Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Organisatie

NSO-CNA Leiderschapsacademie is een opleidingscentrum en een kenniscentrum gericht op leiderschaps- en organisatieontwikkeling in het onderwijs. NSO-CNA Leiderschapsacademie is de handelsnaam van de Stichting Nederlandse school voor Onderwijsmanagement. Een stichting met een maatschappelijke opdracht:

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen aan krachtig leiderschap in het onderwijs door het opleiden van leidinggevenden in het onderwijs die zichzelf, hun leiderschap en hun organisatie willen ontwikkelen. Daarmee beoogt de Stichting bij te dragen aan schoolontwikkeling en goed onderwijs in Nederland.

RAAD VAN TOEZICHT STICHTING NSO

BESTUUR EN DIRECTIE

Bart Schipmolder Algemeen directeur NSO-CNADirecteur-bestuurder: drs. Bart Schipmölder

DOCENTEN

Onze docenten werken en hebben veelal gewerkt als leidinggevende, consultant, coach of trainer in het onderwijsveld en/of daarbuiten. Voor ons werken docenten in vaste dienst en docenten die als zelfstandig opleider zijn verbonden aan NSO-CNA. Zie voor meer informatie over alle docenten onze teampagina.

ONDERWIJSBUREAUOnderwijsbureau NSO-CNA 2020

Studentzaken: Myrlon de Boer, Nadieh Verbeek-Bakker, Carla van Nimwegen
Maatwerk & Incompany trajecten: Hendrico Hillebrand
Raad van Toezicht-, bestuurs- en directieondersteuning, examencommissie en facilitair: Leonieke de Wildt
Opleidingsmanagement open opleidingen: Rosanne van de Leijgraaf-Scholte
Onderwijs & Kwaliteit: Diede Stevens
Financiën: Frans Veen

EXAMENCOMMISSIE

De examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de tentamens en examens binnen de Master Educational Leadership en de schoolleidersopleidingen Basis- en Vakbekwaam. Klik hier voor meer informatie en de samenstelling.

VELDADVIESRAAD (VAR)

De Veld Advies Raad (VAR) van  NSO-CNA is voor ons een belangrijke verbindende schakel tussen de opleidings- en onderwijspraktijk. De VAR bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van de onderwijspraktijk en onze doelgroepen (PO, VO, MBO en HBO). Het gesprek en de samenwerking met de VAR biedt zowel het bestuur als de opleidingsmanagers en docenten bij NSO-CNA een goed beeld van de ontwikkelingen in het veld, van de eisen die de beroepspraktijk stelt aan schoolleiders en de opleidingsbehoeften & -vraag. Leden van onze VAR zijn:

WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD (WAR)

De Wetenschappelijke adviesraad (WAR) van NSO-CNA is voor ons een belangrijke verbindende schakel tussen de opleidingen, de theorie en Nederlands en internationaal onderzoek rond leiderschap in het onderwijs. De WAR bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van experts op de voor ons relevante vakgebieden en van verschillende universitaire- en HBO instellingen in Nederland.

Spring naar toolbar