Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Komt dit je bekend voor?

Lilian ter Laak, 3 april 2020

IkAlle ballen in de lucht hoor een bekend patroon van deelnemers aan onze opleidingen, die moedig aangeven hoe ze binnen deze Corona tijd staande blijven in werk en ‘thuis’-zijn.
Druk met meerdere ballen in de lucht te houden: gezin, werk, ‘alleen’ eten en drinken halen. De zorg die komt kijken bij een Pandemie voor anderen en de stille dreigende vraag  ‘Loop ik de kans ziek te worden?’ met de angst-scenario’s die daarbij horen, spelen ook minder vrolijk door mijn hoofd. Lees verder ›

Deel dit bericht

Rouwen gaat voor! Hoe geef je daar leiding aan?

Bart Schipmölder, 19 maart 2020

 

Ken je dat gevoel? De ontwikkelingen rond de Coronacrisis hebben iets onwerkelijks. Er gebeurt van alles om ons heen, je leefwereld is veranderd, het voelt wat surrealistisch aan. Alsof het niet over jou gaat. In dit soort momenten waarin verandering van ons leven op ons afkomt, helpt het mij altijd om terug te gaan naar de rouwcurve. Een model dat onder andere door Elisabeth Kübler-Ross is ontwikkeld op basis van haar ervaring met het rouwen na het overlijden van dierbaren. Lees verder ›

Deel dit bericht

Houvast voor de leider zelf: advies aan bovenbazen bij crisis

Charles Engelen, 17 maart 2020

In tijden van crisis zijn de druk op en de spanning bij mensen hoog. ‘Wat is er gebeurd?’ ‘Hoe lang gaat het duren?’ ‘Kunnen we hier wel mee omgaan?’ ‘Wat als het niet overgaat?’ en veel meer vragen als deze. Nu we met z’n allen wereldwijd in een crisissituatie zitten die we niet kennen, niet eerder hebben meegemaakt en waarvan ook de deskundigen nog elke dag leren, is die spanning zo mogelijk nog groter. We staan voortdurend op de rand van het onbekende en dat zijn we niet zo gewend.
In organisaties zijn alle ogen gericht op de leider. Wie neemt de leiding, wat zien we hem of haar doen, staat hij of zij stevig op eigen benen? Kan zij omgaan met de onzekerheden die haarzelf natuurlijk net zo zeer, zo niet meer, raken? Er is veel beschreven over adequaat leiderschapsgedrag in tijden van crisis. Want het checklijstje “In 6 stappen uit de crisis” bestaat niet. Het komt aan op leiding nemen en mensen voorgaan in ‘de strijd’. Hierbij wat handvatten voor adequaat leiderschapsgedrag, voor als je ergens tussendoor, of dan toch zeker achteraf, een moment voor reflectie hebt. Lees verder ›

Deel dit bericht

Congruent bewegen vanuit de essentie

Louis Steeman, 27 februari 2020

Ik ben in gesprek met Marijke, afdelingsdirecteur. Haar team zet momenteel forse stappen naar meer ontwikkelingsgericht onderwijs. ‘Maar het ‘hogere’ management beweegt niet mee’, verzucht ze. De docenten en teamleiders zijn ergerniswekkend veel tijd kwijt met zich verantwoorden naar boven. ‘Frustrerend is dat we daarbij worden afgerekend op cijfers en resultaten die inmiddels geen relatie meer hebben met ons dagelijkse werk. Het management werkt met indicatoren, criteria en formats die afkomstig zijn van een andere planeet’. Lees verder ›

Deel dit bericht

Hoe vitaal is jouw school?

Charles Engelen, 7 februari 2020

Het gaat er hier niet om of de school levendig is, dat zal vast wel. Ook niet of er fruit en zo te koop is, in plaats van zoetigheid en vettigheid? Dat is wel gezond natuurlijk, maar daar gaat het begrip vitaal niet over. In het systeemdenken – en wie doet dat niet tegenwoordig – gaat vitaliteit van een school over hoe ze in staat is voortdurend balans te houden met de veranderende buitenwereld. Dus of je school voldoende aanpassingsvermogen heeft. Of zoals het tegenwoordig ook wel heet: of de school wendbaar is, of zelfs agile. Lees verder ›

Deel dit bericht

Misvattingen: een sterke visie hebben betekent niet dat je een sterke schoolleider bent

Matthijs Ran, 24 januari 2020
Matthijs Ran Master Integraal Leiderschap

In april 2018 werd ik naar aanleiding van een persbericht van Nuffic over tweetalig vmbo geïnterviewd door dagblad Trouw. De quote uit het interview die als kop van het artikel fungeerde was: ‘Het is een misvatting om te denken dat tweetalig onderwijs alleen voor vwo’ers interessant is’.

In vroegere tijden bepaalde de bovenmeester waar je na de lagere school naar toeging, meisjes gingen naar de huishoudschool, jongens naar de lts of de landbouwschool. Alleen de zoon van de dokter of de notaris kon door naar de HBS en ging later studeren. Voor de rest van de leerlingen was een dergelijke opleiding niet relevant. Als je als dubbeltje werd geboren, kon je nooit een kwartje worden.

