Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Nieuwe voorzitter bestuur NSO

Dit bericht is geschreven op 19 maart 2017

Het bestuur van de Stichting Nederlandse School voor Onderwijsmanagement, waar NSO-CNA Leiderschapsacademie deel van is, heeft een nieuwe voorzitter.

Prof. dr. Peter Leisink, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap, USBO Universiteit Utrecht, heeft in november 2016 de voorzittershamer van prof. dr. Jos Beishuizen, hoogleraar Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit, overgenomen. Prof. dr. Jos Beishuizen was sinds 2006 lid van het bestuur van NSO en vanaf 2012 voorzitter. Onder zijn voorzitterschap is NSO gefuseerd met CNA Leiderschapsacademie en is NSO-CNA Leiderschapsacademie verhuisd naar het nieuwe onderwijscentrum te Diemen-Zuid. Wij danken hem zeer voor zijn betrokkenheid en inzet.

Prof. dr. Peter Leisink

Peter Leisink studeerde Engelse taal- en letterkunde en Sociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1989 op een proefschrift over arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Hij werkte als universitair (hoofd)docent bij de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen (ASW), in het bijzonder op het terrein van Arbeid, Management en Organisatie. Vanaf de start van USBO is hij mede-verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van het onderwijs en het onderzoek. Sinds 2002 is hij als hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap verbonden aan USBO. Vanwege zijn onderzoek op het gebied van arbeidsverhoudingen in Europa verbleef hij in 1993 als visiting senior fellow aan de Business School van de University of Warwick (UK). Hij participeerde in verschillende internationale onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Commissie: ‘Learning in partnership: responding to the restructuring of the European steel and metal sectors’ (2001-2005), ‘The social regulation of European transnational companies’ (2004-2007), ‘Social dialogue and public services in the aftermath of the economic crisis’ (2011-2013) en ‘New challenges for public services social dialogue’ (2013-2015). Hij is lid van het Editorial Panel van de European Journal of Industrial Relations, en co-chair van de Study Group Public Personnel Policies van de European Group for Public Administration. Hij verzorgt executive onderwijs, in het bijzonder op het gebied van leiderschap en strategisch HRM. Sinds 2015 verzorgt hij de leergang Strategisch HRM in het VO via de VO-Academie.

Wij zijn zeer verheugd over zijn besluit om zich als voorzitter van het bestuur in te willen zetten voor onze leiderschapsacademie.

Spring naar toolbar