Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Leidinggeven vanuit de essentie voor bestuurders (Voorinschrijving)

Studietijd5 Opleidingsdagen
Beschikbaarheid

Een verdieping vanuit systemisch perspectief

In visie-missiedocumenten en in de besturingsfilosofie van veel scholengroepen draait het in essentie om ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. Dat wil zeggen: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling en bijdragen aan de ontwikkeling van anderen. Het is een beweging waarin ‘maakprocessen’ dienstbaar worden gemaakt aan ontwikkelingsprocessen. Voor alle betrokkenen vraagt deze beweging een herbezinning op eigen rol en bijdrage. En voor de bestuurder het opnieuw doordenken van de vraag hoe vorm en inhoud te geven aan de organisatie in al zijn gelaagdheid en verbindingen. Op een wijze dat er ruimte en ondersteuning ontstaat voor betekenisvol en ontwikkelingsgericht onderwijs.

In deze opleiding/training staat de vraag centraal: hoe als bestuurder – congruent met deze essentie – bij te dragen aan:

 • Ontwikkelingsgericht onderwijs, ontwikkelingsgericht organiseren en ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • Afgestemde autonomie, waarin verantwoordelijkheid nemen voor een betekenisvolle bijdrage in alle lagen van de organisatie, in onderlinge afstemming tot stand komt.

En te komen tot een daarbij passende ordening.

Voor (directeur-)bestuurders die vanuit hun bestuurlijke rol bij willen dragen aan de essentie van ontwikkelingsgericht onderwijs.

 
We gaan in de opleiding/training actief en reflecterend aan de slag met als opbrengst:

 • Inzicht in mee- en tegenwerkende krachten in de onderstroom.

 • Bewustwording hoe ieder deel uitmaakt van de onderstroom.

 • Nieuwe perspectieven om bij te dragen aan emergentie. Dat wil zeggen: meerwaarde laten ontstaan uit de verbinding van gezonde, ontwikkelingsgerichte krachten in mensen, teams, organisaties en de omgeving.

Het programma is concentrisch van opbouw.

We werken met praktijksituaties die de deelnemers zelf inbrengen.

Je krijgt handelingsperspectieven en handreikingen hoe samen met anderen te bewegen naar ‘wat essentieel is’. Hoe, van daaruit, in je bestuurlijke rol, verantwoordelijkheid te nemen en anderen te ondersteunen hun verantwoordelijkheid te nemen. Enkele kernvragen waaromheen het programma is opgebouwd zijn:

 • Hoe, bij dilemma’s, ambivalenties te bewegen naar wat essentieel is

 • Hoe maakprocessen te verbinden met ontwikkelingsprocessen

 • Hoe, simultaan, te werken ín het systeem en mét het systeem

 • Goed omgaan met de onderstroom: hoe je te bevrijden van tegenwerkende patronen en ruimte te maken voor ontwikkelingsgerichte krachten in mensen, teams en systeem.

 • Hoe kan je bestuurlijk leiderschap bijdragen aan autonomie in verbinding; aan gemeenschapsvorming met behoud van uniciteit.


De opleiding/training heeft zowel een inhoudelijk als een trainingskarakter. Je kiest een persoonlijk ontwikkelthema dat gerelateerd is aan het thema van de opleiding: besturen vanuit de essentie.

Op de laatste dag deel je de ontwikkelstappen die je gemaakt hebt gedurende de opleiding met de andere deelnemers. Daarbij gebruik je een van de actieve werkvormen die we in de opleiding hebben gepraktiseerd en geoefend (zie werkwijze).

 
Wat levert het je op?

 • Meer inzicht hoe mensen, groepen en teams steeds terugkerende problemen, dilemma’s en ambivalenties in stand houden.

 • Handreikingen hoe een passende vrije ruimte te creëren voor ontwikkeling en emergentie.

 • Praktische handvatten hoe systemisch te interveniëren en gezonde krachten te mobiliseren in mensen, groepen/teams en het organisatiesysteem.

 • Leidende principes hoe zo verantwoordelijkheid te nemen dat ook anderen hun verantwoordelijkheid nemen.

De opleidingsdagen vinden plaats in ons opleidingscentrum in Diemen.

De investeringskosten bedragen:
- Opleiding: € 2.900,00
- Verblijfs- en arrangementskosten zijn inclusief
Bovengenoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW i.v.m. CRKBO registratie.

 

 • Opleidingsdagen starten om 9.00 uur en eindigen om 17.00 uur.

 • Ons onderwijscentrum is vanaf 8.30 uur geopend.


Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 6 en maximaal 8 personen.

 Algemene voorwaarde

Je kiest één of meer ontwikkelingen waar je zelf (mede) leiding aan geeft. We werken in de opleiding met vragen, dilemma’s en ambivalenties die deze ontwikkelingen oproepen. In de bijeenkomsten onderzoeken we deze vragen en dilemma’s onder meer vanuit systemische perspectief en middels opstellingen.

Naast opstellingen praktiseren we verschillende werkvormen om het leren te verrijken: intervisie, dialoog, korte theoretische uitstapjes, praktische oefeningen.
Louis Steeman is een ervaren interim-leidinggevende, trainer, coach en procesbegeleider in onderwijsorganisaties en heeft ruime ervaring

Louis Steemanmet systemisch werk.

Hij ontwikkelde het concept ‘ontwikkelingsgericht leiderschap’. Deze vorm van leiderschap is erop gericht de onderstroom in de organisatie/cultuur te verbinden met de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen van de school

In mei 2019 verscheen zijn boek: ‘De kracht van niet-weten, ruimte voor ontwikkeling. Over leiderschap in tijden van transformatie’.  (www.louissteeman.nl )
form
Spring naar toolbar