Kansengelijkheid is in het onderwijs in de huidige tijd een groot thema, lees de laatste Staat van het Onderwijs er maar eens op na. Vaak wordt kansengelijkheid gekoppeld aan opleidingsniveau van de ouders of migratieachtergrond, maar in dit essay wil ik vanuit de complexiteit van de onderwijsorganisatie naar dit thema kijken. Hoe kan ik vanuit mijn leiderschap sturen om alle leerlingen kansrijk te laten zijn, hoe kan ik mijn persoonlijke leiderschapsbronnen inzetten om met name leerlingen van het vmbo succesvol te laten zijn? Hoe neem ik de misvatting weg dat er dubbeltjes en kwartjes zijn? Het bleek een zoektocht te worden die leidde naar een antwoord dat ik niet verwacht had. Lees verder ›

Deel dit bericht

De budgetparadox

Cock Raaijmakers, 13 december 2019

 

Vraag

Heb jij je weleens afgevraagd hoe men jou als budgethouder nu eigenlijk afrekent? Ik neem aan dat ik me met deze vraag richt tot degenen die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het plan tot bij- en nascholing, tot de coördinator van de buitenschoolse activiteiten, tot de leidinggevende belast met de uitvoering van de beleidsmatige onderwijsinnovatie. Lees verder ›

Deel dit bericht

Het verschieten van kleur gaat soms van ‘au’…

Gerritjan van Luin, 29 november 2019

Op weg naar nieuwe zekerheid.

De meesten van ons blijven niet hun hele werkzame leven op dezelfde plek. Soms verander je alleen van organisatie, soms stap je over voor een andere baan. Zo ben ik zelf leraar geweest op verschillende scholen en ben daarna voor verschillende leidinggevende functies van organisatie veranderd. Dat was iedere keer weer behoorlijk wennen. Aan ‘het doen en denken’ in de nieuwe organisatie en aan het werk dat ik niet eerder gedaan had. Nu werd dat wennen verzacht omdat het in alle gevallen om banen in schoolorganisaties ging. Een vertrouwde basis, omdat de overeenkomsten tussen scholen bijna altijd groter zijn dan de verschillen. Maar hoe zou het zijn als je overstapt naar een totaal andere baan in een totaal andere werkomgeving? Lees verder ›

Deel dit bericht

Inge de Wolf over toenemende kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs

Ewout van Luijk, 14 november 2019

Inge de WolfInge de Wolf is strategisch inspecteur bij de Onderwijsinspectie en hoogleraar onderwijssystemen aan de Maastricht University. Zij ging tijdens de NSO-CNA Inspiratiedag in op de kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijssysteem. Wat zijn de belangrijkste trends in het onderwijs? Waarom loopt de kansenongelijkheid op? En wat kun je hiertegen doen? Lees verder ›

Deel dit bericht

Hoe creëer ik ‘eigenaarschap’ in mijn team?

Pim Visser, 7 november 2019

Pim Visser EigenaarschapHerken je die vraag? Heb je ook mensen in je team die geen enkel eigen initiatief lijken te nemen? Die een taak alleen maar uitvoeren als jij het ze expliciet gevraagd hebt en dat je het geleverde werk dan ook nog moet controleren (of denkt te moeten controleren)? Dat mensen zinnetjes tegen jou zeggen als: “had ik dat ergens kunnen lezen …” of “ik wist niet dat ik dat had moeten doen …” of “daar heb ik geen uren voor in mijn taakbeleid …” Lees verder ›

Deel dit bericht

Uitdagingen bij het ontwikkelen van een training voor Albanese schoolleiders

Ewout van Luijk, 1 november 2019

 

Reisverslag Albanië 1NSO-CNA kent een lange traditie op het gebied van internationalisering. Naast onze opleidingen en maatwerktrajecten richten we ons ook op de ontwikkeling van schoolleiderschap buiten onze landgrens. Hiervoor werken we regelmatig samen met internationale partners. In deze blog neem ik je mee naar Albanië, waar Frans Grobbe en ik met een lokale partner een training voor Albanese schoolleiders hebben ontwikkeld. Lees verder ›

Deel dit bericht

Laat je tweede stem je horen!

Louis Steeman, 25 oktober 2019

Je herkent het vast wel. Je bent in gesprek met iemand of je neemt deel aan een overleg en intussen gaat een tweede gesprek in je hoofd lopen. In dat tweede gesprek zijn vaak stemmen aan het woord die sociaal niet zo lekker liggen en die je liever voor je houdt. Het zijn meestal oordelende stemmen die bijvoorbeeld zeggen: ‘wat een eikel’, of ‘heb je hem weer’, of ‘eigenlijk moet ik nu iets zeggen, maar ik weet niet wat’, of, ‘daar gaan we weer’. Als je zo’n tweede stem in jezelf hoort praten is dat een signaal dat je innerlijk aan het afhaken bent. Lees verder ›

Deel dit bericht

Een nieuw teamlid in ons team: ‘willen wij je er wel bij?’

Bart Schipmölder, 17 oktober 2019

 

Nieuw in het teamIk maak deel uit van een doorlopende opleidingsgroep over systeemgericht werken in groepen. In het begin van het nieuwe seizoen kwamen er een paar nieuwe deelnemers bij en ik was zeer verrast door de sterke afweer die ik had naar deze nieuwe mensen. Er kwam bij mij een neiging op om de ‘nieuwen’ erbuiten te houden, door me sterk te richten op de mensen die al langer in de groep zaten. Deze weerstand had niets te maken met de betreffende personen. Het waren aardige mensen, die ‘nieuwen’. Lees verder ›

Deel dit bericht

Schakeltaal

Jolanda Botke, 7 oktober 2019

Schakeltaal Mijn promotieonderzoek gaat over hoe kennis en vaardigheden na een training of opleiding in de praktijk worden gebruikt. Met andere woorden: of en hoe transfer plaatsvindt. Hoewel transferonderzoek al ongeveer 20 jaar plaatsvindt, valt me elke keer weer op hoe weinig transfer op de agenda staat bij opleiden in organisaties. Er wordt te vaak vanuit gegaan dat als de opleiding of training goed is, de transfer vanzelf wel zal komen. Nee dus! Tegelijk schieten bedrijven die beloven het rendement van een training in kaart te brengen, als paddenstoelen uit de grond. Los van de vraag hoe valide en betrouwbaar zij dit effect meten, lijken ze zelden aandacht te besteden aan hoe het effect tot stand komt of verbeterd kan worden. Terwijl hier toch vanuit de wetenschap genoeg over te zeggen is. Hoe komt het toch dat die kloof tussen wetenschappelijk en praktijk er is en hoe kunnen we die dichten? Lees verder ›

Deel dit bericht

Veranderen in het onderwijs: hoe laat je een school boven zichzelf uitstijgen?

