Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Design Thinking en teamleren

Michiel Ubas, 29 mei 2017

De onderzoeksvraag bij deze meesterproef luidde: welke kennis en inzichten ontstaan voor onze eigen ontwikkeling tot professionele leergemeenschap als wij ons, met Design Thinking als leidraad voor ons team, samen buigen over Design Thinking als instrument ter verbetering van academische vaardigheden van onze leerlingen.

Design Thinking

Door Design Thinking ontstaat een andere mindset. Door te werken met het concept Design Thinking luistert men naar elkaar en maakt men verschillende ideeën inzichtelijk. Iedereen mag meedoen en zich uitspreken. Men ontdekt kwaliteiten van elkaar. Het denken wordt vertraagd waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe creatieve oplossingen en positieve energie. Design Thinking is een iteratief proces, maar speelt zich in de volgende gestructureerde fasen af:

  1. Aanwezige feiten en observaties worden gedeeld: de ontdekkingsfase.
  2. De betekenis van deze feiten en observaties worden verder uitgediept: de interpretatiefase.
  3. Mogelijke oplossingen worden aangedragen: de idee-vormingsfase.
  4. Ideeën worden uitgeprobeerd: de experimenteerfase.
  5. Er is een prototype: de besluitvormingsfase.

 

Resultaten

Op grond van de eerste resultaten heeft de onderzoeker in april 2017 de leergemeenschap beschreven als een positieve, resultaatgerichte en effectief samenwerkende gemeenschap. Deze werkwijze heeft geleid tot uitdagende vakoverstijgende projecten, waarbij de leerattitude van de leerling en de rol van de docent in de klas is veranderd. Meerdere malen is gezegd dat leerlingen actiever lijken, meer zelfverantwoordelijk zijn en leren op een onderzoekende manier. De docent geeft andere instructie, praat op meta-niveau met de leerlingen en richt zich op het geven van feedback. Docenten van verschillende vakken werken samen en leren samen. Een jaar is te kort om hier generaliserende uitspraken aan te verbinden, maar het lijkt erop dat Design Thinking een effectief vernieuwingsinstrument kan zijn, waarbij professionals samen vakoverstijgend ontwikkelen en samen leren.

Lees meer over de aanpak en het werken in een professionele leergemeenschap aan de hand van Design Thinking in de meesterproef van Michiel. Klik hier om deze te downloaden.

Spring naar toolbar