Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Basisbekwaam Schoolleider Venlo

ThemaBasisbekwaam Schoolleider
StudietijdÉÉN JAAR; 20 ECTS
Start5 SEPTEMBER 2024
Beschikbaarheid

Wil je het vak van schoolleider onder de knie krijgen? De opleiding Basisbekwaam Schoolleider richt zich op leidinggevenden in het onderwijs die hun leiderschap willen ontwikkelen en leren, om op een integrale wijze leiding te gaan geven aan schoolontwikkeling. De opleiding Basisbekwaam Schoolleider biedt een stevige basis en slaat met haar integrale insteek een brug tussen onderwijspraktijk, organisatie ontwikkeling, een onderzoekende houding en persoonlijk leiderschap. In deze opleiding werk je aan inzicht in belangrijke leiderschapspraktijken en aan de ontwikkeling van jouw persoonlijk leiderschap. Je maakt kennis met het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen structuur/cultuur, onderwijsorganisatie/pedagogisch klimaat, personeel en faciliteiten.

Deze opleiding Basisbekwaam Schoolleider start in september 2024 en wordt verzorgd in Venlo.

Digitale folder

Voor een uitgebreidere beschrijving van de opleiding kun je hier de digitale folder Basis- en Vakbekwaam aanvragen.

Ervaringen van je voorgangers

Hoor en zie onze studenten en docenten over de inhoud en opzet van de opleiding en over wat deze voor jou kan betekenen.

De opleiding Basisbekwaam Schoolleider in Venlo richt zich op beginnende en ervaren leidinggevenden in het onderwijs, in  PO, VO, MBO en HBO. Ben je teamleider, directeur, adjunctdirecteur, docent, ib-ers of heb je een coördinerende rol en wil je je leiderschap verder ontwikkelen, dan is deze opleiding iets voor jou. Belangrijk is dat je voldoende ruimte en bevoegdheden hebt om leiding te geven aan een verbetertraject in de eigen school.
Na de opleiding Basisbekwaam Schoolleider

 • heb je meer inzicht in je persoonlijke leiderschapsstijl en in cultuur en structuur van de schoolorganisatie; personeelsbeleid, financieel beleid en kwaliteitszorg

 • kun je data in en over de school benutten en kennisbronnen van buiten de school ontsluiten

 • kun je praktijkproblemen analyseren

 • heb je jouw communicatieve, reflectieve en leidinggevende vaardigheden, zoals aanspreken op gedrag, verder ontwikkeld

 • ontvang je een certificaat Basisbekwaam Schoolleider

 • kun je doorstromen naar de opleiding Vakbekwaam schoolleider of naar de tweejarige Master Integraal Leiderschap


Ben je schoolleider in het PO? Dan behaal je met het volbrengen van Basisbekwaam de verplichte basisregistratie in het Schoolleidersregister PO.

OPLEIDINGSDUUR EN STUDIEBELASTING


De opleiding bestaat uit een leerjaar. Het leerjaar start in september. De studielast bedraagt 560 uur (20 ECTS) en is verdeeld over 16 opleidingsdagen, één tweedaagse, begeleidingsgesprekken, intervisiebijeenkomsten, praktijkopdrachten op de eigen school en zelfstudie.


WANNEER EN WAAR


De opleiding start in september en vindt plaats in Venlo. Lesdagen worden bij plaatsing in een groep bekend gemaakt. Lestijden zijn van 9.00 uur tot 16.30 uur. De tweedaagse aan het begin van de opleiding bestaat uit 5 aaneengesloten dagdelen met overnachting in een congreshotel. Deelnemers plannen zelf de intervisiebijeenkomsten.

INCOMPANY TRAJECT


Het is ook mogelijk dat deze opleiding incompany wordt verzorgd in het kader van een management-developmentprogramma of kweekvijvertraject. Neem voor meer informatie contact met ons op.


ERKENDE KWALITEIT


De Opleiding Basisbekwaam Schoolleider voldoet aan de kwaliteitscriteria van het Schoolleidersregister PO en is erkend voor registratie. NSO-CNA is lid van SAMOS (samenwerkende opleidingen Schoolleider).


KOSTEN OPLEIDINGSJAAR 2024-2025


De opleidingskosten voor het schooljaar 2024-2025 bedragen € 6.615,- en de verblijfkosten bedragen € 635,-. Deze zijn exclusief de aanschaf van de verplichte literatuur voor Basisbekwaam. De lijst verplichte literatuur kun je vinden op de digitale leeromgeving waar je te zijner tijd toegang toe krijgt.


INTAKEPROCEDURE


Na ontvangst van je aanmeldingsformulier vragen wij je om digitaal een intakedossier aan te leveren, bestaande uit de volgende documenten:

 • curriculum vitae met professionele biografie (het verhaal van je loopbaan)

 • een kopie van je arbeidsovereenkomst bij een onderwijsinstelling

 • het organogram van jouw school met beschrijving van je functie, rol en taken

 • je motivatie voor deelname aan de opleiding

 • zelf-inschatting op de vijf kerncompetenties


Op basis van de door jouw ingeleverde documenten ontvang je ofwel een bevestiging van plaatsing ofwel een verzoek om aanvullende informatie of een gesprek.MEER INFORMATIE


NSO-CNA Onderwijsbureau • T 020 568 2030 • E info@nso-cna.nl


LERARENBEURS 


De lerarenbeurs kan alleen worden aangevraagd voor de Master Educational Leadership (MEL). Je kunt hiervoor contact op te nemen met DUO: www.duo.nl

WERKWIJZE


Met elkaar organiseren we het leren van en met elkaar in sector divers gemengde groepen. We gebruiken een grote variëteit aan werkvormen tijdens de bijeenkomsten om aan te sluiten bij verschillende leerstijlen. Leren vindt ook plaats in intervisiegroepen en in de praktijk tijdens het ‘werkplekleren’. In overleg met jouw school ontwerp je een verbetertraject waaraan je leiding geeft.

 

OPDRACHTEN


Tijdens de gehele opleiding werk je aan opdrachten, waarin je – met bewijsstukken van praktijkopdrachten – laat zien hoe je het leren in de organisatie op gang gebracht hebt en wat je en hoe je geleerd hebt.
form
Spring naar toolbar