Derk van der Pol, 27 september 2019

Maaike Morsink Excellente SchoolIn gesprek met Maaike Morsink

In deze blogreeks volgen we een leergroep binnen NSO-CNA van vakidioten, met een passie voor veranderen en onderwijs. In de vorige twee blogs stonden we stil bij de vraag hoe verandering werkt in een gespannen en verkrampte cultuur. In deze derde blog gooien we het over een andere boeg. Te gast is namelijk Maaike Morsink. Onder haar directeurschap (2016-2018) ontving de locatie Denekamp van het Twents Carmel College in januari 2018 het predicaat Excellente school. Maaike ontving dit predicaat uit handen van minister Arie Slob. Het Twents Carmel College werd door de onderwijsinspectie geroemd voor het bieden van maatwerk op didactisch en pedagogisch gebied, met als doel om alles uit een leerling te halen wat erin zit. We onderzoeken de elementen van een succesvolle verandering, ofwel een succesverhaal. Lees verder ›

Deel dit bericht

Waar is onderzoek?

Floor Basten, 11 september 2019

Veel mensen denken dat onderzoek over waarheid gaat. Dat is niet zo. Er is wel veel waar, het klopt bijvoorbeeld dat wanneer je een steen loslaat deze valt, maar dat is geen uitkomst van onderzoek; ook als je het niet onderzoekt, valt de steen. Onderzoek gaat over het waardoor, in dit geval de zwaartekracht. Als je de wet achter het verschijnsel kunt bewijzen, mag je uitgaan van de voorspellende waarde van die wet: in alle gevallen zal de steen vallen. Wetten zijn in de moderne natuurwetenschappen echter steeds moeilijker aan te tonen; al geruime tijd is in dat gebied van de wetenschap het complexiteits- en chaosdenken gangbaar. Lees verder ›

Deel dit bericht

Els Markink: Vakantie en Leiderschap

Els Markink, 4 september 2019

 

De reiziger en de trekkerEls Markink op vakantie

Dit jaar zonder caravan en vaste bestemming in de Jeep gestapt op zoek naar het gevoel uit mijn twintiger jaren. Wel de oriëntatie op het gebied van bestemming gedaan en de richting bepaald, zoals Boonstra adviseert, maar nog geen route uitgestippeld.

Via Duitsland, Oostenrijk en Slovenië zijn we als ware trekkers naar Kroatië gereisd. Daarbij heb ik de lessen van Wierdsma ter harte genomen en van de reis zelf ook een doel gemaakt. Het gaat immers vooral om de kwaliteit van het onderweg zijn. Lees verder ›

Deel dit bericht

Kan jij links leren rijden?

Bart Schipmölder, 24 augustus 2019

Wat we kunnen leren over gedragsverandering van een vakantie in Verenigd Koninkrijk.Veranderen en linksrijden  

Gedrag van jezelf of van anderen is niet zo makkelijk te veranderen. Regelmatig hoor ik mensen verzuchten dat het ze niet lukt om hun voornemen het anders te gaan doen te realiseren. We hebben zo onze gewoontes in ons dagelijks leven en ons werk, en zijn daar behoorlijk aan gehecht geraakt. Deze gewoontes geven ons een gevoel van houvast en gemak. Pak ze mij dus niet af! Lees verder ›

Deel dit bericht

De bijlesgeneratie
opkomst van onderwijscompetitie

Samenvatting Bart Schipmölder, 14 augustus 2019

Louise Elffers De bijlesgeneratieLouise Elffers, april 2018

Op 6 november 2019 is Louise Elffers een van de inleiders op onze inspiratiedag over gelijke kansen in het onderwijs. In 2018 schreef zij daar een heldere analyse over met duidelijke adviezen in haar boek ‘De bijlesgeneratie’1. Tijdens de inspiratiedag is de vraag aan Elffers of sinds het verschijnen van haar boek de dynamieken die leiden tot een toename van de ongelijkheid ten goede zijn gekeerd. Of dat juist de ongelijkheid in het onderwijs verder is toegenomen in de vorm van nog grotere opwaartse onderwijsdruk en ongelijkheid op basis van inkomen en opleiding van de ouders.

In De bijlesgeneratie beschrijft Elffers de dynamieken en hun effecten die de kansenongelijkheid in de hand spelen. Hierna een korte samenvatting van haar betoog. Lees verder ›

Deel dit bericht

Hoe maak je ruimte voor ontwikkeling?

Louis Steeman, 1 juli 2019

 

Het organisatieleven op veel scholen verloopt in een curieuze mix van voorspelbaarheid en een niet aflatende stroom uitvoeringsproblemen. Beide onttrekken energie aan pogingen om ontwikkelingen in onderwijs op gang te brengen. Lees verder ›

Deel dit bericht

OECD: Teaching and Learning International Survey

Ewout van Luijk, 25 juni 2019

 

De PISA-test van de OESO is in het onderwijs een bekend fenomeen. En ook van de TIMSS en de PIRLS heb je waarschijnlijk wel eens gehoord. Maar wist je dat de OESO ook elke vijf jaar een internationaal onderzoek uitvoert naar het presteren en leren van docenten en schoolleiders? De TALIS: Teaching and Learning International Survey. De jongste editie van dit onderzoek is onlangs uitgekomen. In dit rapport lees je de belangrijkste bevindingen. Lees verder ›

Deel dit bericht

Zomerleestip 1:
De kracht van niet-weten
Louis Steeman

Bart Schipmölder, 14 juni 2019

 

