Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Alumni OM+

De NSO Alumnivereniging

De alumnivereniging OM+ bestaat sinds 1991 en heeft als doel het organiseren van bijeenkomsten waarbij netwerken een belangrijk onderdeel is.  Te organiseren bijeenkomsten  dienen vooral te inspireren, informeren, professionaliseren etc.. Dit zodat ook na het verkrijgen van de master,  de aandacht gericht blijft op actuele thema’s rond vernieuwing en verbetering van het onderwijs en de rol van de schoolleider daarin.

Het bestuur is een afspiegeling van de verschillende lichtingen alumni. Sinds september 2006 zijn nieuwe alumni  automatisch lid van de vereniging (tenzij zij nadrukkelijk aangeven, bij het secretariaat van de opleiding, daar geen belangstelling voor te hebben). Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. NSO-alumni kunnen elkaar ontmoeten op LinkedIn: meld je aan bij de groep Nederlands Onderwijsmanagement.

De vereniging kent o.m. de volgende activiteiten:

Het bestuur bestaat uit:

Contactpersoon namens de NSO: Bart Schipmölder, Algemeen directeur

 

Spring naar toolbar