Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Hoe kun je je eigen veerkracht en die van je medewerkers ondersteunen?

Bart Schipmölder, 7 april 2020

Wij organiseren een korte gesprekkenreeks met schoolleiders, die erin geïnteresseerd zijn om met ons te verkennen wat er mét Corona op hun school binnenkomt en wat zij kunnen doen om daarbij hun eigen veerkracht en die van hun mensen te ondersteunen.

Uitdagingen op veel niveaus

Gesprekken met studenten in afgelopen weken maken op veel manieren duidelijk, dat er mét corona op dit moment veel ‘binnenkomt’ in het werk van schoolleiders. De ervaringen wijzen allemaal op een reeks van nieuwe vraagstukken en uitdagingen waar je als schoolleider je werk voor komt te staan.

Model KrantzHet dagelijks werk van een schoolleider komt tot stand op een kruispunt tussen het taaksysteem van de school, sociaal-emotionele verhoudingen, verwachtingen van anderen en de persoonlijke invulling die hij zelf geeft aan zijn werk (Krantz, J. 1997.) ‘Corona’ brengt op allerlei fronten in dit plaatje nieuwe omstandigheden teweeg. Niemand heeft een taakomschrijving, immers, waarin stond hoe te handelen ‘in tijden van corona’. En dat betekent nogal wat:

 • Organisatiekundig bezien, verandert het werk van schoolleiders door het wegvallen van structuren en een toegenomen onvoorspelbaarheid en diversiteit. Kansen en mogelijkheden liggen er nu overal, maar we moeten ze wel zelf benutten en intussen ook de spelregels daarbij uitvinden en hoe we ons tot elkaar verhouden.
 • Veranderkundig bezien, is het een opgave om de veerkracht van de school in stand te houden en ondersteunen. Dat vraagt er onder meer om dat je als leidinggevende zelf een houvast kunt zijn voor de mensen om je heen.
 • Interventiekundig bezien, is de opgave om in het dagelijks werk ‘onder water’ te kunnen kijken naar wat er in verhoudingen gebeurt, patronen die ontstaan te ondersteunen (of af te remmen als ze schadelijk zijn), de onderlinge zichtbaarheid te verzorgen van hoe mensen met hun werk en met de situatie bezig zijn, haalbare doelen te stellen (belangrijke vorm van houvast!), verwerkingsmogelijkheid te bieden voor angsten, neerslachtigheid (hyperenthousiasme, enz.) en constructief in te gaan op onbewuste processen zoals collusies en wij/zij-denken tussen groepen mensen op de school.

Lees ook de blog: Scholen in tijden van Corona. Hoe werk je aan veerkracht?

Drie bijeenkomsten

De gesprekkenreeks bestaat uit drie sessies:

 1. Gesprek 1: stand van zaken op de school te inventariseren, de persoonlijke uitdagingen in beeld te krijgen die zo voor deelnemers ontstaan en een vertrekpunt te bepalen voor het samen doordenken.
 2. Gesprek 2 & 3   In de tweede en derde bijeenkomst staan we stil bij de rol die deelnemers vervullen in de veerkracht van hun school en hoe ze hun eigen veerkracht ondersteunen en in stand houden. En bij de (lastige) situaties waar de deelnemers tegen aan lopen

Elke bijeenkomst duurt ca. 5 kwartier.

Docenten

De gesprekken staan onder leiding van Jan Hendriks, Sandra Schruijer en Frans Grobbe. Jan en Frans zijn docenten bij NSO-CNA in de module ‘School en Omgeving’ (MEM). Sandra is hoogleraar Organisatie­wetenschap (Universiteit Utrecht) en Organisatiepsychologie (TIAS, Universiteit van Tilburg).

Praktische informatie

Datum 1e gesprek: 4 mei, van 15:00 tot 16:30. Vervolgafspraken in overleg met de groep.

Maixmaal aantal deelnemers: 8

Kosten: geen

Deelnemers ontvangen een voorbereidende opdracht

Wachtlijst aanmelden


  Deel dit bericht

  Nog geen reacties.

  Reacties zijn gesloten.

  Spring naar toolbar