Ruimte voor ontwikkelingKracht van het niet weten Louis Steeman

Louis Steeman, docent bij NSO-CNA, schreef een prachtig en nabij boek over de transformatie die gaande is in het onderwijs: van de leerling als object in een onderwijsprogramma naar de leerling als eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Van gehoorzaamheid aan de protocollen, de in het verleden vastlegde regels over de wegen waarlangs leren moet verlopen, naar veel meer ontwikkelingsgericht onderwijs, waarin dat wat zich bij de leerling wil ontwikkelen ook de ruimte krijgt en ondersteund wordt. Lees verder ›

Deel dit bericht

Kleur bekennen

Kiki Verbeek, 5 juni 2019

11 essays over leiderschap NSO-CNA

In juni verschijnt een nieuwe bundel met essays over leiderschap, geschreven door studenten van de opleiding Persoonlijk Leiderschap. Kiki Verbeek begeleidt deze studenten daarbij. In dit blog schrijft ze over het belang van schrijven voor leiderschapsontwikkeling. Lees verder ›

Deel dit bericht

Helpt praten over leiderschap als het leiderschap onderdeel van het probleem is?

Jolanda en Ewout van Luijk, 29 mei 2019

De doNSO-CNA Docentendag 20 meicentendag van NSO-CNA Leiderschapsacademie op 20 mei 2019 stond in het teken van gedeeld leiderschap en teacher leadership. Eerst nam Koen Marichal ons mee in zijn onderzoek naar en praktijkervaringen over gedeeld leiderschap. Daarna presenteerde Marco Snoek de bevindingen uit het onderzoek naar teacher leadership dat hij samen met Inge Andersen en Frank Hulsbos uitvoerde. De presentatie van beide gasten hielp ons om onze ideeën en overtuigingen over deze nieuwe vormen van leiderschap te scherpen. Tegelijkertijd maken beide verhalen duidelijk dat een overgang naar meer gedeelde en gespreide vormen van leiderschap bij uitstek vraagt om een heldere visie op leiderschap binnen een organisatie. ‘Maar helpt praten over leiderschap als leiderschap onderdeel van het probleem is?’ zo vroeg Koen zich af. Lees verder ›

Deel dit bericht

Heeft jouw team voldoende ontwikkelruimte?

Karin Derksen, 24 mei 2019

 

Stuurkunst teamvergadering onderwijsBijna elke schoolleider geeft direct of indirect leiding aan één of meerdere teams. Goed onderwijs realiseren en blijven ontwikkelen voor leerlingen en studenten kan geen enkele docent individueel. Dit kun je alleen in teamverband realiseren. Team staat dan voor ‘Together Everyone Achieves More’. Ondanks die mooie belofte van teamwerk blijkt uit onderzoeken dat het de meeste teams niet lukt om samen meer en beter te presteren[1]. Het is daarom niet verwonderlijk dat veel schoolleiders zich afvragen hoe ze het werken in teams succesvol kunnen maken. Vragen die zij bijvoorbeeld stellen: ‘Ik geef leiding aan het team havo-bovenbouw, maar de docenten voelen zich helemaal geen team. Wat kan ik daaraan doen?’; of ‘Hoe deel ik de teams logisch in, doe ik dat in jaarteams, semesterteams, vakteams, of nog anders?’ Lees verder ›

Deel dit bericht

Stevig staan en bewegingsvrijheid ervaren

Gerritjan van Luin & Freerk Wortelboer, 17 mei 2019

Werken aan je professionele identiteit

Paulien werd als succesvol directeur door haar bestuurder gevraagd om tijdelijk het directeurschap van een andere school van de stichting waar te nemen. Daar liep de procedure voor de nieuwe directeur nog volop. Ze deed dat voortvarend zoals ze alles in haar leven voortvarend had aangepakt. Na een half jaar voelde ze zich zo moe dat ze nauwelijks nog op de been kon blijven. Ze vertelde dat ze geen verbinding meer had met het ondernemerschap dat zo bij haar paste, het was alleen nog maar buffelen. Waardering voor dat harde werken bleef trouwens uit. Waarom was ze eigenlijk op het verzoek ingegaan? Die vermaledijde loyaliteit toch ook! Lees verder ›

Deel dit bericht

Zeven stellingen over succesvol schoolleiderschap herzien

Ewout van Luijk, 9 mei 2019

Schoolleiderschap is na het leraarschap de tweede meest invloedrijke factor op de resultaten van leerlingen. Deze stelling heb je vast wel eens eerder gelezen. De kans is groot dat hierop een verwijzing naar een reviewartikel van Leithwood, Harris en Hopkins (2008) volgde. In dit artikel gingen deze auteurs op zoek naar antwoorden op de vraag: Wat kunnen we op basis van wetenschappelijk onderzoek zeggen over effectieve en succesvolle schoolleiders? In hun artikel formuleerden zij op basis van hun review zeven stellingen. Nu, elf jaar later, hebben de auteurs deze stellingen opnieuw tegen het licht van de wetenschap gehouden. Met de kennis van nu blijken deze zeven stellingen nog steeds grotendeels valide. Een kort overzicht van de (herziene) “seven strong claims about succesfull school leadership”: Lees verder ›

Deel dit bericht

Door de mand vallen?

Diana Bevers, 29 april 2019

Dit essay is geschreven door Diana Bevers, als opdracht voor de opleiding Persoonlijk Leiderschap. Dit essay is de eerste uit de bundel van 11 essays over leiderschap die je hier gratis kunt aanvragen.

