Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Veranderen en Innoveren

ThemaLeiding geven aan verandering
StartDI 15 OKTOBER 2024
Beschikbaarheid

Je bent leidinggevende in het onderwijs en staat voor een lastige taak: verandering en innovatie teweegbrengen in je school. Organisatieverandering is een vak apart; een vak dat je tijdens deze opleiding leert.

Het succes van jouw verandertraject hangt van 3 factoren af:

 • van jou (wie ben jij als veranderaar?)
 • van jouw visie (hoe kijk je naar verandering?)
 • van je kunde (welke methodieken gebruik je?)

Met deze 3 factoren ga je – samen met medestudenten en docenten – intensief aan de slag. Je leert jezelf kennen als veranderaar, ontwikkelt een visie en werkt aan je veranderskills.
Dit doe je allemaal in het kader van je eigen verandertraject. Zo verdiep je je veranderkundig vakmanschap, terwijl je ondertussen een verandering in jouw school in beweging zet.

Lees de ervaringen van Irene Verbeet en Giel Hanraets.

We schreven nog een verdieping over de opzet en werkwijze van de opleiding: neem je eigen veranderopdracht mee.

Voor ervaren schoolleiders in het PO, VO, MBO en HBO.

 

INSTROOMEISEN • Je beschikt over een actuele veranderopdracht in jouw onderwijsorganisatie

 • Je bent de regisseur of hoeder van deze veranderopdracht

 • Je bent leidinggevende of projectleider in het onderwijs

 • Je hebt basiskennis op de terreinen van leiderschap, veranderen en projectmanagement

Deze opleiding duurt 6 maanden, van oktober tot en met mei, en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Schriftelijke intake

 • Startdag

 • 4 werkplaatsen (elk met een eigen thema; 1 van de 4 werkplaatsen is een Masterclass ‘Werken met de meester’ met Hans Vermaak)

 • 2 leergroepbijeenkomsten (online)

 • Een werkbezoek bij een collega

 • Slotdag


 

MATERIAAL


Bij deelname ontvang je van ons de Werkwijzer Veranderpraktijk (een verzameling van praktische veranderkundige vragenlijsten, checklists, werkvormen, methoden en technieken).

Ook krijg je toegang tot onze Digitale Leeromgeving (DLO). Daar plaatsen we al het materiaal dat we tijdens de opleiding gebruiken. Je kunt hier ook materiaal uitwisselen met andere studenten.

Daarnaast maken we gebruik van het gedachtegoed uit de volgende boeken:

 • Homan, T. (2013). Het et-cetera-principe. Den Haag: Academic Service.

 • Marsman, H. (2013). Werkwijze Veranderpraktijk. Utrecht: Kessels & Smit.

 • Van Oss, L., & Van ‘t Hek, J. (2014). Onderweg. Pragmatisch veranderen in robuuste organisaties. Deventer: Vakmedianet.

 • Vermaak, H. (2018). Iedereen verandert, nu wij nog. Deventer: Vakmedianet.


Heb je deze boeken nog niet in je bezit? Dan raden we je aan om deze aan te schaffen.
Hieronder vertellen we meer over de inhoud van deze onderdelen.

 

STARTDAG: VERSCHILLENDE VISIES OP VERANDEREN


Veranderingen zijn aan de orde van de dag. En achter ieder traject zit een eigen visie die van de verandering een succes moet maken.

Bij zoveel veranderdrift is het confronterend te moeten constateren dat het merendeel van de geplande veranderingen mislukt. Dat de doelen niet bereikt worden. ‘Hoe krijg ik ze zover?’ is daarbij de meest gestelde vraag.

Is het überhaupt mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de bereidheid van de ander voor het veranderen van zijn/haar gedrag? Dit zijn vragen waarmee we in de startdag aan de slag gaan.

 

WERKPLAATS 1: ONTWERPEN IN VERANDERING


In deze werkplaats gaan we in op vastzittende betekenissen en standpunten:

 • Normen of opvattingen over de verandering kunnen de manier van denken vastzetten.

 • Bestaande omgangsregels kunnen nieuwe samenwerkingspatronen blokkeren.


Wanneer het vastzit, stagneert ontwikkeling en groei. Er ontstaat ‘eenheidsdenken’. Daarom oefenen we met speling aanbrengen.

Er is ook aandacht voor macht en politiek in veranderingsprocessen. Door belangenverschillen en (machts)verhoudingen komt vaak niet boven tafel waar het echt om gaat. Dit kan veranderingen stroef maken.

Aan de hand van je praktijkcasus maak je een stakeholderanalyse. Daarin staat het zoeken naar dominante betekenissen centraal. Daarnaast leer je hoe jijzelf in dit soort krachtenvelden kan opereren en werkende interventies ontwerpt.

 

WERKPLAATS 2: VARIËREN IN INTERVENIËREN – OVER TAAL EN DENKWERK


Veranderaars vertonen, in het bijzonder als zij onder druk staan, heel ander gedrag dan zij zeggen belangrijk te vinden. Want als het erop aankomt, proberen zij zo goed mogelijk ‘de situatie eenzijdig in de hand te houden’:

 • Anderen overtuigen

 • Gevoelige onderwerpen onbespreekbaar houden

 • De druk opvoeren


Het gevolg: mensen zeggen ‘ja’, maar denken ‘nee’, worden reactief en voelen zich nog minder verantwoordelijk.

