Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Leergang Strategische Bedrijfsvoering PO

Dit bericht is geschreven op 31 maart 2019

Leergang Strategische Bedrijfsvoering POVolgend schooljaar verzorgen wij in samenwerking met AVS een leergang Strategische Bedrijfsvoering gericht op leidinggevenden in het primair onderwijs. In de leergang werken we vanuit visie en strategische planning aan vraagstukken uit jouw dagelijkse context. Na deze leergang voer je vol zelfvertrouwen gesprekken over de meerjarenbegroting, beleidsdoelstellingen en financiële cijfers. Uiteraard staat jouw persoonlijke leervraag centraal. Docenten van de opleiding zijn: John Schreijer, Cock Raaijmakers en Math van Loo.

Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

De opleiding telt voor herregistratie in het Schoolleidersregister PO en ook als een module van onze modulaire master.

Hans Vermaak docent in master-opleidingen

Dit bericht is geschreven op 20 februari 2019

Hans Vermaak wordt vaste docent in onze Master Educational Management, de module Veranderen & Innoveren, en in de Master Integraal Leiderschap. Hij verzorgt daarin een masterclass over veranderen en vernieuwen met de eigen casuïstiek van onze studenten als vertrekpunt! Daarnaast zijn we in gesprek om te kijken naar andere manieren waarop Hans met ons kan bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs.

Hans is adviseur, docent en onderzoeker.  Samen met Léon de Caluwé heeft hij het veranderconcept kleurdenken ontwikkeld en is hij mede auteur van Leren Veranderen. Volgens het blad MT (Management Team) was Hans in 2018 de invloedrijkste consultant in Nederland.

Nieuwsbrief januari 2019

Dit bericht is geschreven op 26 januari 2019

Lees nu onze nieuwsbrief van januari 2019, klik hier.

NSO-CNA Nieuwsbrief januari 2019

 

Nieuwsbrief september 2018

Dit bericht is geschreven op 11 september 2018

Lees nu onze nieuwsbrief van september 2018, klik hier.

Opening van het nieuwe opleidingsjaar

Dit bericht is geschreven op 11 september 2018

 

Bart Schipmölder opent opleidingsjaar

Het opleidingsjaar 2018-2019 is begonnen. Bij de start van onze 1e-jaarsgroep Master Integraal Leiderschap op 31 augustus, sprak onze directeur Bart Schipmölder de studenten toe.

Bart sprak verheugd over de grote instroom van nieuwe studenten: “Schoolleiders uit alle sectoren, die dit jaar investeren in hun eigen leiderschap. En zo nog meer van betekenis kunnen zijn voor de kwaliteit van het Nederlands onderwijs in het algemeen, en hun eigen school in het bijzonder.”

De Onderwijsraad adviseerde in het voorjaar om de strategische positie van schoolleiders te versterken. Bart gaf aan dat NSO-CNA aan deze opdracht graag een bijdrage wil leveren: “Het is een centraal thema in al onze opleidingen.”

Ook buiten de collegezaal besteden we dit opleidingsjaar aandacht aan de strategische rol van schoolleiders. En wel tijdens 2 speciale evenementen:

  • Onze jaarlijkse Inspiratiedag op 7 november
  • Ons Jubileumcongres op 16 januari

Op die dagen staan we uitgebreid stil bij wat het van de schoolleider vraagt om leiding te geven aan onderwijsvernieuwing.

Bart sloot zijn toespraak af met: “Wij hebben er zin in. En wensen al onze studenten veel mooie leermomenten en groeistappen toe.”

Nieuwsbrief mei 2018

Dit bericht is geschreven op 10 mei 2018

Lees nu onze nieuwsbrief, klik hier.

John Schreijer: goede schoolleider is een 'vrager'

Een krachtige rol voor schoolleiders, en bij wie ligt de bal nu?

Dit bericht is geschreven op 7 mei 2018

Het advies van de Onderwijsraad, uitgebracht aan de Minister van Onderwijs, draagt de titel ‘Een krachtige rol voor Een krachtige rol voor schoolleidersschoolleiders’. Het rapport is een pleidooi voor de belangrijke rol van schoolleiders en een uitnodiging aan deze schoolleiders om een meer strategische rol van betekenis te gaan spelen. Om het vak meer gewicht te geven en bij te dragen aan een geslaagde beroepsvorming stelt de raad voor om te komen tot een sectoroverstijgend beroepsbeeld en een integraal systeem voor leiderschapsontwikkeling. Wij, NSO-CNA Leiderschapsacademie, juichen het advies in grote lijnen toe. De conclusie dat er een integraal systeem moet komen met meer geaccrediteerde opleidingen delen wij niet. In de markt zijn er al veel professionele aanbieders en geaccrediteerde opleidingen. In plaats van investeren in nog meer concurrentie, zouden wij willen investeren in het faciliteren van de bundeling van onderzoek, onderwijs en scholing.