Hoe de moed om je kwetsbaarheid te tonen je helpt een betere leidinggevende te zijn

Elke keer als ik een vergadering voorzat, een beleidsstuk schreef, een presentatie gaf, dan dacht ik: “Nu val ik door de mand, ik word ontmaskerd. Nu wordt duidelijk dat ik niks kan.” Dan voelde ik mij echt elke keer een bedrieger als mensen toch enthousiast werden over mijn verhaal en complimenten maakten over mijn leiderschap. Ze moesten eens weten….. Lees verder ›

Deel dit bericht

Zo word je een strategische schoolleider!

Charles Engelen, 18 april 2019

3 dingen om je op te richten, in onderlinge samenhang

Strategische schoolleider, is dat niet wat overdreven?

Vrij naar Orwell: een strategische schoolleider is al lang niet meer jong genoeg om alles zeker te weten. Een strategische schoolleider stelt vragen, gaat niet zomaar uit van vage beelden en onsamenhangende informatie. Zorgt dat hij de feiten kent, zonder zijn intuïtie uit het oog te verliezen. Kennis van de stand van zaken, en gut-feeling. De strategische schoolleider vraagt zich eigenlijk voortdurend af hoe het er voor staat in drie domeinen: de wereld waarin we leven, de omgeving van de school en de school zelf. De strategische schoolleider is in staat om de onzekerheden die er nu eenmaal zijn te hanteren, en vindt het beter om de verschillende toekomstscenario’s in beeld te hebben en erop voorbereid te zijn. Zo loopt hij niet voortdurend achter de feiten aan. Wat vraagt een strategische schoolleider zich dan zoal af? Lees verder ›

Deel dit bericht

Veranderen in een gespannen en verkrampte cultuur – deel 2

Derk van der Pol, 12 april 2019

NSO-CNA Als je goed om je heen kijktIn deze blogreeks volgen we een leergroep van vakidioten binnen NSO-CNA, met een passie voor veranderen en onderwijs. In de vorige blog stonden we stil bij een school voor vernieuwend onderwijs, waar dit concept nog niet zo uit de verf kwam. In deze blog kijken we naar een andere school waar sprake is van een gespannen en verkrampte cultuur die verandering bemoeilijkt.    

Casus

De schoolleider werkt op een leuke school, waar volgens haar veel goed gaat: een prettige sfeer, een stabiel leerlingenaantal, goede eerstegraads docenten en mooie cultuurlessen waar deze school om bekend staat. Toch blijkt uit eigen onderzoek dat de leerlingen de sfeer in de school een negen geven, maar de kwaliteit van de lessen een vijf. Dit laatste komt ook naar voren als ergens in 2018 de Inspectie op bezoek komt. Één van de afdelingen kreeg het stempel ‘zwak’ toebedeeld, waardoor de school aan de bak moest met het verbeteren van de leskwaliteit en de professionele cultuur. De Inspectie zou snel weer langskomen om de bevorderingen te controleren. Lees verder ›

Deel dit bericht

Ben je rijk als je veel geld hebt?

Cock Raaijmakers, 28 maart 2019

over rijke scholen

Het antwoord is ‘nee’, althans niet als vanzelfsprekend. Het gaat immers om geestelijke rijkdom en geluk. Je bent pas echt ‘rijk’ als je materieel bezit weet te koppelen aan allerlei geestelijke eigenschappen die kwaliteit verraden. Maar daarover gaat het hier niet. Wij doelen met de titel op de materiële veronderstelling dat scholen of hun besturen te veel geld ‘op de plank’ of ‘op de bank’ zouden hebben en dus zijn te kwalificeren als ‘rijk’. Laten we eens een poging doen helder te krijgen waarover we het nu eigenlijk hebben. Eerst wat feitenkennis. Lees verder ›

Deel dit bericht

Liefde voor leren als leiderschapsbron voor schoolleiders?

Jolanda Botke, 14 maart 2019

Babs Sirach

Op Valentijnsdag organiseerde het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties het congres Liefde voor leren. Liefde voor leren bekent volgens keynote spreker Robert-Jan Simons: houden van leren in alle diversiteit, en vooral het leren niet frustreren. En volgens Simons kun je mensen verleiden om verliefd te worden op leren, door een leercultuur te creëren waarin een lerende professional (zie voor de kenmerken van zo’n professional Simons & Ruijters, 2014) zich verder kan ontwikkelen. Lees verder ›

Deel dit bericht

Teacher Leadership – Laat leraren leiden!

Susanna Bakker, 7 maart 2019

Hoe kan de expertise en affiniteit van leraren beter benut worden? HoeMAtthijs Ran, Hermann Wesselink College vergroot je de invloed van leraren op collega’s, schoolleiders en andere actoren binnen en buiten de school? En hoe zorg je dat leraren de ruimte nemen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de school en het onderwijs? Een steeds vaker gehoord antwoord op deze vragen luidt: teacher leadership. Bij teacher leadership draait alles om het versterken van de invloed van leraren, zodat deze het eigen klaslokaal overstijgt. Maar hoe kan je als schoolleider leiderschap van leraren zo goed mogelijk laten floreren? Lees verder ›

Deel dit bericht

Sam Terpstra over leidinggeven aan je bestuur

Ewout van Luijk, 1 maart 2019

Leidinggeven aan je bestuur, is dat niet paradoxaal? Sam Terpstra heeft ruime ervaring als directeur en bestuurder in het onderwijs. We spraken hem over wat het van een leidinggevende in het onderwijs vraagt om invloed uit te oefenen op een bestuurder. Lees verder ›

