelijk en inhoudelijke wijze ons nieuwe onderwijscentrum geopend door Fons van Wieringen (oud directeur NSO) en Femke Geijsel. Ingeleid door een mooie key note van Lenette Schuijt. En ons nieuwe logo van NSO-CNA leiderschapsacademie is onthult door Reijnoud Buijs en Bart Schipmölder.
De bezoekers gaven het gebouw een opdracht mee, die bij wijze van openingshandeling, getoond werd op het scherm. Hieronder deze opdracht! En dank aan alle relaties, docenten en medewerkers. Wij voelen de warme band die we met elkaar hebben en willen deze ook koesteren. Onze ontwikkeling gaat verder….

opdracht-voor-nso-cna-onderwijscentrum

Op onze faceboek pagina staan foto’s van de middag om een impressie te geven.

https://www.facebook.com/nso.onderwijsmanagement/

Schotlandreis CNA MIL 2015-2017

Dit bericht is geschreven op 25 september 2016

Onze studenten in het tweede jaar van de CNA MIL (Master Integraal Leiderschap) zijn afgelopen week op reis geweest naar Schotland.

Volgens Henny Molenaar, opleider van de MIL, een geslaagde reis:

‘De groep is ontvangen op het stadhuis door de burgemeester van Glasgow met muziek en dans. En op de foto’s is te zien hoe student Akkie Buijs de minister van onderwijs aan de tand voelt. Al met al een zeer geslaagde Schotland reis van de MIL 2: uitstekend georganiseerd, prima groepssfeer en onze studenten betoonden zich zeer actieve leerders. Wij zijn tevreden!’

cna-mil-schotland-groepsfoto-2016-02 cna-mil-schotland-ontmoeting-minister-van-onderwijs cna-mil-schotland-ontvangst-op-stadhuis-glasgow img_4657-mil

Samenwerking NSO-CNA en Anton de Kom University

Dit bericht is geschreven op 14 september 2016

NSO-CNA Leiderschapsacademie en de Anton de Kom Universiteit van Suriname hebben op 14 september een MOU ondertekend voor een nauwe samenwerking met het doel projecten te gaan bevorderen op het gebied van schoolorganisatie, schoolleiderschap en inclusief onderwijs. De samenwerking zal op projectbasis plaatsvinden en vorm krijgen in de wederkerige ondersteuning en dienstverlening en uitvoering van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke projecten. Als NSO-CNA zijn we blij met deze samenwerking. Deze past in onze ambitie om een vooruitstrevend en levendig kenniscentrum te zijn rond schoolontwikkeling en schoolleiderschap.

Op de foto Femke Geijsel, NSO-CNA Leiderschapsacademie, en Nico Veenman namens de Anton de Kom Universiteit .

 

nso-anton-de-kom-mou

Nieuwe locatie voor NSO-CNA Leiderschapsacademie!

Dit bericht is geschreven op 5 juli 2016

Op 7 juli neemt NSO-CNA Leiderschapsacademie intrek in een fantastisch eigen pand met een mooi, fris en op maat ingericht onderwijscentrum. Eindelijk! Vanaf deze goed bereikbare locatie aan de zuidzijde van Amsterdam gaan we, samen met onze studenten, docenten en medewerkers van het onderwijsbureau, werken aan het onderwijsmanagement van de toekomst. Wij zijn trots op en blij met de nieuwe locatie voor NSO-CNA Leiderschapsacademie! Deze nieuwe locatie past bij onze ambitie om ons te ontwikkelen tot een levendig expertise-, kennis- en opleidingscentrum rondom schoolleiderschap.

NSO-CNA verhuiskaart

Zomernieuwsbrief 2016

Dit bericht is geschreven op 5 juli 2016

Begin juli verscheen onze eerste nieuwsbrief voor alle studenten, geïnteresseerden, docenten en medewerkers van NSO-CNA Leiderschapsacademie. Hierin vind je informatie over ontwikkelingen binnen onze opleidingen, organisatie en nieuwe activiteiten.

NSO-CNA nieuwsbrief zomer 2016  (nu met aanklikbare links)