Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Teamtaal

Door Cunera van Hal en Bart Schipmölder

Tijd: 9.30 uur- 16.00 uur
Locatie: Diemen
Kosten: € 275,- (inclusief lunch)

Een goede interactie in een team is bepalend voor succes: hoe beter de informatieoverdracht, des te beter de plannen, besluitvorming en werksfeer.

De kwaliteit van de samenwerking is zichtbaar in de concrete interactie van het team: horen we ze klagen, stapelt het team voorstel op voorstel, worden ideeën afgekraakt of bouwt men op elkaar voort?

VBart Schipmölderaak zien en horen we niet hoe we samen praten of hebben we nog geen taal om dit te benoemen. In deze workshop introduceren we het SAVI® model dat je taal geeft om de interactie in een team te beschrijven en communicatiepatronen te gaan zien. Door taal te krijgen voor deze patronen, kun je vervolgens ook de interactie bijsturen zodat doelen gehaald kunnen worden in een prettige sfeer. In de workshop gaan we hier mee aan de slag.

Ben je schoolleider en stuur je een team aan, pak dan deze kans om in één dag enkele handvatten te krijgen om te kunnen sturen op een betere interactie in je team. Verder ontmoet je op deze dag collega’s die met dezelfde dilemma’s te maken hebben.

De workshop wordt verzorgd door Bart Schipmölder, directeur van NSO-CNA Leiderschapsacademie, en Cunera van Hal, teamcoach en gecertificeerd SAVI-trainer. Samen verzorgen zij de opleiding Stuurkunst en begeleiden ze teams bij hun samenwerking.

Interview Teamtaal

Wil je je alvast inlezen op het thema? Lees dan het interview met Cunera van Hal en Bart Schipmölder: “Teams worden effectiever als ze meer teamtaal spreken.”

Spring naar toolbar