Deel dit bericht

Veranderen in een gespannen en verkrampte onderwijscultuur, deel 1

Derk van der Pol, 21 februari 2019

Charles Engelen - NSO-CNADat er over veranderkunde veel geschreven is, staat als een paal boven water. Waar echter niet veel over geschreven is, is veranderen binnen de specifieke context van het onderwijs. In hoeverre verschilt dat van veranderen in algemene organisatiecontexten? Deze vraag bezigt een leergroep van vakidioten, allen verbonden aan NSO-CNA, met een passie voor veranderen en onderwijs. De groep wil met elkaar een visie hierop ontwikkelen en kiest voor een andere aanpak. In plaats van er eindeloos over te filosoferen, nodigen zij tijdens een aantal bijeenkomsten schoolleiders uit die een casus inbrengen. Door de casussen te horen, met de schoolleider  uit te diepen en daarna de deelnemende vakidioten te vragen vanuit een eigen perspectief te doorzien wat er speelt in de casus, wordt de basis gelegd voor deze kijk. Steeds doet de leergroep dit rondom een specifiek thema. Als lezer nemen we je mee middels een blogreeks hierover. In deze eerste twee blogs staan we stil bij het thema veranderen in een verkrampte en gespannen onderwijscultuur. Lees verder ›

Deel dit bericht

Werken aan dilemma’s van de schoolleider

Henny Molenaar, 7 februari 2019

Uit wraak voor het doden van een heilige hinde stelde de godin Artemis de mythische Griekse koning Agamemnon voor een levensgroot dilemma: zij zou pas voor een gunstige wind zorgen waardoor de Grieken konden afvaren om de strijd met Troje aan te gaan, als hij zijn geliefde dochter Iphigeneia zou offeren. De eer van zijn volk of de liefde voor zijn dochter. Voor Agamemnon een schier onmogelijke opgave (hij koos overigens voor het laatste).

Nou wil ik de dilemma’s waarmee mijn MIL studenten geconfronteerd worden niet direct vergelijken met deze ‘ kwestie van leven of dood’, maar éen parallel is wel degelijk te trekken: het gaat om diep liggende persoonlijke waarden en opvattingen die in het geding zijn, ook voor onderwijsleiders. Lees verder ›

Deel dit bericht
 • 5
  Shares

Hoe hou jij als Schoolleider de blik vooruit?

Charles Engelen, 31 januari 2019

Onzekere tijden

Het zijn onzekere tijden. Ik hoor het regelmatig en ik ervaar het zelf ook. Instabiliteit in Europa of zelfs de wereld, doet de economie het nu wel of niet, de kloof tussen politiek en burger die groter wordt, stakingen in het onderwijs, gele hesjes, terrorisme, verkiezingen op handen (‘De belangrijkste ooit” zeggen sommigen), en ga zo maar door.

Met de toekomst bezig zijn

Lastig om in zo’n tijdgewricht bezig te zijn met de toekomst, toch? Lees verder ›

Deel dit bericht

Hans Vermaak over morsig en klooiig veranderen

Jolanda Botke, 21 januari 2019

NSO-CNA Jubileumcongres 16 januari 2019 ,Hans Vermaak

Veranderen is een collectief gebeuren. Of het nu een fusie is, of het bouwen van een nieuwe school, of het implementeren van onderzoekend leren. In je eentje dat bedenken is volstrekt ontoereikend. Dat spel moet je samen spelen. Eén van de dingen die daarvoor belangrijk is, is met elkaar begrijpen waardoor een verandering werkt. Als je kijkt naar verandervraagstukken, dan zijn die in de regel zo verschillend van elkaar, dat het volstrekt ondenkbaar is, dat er een benadering is waarmee je die allemaal zou kunnen fixen. Hans Vermaak nam ons, in zijn lezing tijdens het NSO-CNA Jubileumcongres op 16 januari 2019, mee langs zijn vijf veranderbenaderingen en de lessen die daaruit te leren zijn. Een korte samenvatting van zijn lezing*. Lees verder ›

Deel dit bericht

Van uitgeblust naar weer bevlogen
een coachingstraject in het VO

Catrien Mesman, 19 december 2018

EEN KERSTBLOG

Wie herinnert zich niet het kerstverhaal dat die ene fijne meester altijd vertelde op de laatste schooldag voor de kerstvakantie? Dat verhaal dat begon met een en al treurnis? Dat je na tien minuten dacht: ‘Dit komt nooit meer goed.’? En dat het dan toch goed kwam? En dat de slechterik eigenlijk niet zo slecht was? En dat er een les voor ons allen in zat? Zulke verhalen maak ik in mijn werk als opleider en coach regelmatig mee. Lees verder ›

Deel dit bericht

Opleiden op Curaçao

Brigit Verbeek, 10 december 2018

NSO-CNA Curacao GroepsfotoNSO-CNA verzorgde in de eerste week van december 2018 een Oriëntatie op leiderschap en een op maat gemaakt programma Schoolleider Basisbekwaam voor de medewerkers van de  Stichting RK Centraal Schoolbestuur Curaçao. Namens NSO-CNA reisden Brigit Verbeek en Frans Grobbe af naar Willemstad. Voor hun een kans om hun cultureel schakelvermogen, ofwel hun interculturele competentie, te ontwikkelen. Brigit geeft in deze blog een korte impressie van deze enerverende en inspirerende ervaring. Lees verder ›

Deel dit bericht

De kwetsbare leider: een krijger?

Bart Schipmölder, 5 december 2018

In de lijstjes met aanbevelingen voor goed leiderschap komt de eigenschap ‘kwetsbaarheid’ vaak voor. Waarom eigenlijk? En wat ís kwetsbaarheid? Die vragen probeer ik in deze blog te beantwoorden.

Waarom is kwetsbaarheid belangrijk? Brené Brown zegt: ‘Kwetsbaarheid is de beste manier om van je potentieel gebruik te maken en echte verbindingen met anderen aan te gaan.’

In een recent artikel in Trouw onderstrepen de auteurs eveneens de noodzaak van kwetsbaarheid1. Zij stellen dat deze tijd ‘vraagt om een heel nieuwe levenskunst, waarin we kwetsbaar durven zijn, en oncontroleerbaarheid – ook het tragische in het leven – onder ogen zien en zelfs beamen.’

