Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Examencommissie NSO-CNA

De examencommissie borgt het eindniveau en de toetskwaliteit binnen de Master Educational Leadership en de schoolleidersopleidingen Basis- en Vakbekwaam. Zij werkt daartoe samen met de opleidingen. De examencommissie stelt vast of een student voldoet aan de beoogde eindkwalificaties en borgt de kwaliteit van alle toetsen. Als belangrijke instrumenten benutten ze de aanwijzing van examinatoren, het geven van richtlijnen aan examinatoren en het steekproefsgewijs onderzoeken van toetsen. Ook neemt zij beslissingen over klachten en verzoeken van studenten en adviseert ze de opleidingen over de inhoud van de Onderwijs en Examenregeling.

Taken examencommissie

Studenten kunnen zich tot de commissie wenden voor:

De examencommissie bemiddelt tevens bij conflicten tussen examinator en examinandus.

Samenstelling

De examencommissie van NSO-CNA Leiderschapsacademie bestaat uit de volgende leden:

Huishoudelijk Reglement

Contact

Correspondentie en vrijstellingsverzoeken voor de examencommissie kun je indienen via examencommissie@nso-cna.nl.

 

Spring naar toolbar