Lees gehele onze reactie op dit advies. En meer over het advies, klik hier.

Schoolleidersopleiding geslaagd

Dit bericht is geschreven op 26 april 2018

Geslaagd schoolleidersopleidingMaandag 23 april ging onze schoolleidersopleiding op examen. Een deskundig panel heeft de opleiding op grond van een kritische zelfevaluatie en gesprekken met studenten, alumni, opdrachtgevers, docenten en directie beoordeeld in verband met de basisregistratie van de opleiding in het Schoolleidersregister PO. Het panel beoordeelde de opleiding met een NVAO perspectief op Bachelor niveau.

Een paar citaten uit de terugkoppeling die we van het panel kregen.

Het panel is van mening te maken te hebben met een professionele organisatie en een sterk bevlogen team. Met een eenduidige gedeelde visie op leren en op persoonlijk leiderschap. En het panel vindt dat we die visie consequent in de opleiding hebben weten door te voeren. Het panel heeft enthousiaste studenten ontmoet, en ook het veld is tevreden over wat wij doen. Zij, de studenten, prijzen de sterke praktijkgerichtheid van de opleiding en de koppeling tussen theorie en praktijk. Wat ook wordt gewaardeerd door studenten is de maatwerk begeleiding van studenten bij de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap.

Visitatie schoolleidersopleiding docenten NSO-CNA

Els Markink, Pim Visser, Lilian ter Laak en Reinoud Buijs

Het panel ziet een organisatie die in heroriëntatie is na het samengaan van NSO en CNA in 2016. Inmiddels zien zij dat de organisatie staat en de structuur op orde is zodat de aandacht nu meer kan liggen op het verder door ontwikkelen van de inhoud. Daarvoor hebben we de mensen in huis volgens het panel. Het verder uitwerken van het Beroepsprofiel kan daarbij richting geven. Het panel geeft ons een aantal actuele thema’s mee, zoals het omgaan met social media in de school, die facultatief aangeboden zouden kunnen worden.

 

Film over schoolleidersopleiding

Dit bericht is geschreven op 29 maart 2018

Wij maakten een film over onze schoolleidersopleiding:

  • jaar 1 Basisbekwaam
  • jaar 2 Vakbekwaam

Hoor en zie onze studenten en docenten over de inhoud en opzet van de opleiding en over wat deze voor jou kan betekenen.

De film bekijken, klik hier.

 

Bart Schipmölder nieuwe directeur NSO-CNA

Dit bericht is geschreven op 13 februari 2018

Onze leiderschapsacademie heeft per 1 januari een nieuwe directeur: Bart Schipmölder. Een persoonlijke noot van Bart:

De start van dit nieuwe jaar heeft voor mij een bijzondere betekenis gekregen: vanaf 1 januari ben ik formeel eindverantwoordelijk voor NSO-CNA. Een hele eer.

Ik ben Femke Geijsel heel dankbaar voor onze samenwerking in de afgelopen jaren. Het zijn 3 intensieve jaren geweest waarin we met elkaar de schouders er onder hebben gezet. En tevreden terugkijken. Er staat nu een stevig fundament waar we mee verder kunnen.

Op de vraag van ons bestuur om de rol van directeur op mij te nemen heb ik volmondig ‘ja’  gezegd. Ik geloof heel sterk in wat wij bij NSO-CNA doen: bijdragen aan beter onderwijs in vitale moderne organisaties waarin mensen met plezier en bezieling werken. Het werken aan ontwikkeling van mensen vind ik het mooiste wat er is. Om mensen te zien groeien zodat ze hun potentieel meer gaan leven vind ik prachtig. En ik vind het een voorrecht om met zulke mooie mensen en professionals samen te kunnen werken.

Daarom zei ik ‘ja’ en ga ik graag samen met onze opdrachtgevers, relaties, studenten en medewerkers verder bouwen aan NSO-CNA. Onze studenten kunnen ook de komende jaren met meer lef en passie voor onderwijs groeien tot krachtige en prachtige leiders. Wij doen er alles aan om actuele verfrissende en rakende opleidingen te verzorgen.

Ik verheug me op 2018!
Bart Schipmölder

Spring naar toolbar