Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

De rol van docenten bij ‘Passend Onderwijs’

Margret Koolen, maart 2016

In deze meesterproef wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de rol van onderwijsprofessionals bij de implementatie van Passend Onderwijs op een aantal Brabantse scholen voor voortgezet Onderwijs. Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 via de wet op Passend Onderwijs geregeld. Het onderzoek vond plaats ongeveer een jaar na deze datum. Het doel van de studie was om schoolleiders te laten zien ‘hoe’ zij het beste kunnen inspelen op het meewerken van docenten als het gaat om onderwijsvernieuwing. Tegelijk kunnen aan de hand van de gesprekken met verschillende sleutelfiguren binnen de scholen voorzichtige adviezen richting het samenwerkingsverband gegeven worden. De onderzoeksvraag luidde als volgt: “Welke rol spelen onderwijsprofessionals in het samenwerken in Samenwerkingsverband 30-09 na de invoering van Passend Onderwijs, welke factoren zijn daarop van invloed en wat draagt hun participatie bij?”

Uit het onderzoek blijkt dat docenten, willen zij steun verlenen aan deze onderwijsinnovatie, behoefte hebben aan 4 essentiële randvoorwaarden: deskundigheid, steun van de schoolleider, waardering bij leerlingen en merkbare meerwaarde van de innovatie. Het uiteindelijke resultaat, een duurzame verandering, kan niet zonder ‘docentensteun’ plaatsvinden.

Lees meer in de meesterproef. Klik hier om deze te downloaden.

Spring naar toolbar