Lees verder ›

Deel dit bericht

Babs Sirach verzorgt de Peter Karstanje-lezing 2019

Bart Schipmölder, 15 november 2018

De Peter Karstanje lezing

Op 16 januari vierde NSO-CNA het 30-jarig bestaan met een groot jubileumcongres in het teken van Leidinggeven aan Onderwijsvernieuwing. Tijdens dit congres is de tweede Peter Karstanje-lezing gehouden. Peter Karstanje is samen met Fons van Wieringen oprichter van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO), en was 20 jaar directeur. Peter is vlak na zijn terugtreden als directeur in 2012 overleden. Wij zijn hem nog steeds dankbaar voor zijn onnavolgbare inzet en passie voor NSO en de kwaliteit van onderwijsmanagement in Nederland.

Babs SirachBabs Sirach, Schoolleider Spinoza21first

In de Peter Karstanje-lezing verzorgt een oud student van NSO-CNA een voordracht over leiderschap en onderwijsvernieuwing op zijn of haar school. Wij zijn heel blij dat op 16 januari de lezing gegeven is door Babs Sirach, schoolleider Spinoza20first. Een nieuwe brede scholengemeenschap in Amsterdam en het Dalton zusje van het Spinoza Lyceum. Bart Schipmölder sprak eerder met haar over haar geleerde lessen. Lees verder ›

Deel dit bericht
 • 12
  Shares

Heb jij al een meetup gehad in jouw school?

Maarten Thissen, 4 november 2018

Zou je het doen? Je krijgt een vraag van een groepje docenten van verschillende scholen in de stad of ze in jouw school een leerbijeenkomst kunnen organiseren. Voor docenten door docenten. O ja, ze willen niet huren, want ze hebben geen budget, maar wel gebruik maken van de aula en een paar lokalen. En als je koffie en thee beschikbaar wil stellen is dat zeer welkom. Alsof je het nog niet druk genoeg had.. Lees verder ›

Deel dit bericht
 • 17
  Shares

Schoolleider Stadsbekwaam: praktijkuitwisseling met Oslo

Frans Grobbe, 23 oktober 2018

Ja, dat is toch wel écht iets anders vinden ze, werken in de grote stad. Veertien schoolleiders uit Oslo zijn bij ons aangeschoven. Ze vertellen over hun werk en zijn nieuwsgierig naar collega’s in Amsterdam en andere grote steden in Nederland. Hoe kan het toch dat een goed schoolklimaat niet altijd effect heeft op de leeropbrengsten? Hoe gaan schoolcultuur en straatcultuur samen en hoe maken we meer gebruik van alle mogelijkheden die de grote stad onze leerlingen biedt? Met wie werk jij allemaal samen rond de school en hoe gaat dat? Hoe divers zijn de teams op jullie school en wat wordt daarbij van de schoolleider verwacht? Lees verder ›

Deel dit bericht

De schoolleider: van held naar Minstreel?

Ton ten Broeke, 8 oktober 2018

Op 7 november organiseert NSO-CNA haar jaarlijkse inspiratiedag. Deze keer over de strategische rol van de schoolleider. Ton ten Broeke verzorgt deze dag een workshop over deze rol en de vraag of de schoolleider eigenlijk wel in control kan zijn. Hij schreef een blog om het thema vast wat op te warmen. Lees verder ›

Deel dit bericht

Denk jij na de schoolvakantie ook altijd: ik weet niet meer hoe het moet?

Ilse van Hal, 2 oktober 2018

Stop de tijd!

Met de tong op de schoenen halen we massaal de vakantie weer: onderwijzend Nederland werkt zich in blokken van 8-10 weken het snot voor de ogen, om vervolgens in gestrekte houding de eerste dagen van de vakantie bij te komen.

Ook ik eindig elke keer weer op die bank ….na een dag of wat afkick verschijnselen die gepaard gaan met het staren naar eindeloze etappes van de tour de France en lusteloos mijn timeline van Facebook, Twitter én Instagram door scrollen, beland ik in een ander, wat rustiger tempo.
Lees verder ›

Deel dit bericht
 • 9
  Shares

Ben jij een rolmodel voor weten of voor leren?

Bart Schipmölder, 21 september 2018

Bildungskalender 2018 Bijdrage Bart SchipmölderKennis veroudert tegenwoordig snel, de complexiteit neemt toe en dat maakt het vermogen tot – steeds weer –  leren belangrijker. In het klaslokaal worden we echter veelal geconfronteerd met het product van het leren, niet met het leren zelf. Lees verder ›

Deel dit bericht

‘Kom je niet verder met de dwarsligger?’

Johan Spitteler, 19 september 2018

Dwarsliggers

Het is zo’n mooi plan en toch komt het nauwelijks van de grond.

De instemmers leggen het af tegen de luid klinkende, boze nee roeper. Het is niet voor het eerst. De dwarsligger laat zich gelden. Nee, omdat het nee moet zijn.

Ik leg het ook af. Ik weet me geen raad; voel me geïrriteerd en machteloos. Lees verder ›

Deel dit bericht

Stuurkunst: het is maar waar je naar kijkt!

Bart Schipmölder, 5 september 2018

Staan bij het samenwerken in jouw team de resultaten centraal? En wat gebeurt er met de samenwerking als deze resultaten even tegenvallen of als de samenwerking niet is zoals je die zou willen? Durven jullie dan de zere plekken te benoemen of bewaken jullie liever de goede vrede in het team? En hoe geef je als leidinggevende sturing aan dat gesprek? Zeggen wat je waarneemt in het samenwerken is dan nodig, maar blijkt nog niet zo makkelijk en daarover gaat deze blog. Lees verder ›

Deel dit bericht

Help! Een blog, maar voor wie?

