Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Voortouw nemen in schoolontwikkeling met Iliass El Hadioui

Iliass el hadioui

Gezicht geven aan verbetercultuur en gelijke kansen

Een werkdag voor leidinggevenden die aan de slag willen met een verbetercultuur in hun eigen school

Met: Iliass El Hadioui

In het najaar van 2024 organiseert NSO-CNA Leiderschapsacademie een dag voor leidinggevenden in vo en mbo. Centraal staat de strategische rol van de leidinggevende bij schoolontwikkeling en verbetering. Wat zijn werkzame principes en mechanismen die de ontwikkelkracht van scholen versterken? Welk aandeel heeft professionalisering daarin. En welke vanzelfsprekendheden in onze dagelijkse gang van zaken verdienen kritische bevraging?

Iliass El Hadioui deelt met ons nieuwe uitkomsten rond de veranderpraktijk op honderden scholen (80 per jaar) binnen het programma De Transformatieve School, een van de pijlers binnen het recent gestarte landelijke programma ‘Ontwikkelkracht’. Hij laat ons ervaren wat de meerwaarde is van het benutten van kennis uit zijn onderzoek bij het inrichten van een professionele ontwikkelcultuur en versterken van onderwijskansen van jongeren. Hij zal op deze dag ook data-analyses met ons delen. En als laatste: hij gaat in op het mechanisme dat inspiratie omzet in professionalisering en weer omzet in een verbetercultuur.

Wij nodigen je uit je eigen aanpak rond leidinggeven aan ontwikkeling tegen dit licht te houden. Je  krijgt de gelegenheid om met de inbreng van Iliass op verschillende momenten en op diverse elementen een uitwerking te maken naar je eigen school/opleiding. Wat is in jouw situatie een verbetercultuur? Wat is er didactisch en sociaal-pedagogisch te versterken, zodat je recht kunt doen aan het leren en ontwikkelen van alle leerlingen? Wat wil je betekenen voor jouw omgeving? Hoe ga je het gesprek daarover aan binnen teams?

Iliass El Hadioui inspireert met zijn oproep om werk te maken van gelijke kansen voor alle leerlingen inmiddels op veel plaatsen docenten en leidinggevenden. Op deze NSO-CNA dag ligt het accent op praktijk maken van zijn benadering in jouw eigen school of opleiding.

Iliass El Hadioui is programmaleider van het professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma De Transformatieve School. Een aanpak om een school een omgeving te laten zijn waarbinnen jongeren hun veerkracht kunnen ontwikkelen en om de ontwikkelingsladder die de school hen biedt te ervaren als hún ladder. Dat doet een beroep op scholen. Hoe stel je jongeren in staat de leefwerelden waar zij deel vanuit maken thuiscultuur, de peergroup en hun schoolcultuur te hanteren?

El Hadioui is onderzoeksleider van het programma Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs aan de Vrije Universiteit. En docent aan het Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Eerder was hij lid van de Onderwijsraad.

Datum: najaar 2024 (volgt)
Tijd: 9.30 uur- 16.00 uur
Locatie: Diemen
Kosten voor deze praktijkgerichte dag: € 235,- (inclusief lunch)

Voorinschrijving
     

     

    Spring naar toolbar