Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Bronnen beroepsprofiel

Bronnen

Bij het uitwerken van het beroepsprofiel hebben we met name gebruikgemaakt van de volgende bronnen.

Biesta, G. J. (2015). Beautiful Risk of Education. Londen: Routledge.

Day, C., Gu, Q., & Sammons, P. (2016). The impact of leadership on student outcomes: How successful school leaders use transformational and instructional strategies to make a difference. Educational Administration Quarterly52(2), 221-258.

Frissen, P., van der Steen, M., Noordegraaf, M., Hooge, E. & de Jong, I. (2016). Autonomie in Afhankelijkheid. Verbeteren van onderwijskwaliteit via krachtige koppelingen. Integratierapport van het NRO PRoBo onderzoeksproject “Ongemak van Autonomie”. Download (9 januari 2017): https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2016/08/Integratierapport-Autonomie-in-Afhankelijkheid.pdf

Geijsel, F.P.  (2015). Praktijken en praktijkwijsheden van schoolleiders. Oratie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam / Stichting de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement.

Gronn, P. (2009). From distributed to hybrid leadership practice. In A. Harris (Ed.), Distributed leadership: Different perspectives (pp. 197-217). Milton Keynes: Springer.

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional capital: Transforming teaching in every school. Teachers College Press.

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2017). Call into action.

Harris, A., & DeFlaminis, J. (2016). Distributed leadership in practice Evidence, misconceptions and possibilities. Management in Education, 0892020616656734.

Homan, Th. (2012). Leiderschap met een grote of kleine ‘L’? Marineblad, 19-24.

Inspectie van het Onderwijs (2014). De kwaliteit van schoolleiders in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

Leithwood, K. (2012). The Ontario leadership framework 2012. With a discussion of the research foundations47

Noordegraaf, M., Lindemann, B. & Douglas, S. (2014). “Professionaliseringsstrategieën. Betekenisvolle inbedding van het schoolleidersregister VO”. In opdracht van de VO-academie. Universiteit Utrecht, Utrecht

OECD (2016). Netherlands 2016: Foundations for the Future. Paris: OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264257658-en

Onderwijsraad (2016). Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.

Simons, P.R.J. (1990). Transfervermogen. Inaugurele rede. Nijmegen: Quick Print.

Simons, P.R.J. (1999). Transfer of learning: Paradoxes for learners. International Journal of Educational Research31(7), 577-589

Simons, P.R.J. (2000). Competentieontwikkeling: van behaviourisme en cognitivisme naar sociaal constructivisme: epiloogOpleiding en ontwikkeling12, 41-46.

Sleegers, P., Wassink, H., van Veen, K., & Imants, J. (2009). School leaders’ problem framing: a sense-making approach to problem-solving processes of beginning school leaders. Leadership and Policy in Schools8(2), 152-172.

Spillane, J.P., & Coldren, A.F. (2011). Diagnosis and Design for School Improvement: Using a Distributed Perspective to Lead and Manage Change. New York: Teachers College Press.

Spillane, J., & Lee, L. C. (2014). Novice school principals’ sense of ultimate responsibility: Problems of practice in transitioning to the principal’s office. Educational Administration Quarterly, 50(3), 431–465.

Verbiest (2016). About elephants, pigeons and starlings. School Leadership development from a Leadership-as-practice perspective. Paper presented at ENILDREM conference.

Waslander, S., Dückers, M. L. A., & Van Dijk, G. M. (2012). Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Een gedeeld referentiekader voor dialoog en verbetering. Utrecht: TiasNimbas Business School, IVA beleidsonderzoek en-advies en VO-raad.

Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2011). Managing the unexpected: Resilient performance in an age of uncertainty (Vol. 8). Boston: John Wiley & Sons.

Spring naar toolbar