Lilian ter Laak, 30 augustus 2018

De doelgroep bepalen lijkt de eerste stap
Van collega Kiki Verbeek kreeg ik een vlot te lezen boek. De titel bleef hangen:
‘Integere types doen niet aan marketing, overtuigd zakelijk bloggen.’

Marketing – overtuigd – zakelijk… zijn woorden die niet boven aan mijn vocabulair of to-do-list- staan.
Voel me gelukkig met mannen en vrouwen die via mond op mond reclame de weg vinden naar mijn praktijk. Gebruik het ook als excuus, de-klanten-komen-toch-wel, om de digitale communicerende wereld niet te omarmen. Geen opgetuigde website van mijn kant of zakelijk marketing plan van deze ondernemer. Lees verder ›

Deel dit bericht

Het goede voorbeeld geven!
Maar welk voorbeeld geef jij?

Ria van Dinteren, 29 juli 2018

In het verleden heb ik regelmatig gewerkt met jongeren die op de een of andere manier ontspoord waren op school. Ze kwamen dan in speciale groepen terecht met als belangrijkste doel om de jongere terug te laten keren naar het reguliere onderwijs. Dit ging met wisselend succes natuurlijk. Ik kan me een van die jongeren nog goed herinneren. Het was een jonge jongen, nog geen 16 jaar. Bij het minste of geringste ging hij compleet uit zijn dak, hij werd agressief en sloeg er soms ook letterlijk op. Toen hij ons als docenten ging bedreigen werd het tijd voor een huisbezoek. Groot was onze schrik toen we bij aankomst zijn vader ontmoeten. Alleen al de voorzichtig uitgesproken zin: ‘we willen het graag met u hebben over uw zoon’, zette een enorme kettingreactie in gang. Lees verder ›

Deel dit bericht

Tegen de onverschilligheid: over het belang van dynamiek

Bart Schipmölder, 18 juli 2018

Laatst luisterde ik naar een gesprek met Freek de Jonge op radio 1. Freek keek terug naar ‘Bloed aan de paal’. De actie die hij, nu 40 jaar geleden, samen met Bram Vermeulen ontketende tegen deelname van het Nederlands Elftal aan het WK in Argentinië. Freek en Bram namen stelling voor een boycot van dit WK vanwege de dictatuur en mensenrechtensituatie in Argentinië destijds. Freek, zelf groot voetballiefhebber, werd op een nacht strijdbaar wakker en zette de actie, bij wijze van  ‘experiment’, in gang. De actie groeide uit tot een groot succes met discussieavonden, theatershows, ruime media-aandacht, petities en internationale steun. Er kwam een echte beweging op gang, een groter wordende olievlek. ‘Niemand kon meer zeggen dat hij/zij niet wist wat er allemaal mis was in Argentinië’.
Lees verder ›

Deel dit bericht

Langzaam afvallen gaat sneller dan snel afvallen

Bart Schipmölder, 12 juli 2018

Els Markink, opleider Basis- en Vakbekwaam, schreef een zelfrelativerende blog waarin ze een mooie parallel maakt tussen een persoonlijke veranderopgave en de praktijk van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. 

De afgelopen achttien jaar heb ik met de nodige zendingsdrang aanstormende en ervaren leiders in het onderwijs relativerende boodschappen meegegeven. Net als langzaam afvallen gaat ook langzaam veranderen sneller dan snel veranderen. In juli 2016 ben ik begonnen aan mijn eigen afvalproces, want de laatste zes jaar kwam ik mede door de overgang per jaar één kilo aan.

Begin met het einddoel voor ogen

Lees verder ›

Deel dit bericht
 • 1
  Share

De baas mogen zijn

Floor Bos, 29 juni 2018

Vorig schooljaar werd ik direct na de zomervakantie in het diepe gegooid. In september kwam ik op mijn werk en werd mij gevraagd per direct de waarnemend directeur te vervangen. Dat was nogal een onverwachte vraag, want vlak vóór de vakantie was ik gepasseerd voor taakuren als opleider in de school. Om eerlijk te zijn was ik mijn wonden nog aan het likken.

Onder het mom: vraag niet hoe het kan, maar geniet eraan, heb ik ‘ja’ gezegd, en ben snel mijn ego op gaan poetsen. Dat was niet eenvoudig, want leidinggeven vraagt toch om een zeker zelfvertrouwen en elan en daar was ik wel het een en ander van kwijtgeraakt.
Lees verder ›

Deel dit bericht

Ken jij het verhaal van de krekel en de mier?

Cock Raaijmakers, 14 juni 2018
NSO-CNA mieren

 

Uitgeven of sparen?

Het antwoord op deze vraag maakt je niet zelden pijnlijk bewust van een generatiekloof. Oudere jongeren vanaf pakweg 40 jaar kennen het verhaal niet meer. In de fabel staat de mier voor plannen, denken aan de toekomst, het spreekwoordelijke appeltje voor de dorst. De krekel vertegenwoordigt het gevoel van ‘pluk de dag’, leven in het nu, geen zorgen voor morgen. De fabel rekent in de moraal meedogenloos af met het levensgeluk van de krekel. Aldus valt het te beschouwen als een groot compliment aan de spaarzaamheid die past of paste bij de Nederlandse volksaard. Lees verder ›

Deel dit bericht

Naar krachtige schoolleiders. Maar bij wie ligt de bal?

Bart Schipmölder, 17 mei 2018
Carine Slots Strategisch Onderwijskundig Leiderschap

Het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ van de Onderwijsraad  is een hartverwarmend pleidooi om het schoolleidersvak meer gewicht te geven. En tegelijkertijd een uitnodiging áán schoolleiders en bestuurders om dit zelf te creëren.

Het advies juich ik in grote lijnen toe. Ik vind het belangrijk dat schoolleiders vanuit hun strategische visie inhoud geven aan hun handelen. Maar hoe nu verder? Lees verder ›

Deel dit bericht