Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Leidinggeven aan leren in de school: wat schoolleiders kunnen leren van het Japanse Ba-concept (12 maart)

Emiko Tsuyuki

Atelier met professor Emiko Tsuyuki en Renate Schepen
12 maart 9.00 -12.00

Hoe geef je leiding door de ‘lucht te lezen’ (reading air)?

Het Japanse concept Ba verwijst naar het energieveld dat ontstaat in een groep waarin de deelnemers met elkaar verbonden zijn en er vertrouwen is. In zo’n veld kunnen creativiteit en ideeën ontstaan, die volgens Ba niet individueel, maar relationeel zijn. Ook in groepen die op het eerste gezicht homogeen lijken is diversiteit aanwezig. Doordat mensen verschillende kanten van zichzelf durven laten zien, kan de groep het creatieve potentieel optimaal benutten.

Als leider kan je gebruik maken van de “impliciete kennis” in de groep en de collectieve creativiteit stimuleren door het bewustzijn van Ba in de groep te stimuleren. Ba is een traditioneel Japans concept wat gebruikt wordt om de organisatie te besturen. Het geeft ruimte voor stemmen in onszelf en in de groep die anders onderdrukt zouden worden.

Maar het lastige voor een leidinggevende is dat een Ba zich niet laat leiden, maar ontstaat en vorm krijgt door dialoog, conflict en interactie.

Emergent leren

Het Japanse concept Ba gaat over hoe je emergent leren in je organisatie kunt vormgeven: dat is leren dat ontstaat als mensen samen gaan creëren op basis van kennis en intuïtie in de werkelijkheid van het moment. Het idee van de Ba is een ingang om te werken aan een lerende cultuur binnen je school.

Want: als alles met argumenten onderbouwd kan worden en het logisch lijkt, betekent dat nog niet dat alle deelnemers zich met de uitkomsten van het gesprek hebben verbonden. Ook in de onderliggende emoties ligt waardevolle kennis, de impliciete kennis( tacit knowledge). Als  leidinggevende kun je hier gebruik van maken.

Het atelier

In dit atelier “Leidinggeven aan leren in de school” leren we te komen op deze diepere laag van tacit knowledge. We leren om ons “leeg te maken” en ons met de gevoelens van de deelnemers die vooraf gaan aan wat gezegd wordt, te verbinden. Als leider leer je hoe jij kan bijdragen aan een goede Ba en wat je vooral niet moet doen.

Het atelier is in het Engels.

Kosten: € 125,- inclusief lunch

Emiko Tsuyuki is hoogleraar aan de Chuo Business School in Tokio. Ze is gespecialiseerd in organisatietheorie met een focus op teamwork en collectieve creativiteit en werkte zelf veelvuldig met Ba in haar werk als rector van haar school in Tokio. Zij faciliteert veranderingsmanagementprocessen in Japanse organisaties en wordt internationaal uitgenodigd voor workshops.

Renate Schepen is intercultureel filosoof, schrijver, spreker, luisteraar en trainer in denkprocessen voor sociale en ecologische veranderingen. Ze begeleidt deelnemers in een collectieve verkenning van denkpatronen en onderzoekt mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe perspectieven op basis van filosofieën uit andere dan moderne westerse culturen. Zij promoveerde aan de Universiteit van Wenen (with honors), studeerde in Amsterdam, Accra en Montevideo en was voor haar werk verschillende keren in Japan. www.doordacht.net

Tijd: 9.00 uur- 12.00 uur
Locatie: Diemen
Kosten voor deze praktijkgerichte dag: € 125,- (inclusief lunch)

Inschrijven
    Gegevens ten behoeve van de factuur
     

    Spring naar toolbar