Ongewenste effecten, die het voor de leidinggevenden nog spannender maken. En zo ontstaan vicieuze cirkels: leidinggevenden en medewerkers hollen achter elkaar aan in het muizenrad.

In deze werkplaats leer je je eigen en elkaars denk- en handelingspatronen herkennen en doorbreken.

 

WERKPLAATS 3: WERKEN MET DE MEESTER – MASTERCLASS VAN HANS VERMAAK


Meesterveranderaar Hans Vermaak gaat in deze masterclass in op jouw vragen. Hij gebruikt daarbij zijn visie op ‘taaie vraagstukken’: kwesties waar mensen zich over opwinden en bij het koffieapparaat wel over praten, maar verder over zwijgen. Niemand wil immers zijn of haar vingers branden, vele eerdere pogingen zijn al mislukt…

 

WERKPLAATS 4: VERHALEN IN VERANDERINGEN


De wereld om ons heen zit vol met verhalen. Over onszelf, de ander en de wereld waarin we leven. In deze werkplaats richten we ons met name op verhalen die aanzetten tot ontwikkeling en beweging.

We onderzoeken samen de kracht van die verhalen:

 • Wat is de potentieel helende en richtinggevende werking van verhalen?

 • Hoe kun je verhalen gebruiken om verbinding te creëren en om te gaan met verschillen?


Daarnaast kijken we ook met een kritische blik naar verhalen:

 • Welke verhalen worden juist níet verteld?

 • Hoe beïnvloeden ‘vanzelfsprekende verhalen’ om ons heen onbewust ons denken, doen en handelen?

 • Wanneer wordt de kracht van verhalen gebruikt om te manipuleren of om mensen buiten te sluiten?


 

SLOTDAG: DE EXPOSITIE


Tijdens deze laatste bijeenkomst presenteer je jouw ‘waagstuk’ aan de rest van de groep. Het waagstuk is een interventie in de eigen veranderopdracht, die je uitvoert op basis van aangereikte concepten en inzichten.

Daarnaast is de presentatie een weergave van wat je gaandeweg hebt geleerd: wat heb je gedaan en met welk effect?

NA DEZE OPLEIDING: • Heb je jouw eigen stijl als veranderkundige ontwikkeld

 • Kun je wendbaar en flexibel handelen bij uitdagende, complexe veranderopgaven

 • Heb je inhoudelijke kennis over hoe verandering werkt

 • Kun je vormgeven aan veranderprocessen die tot beweging leiden

 • Heb je jouw eigen school verder gebracht in het realiseren van vernieuwing

De lesdagen vinden plaats op ons onderwijscentrum in Diemen.

(NB: het is ook mogelijk deze cursus als incompany te verzorgen. Dan vinden de lessen plaats op jouw school of binnen jouw bestuur.)


KOSTEN


De investeringskosten voor deze opleiding (studiejaar 2024-2025) bedragen:

 • € 4.195,00 opleidingskosten

 • € 180,00 verblijfs- en arrangementskosten


Bovengenoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW i.v.m. CRKBO registratie

(Kosten en data voor een incompany opleiding op aanvraag.)

Meer informatie


 NSO-CNA Onderwijsbureau • T 020 568 2030 • E info@nso-cna.nlTijdens deze opleiding werk je continu aan je verandertraject, in zogenaamde werkplaatsen. Gaandeweg reiken de docenten je de tools en technieken aan die je daarbij nodig hebt en bouw je een portfolio op.

De opleiding begint met een startdag, waarop je een theoretische basis voor de rest van de opleiding legt.
De opleiding eindigt met een slotdag, waarop je jouw eigen leerweg presenteert aan mededeelnemers en zal er een beoordeling plaatsvinden van het opgebouwde portfolio.

 

WERKBEZOEKEN


Je werkt nooit alleen aan je vraagstuk – en ook niet alleen maar aan je eigen vraagstuk. Je wordt onderdeel van een leergroep, waarin een voor een alle verandertrajecten centraal staan. Tijdens de opleiding ga je ook bij elkaar op werkbezoek. Zo leer je van en met elkaar.

 

VORMGEVEN VAN EEN VERANDERPROCES


Een succesvolle verandering hangt niet zozeer af van een inhoudelijke oplossing. Belangrijker is een proces vormgeven dat tot die oplossing kan leiden.
Dat betekent dat – naast je inhoudelijke kennis – jouw opstelling als professional minstens zo belangrijk is. Welke rol kies je? En hoe zet je jouw persoonlijke stijl en gedrag in als instrument om beweging te creëren?
Met deze vragen ga je aan de slag.

 

SAMENWERKEN MET HANS VERMAAK


Hans Vermaak is dé veranderexpert van Nederland. Hij zal tijdens een werkplaats aanwezig zijn, om samen met de groep aan een verandervraagstuk te werken. Zo geeft hij inzicht in zijn werkwijze. Een unieke kans om te leren van een grootmeester in verandering.
“Er zijn natuurlijk wel andere opleidingen in veranderkunde. Maar deze van NSO-CNA gaat specifiek over veranderen in het onderwijs. Dat maakt het direct veel relevanter dan een andere opleiding ooit zou kunnen zijn.
De theorie en praktijk sluiten uitzonderlijk goed op elkaar aan. Die theorie wordt ook goed opgebouwd: de literatuur wordt complexer naar mate je vordert. Daardoor is het goed te volgen, en kon ik wat ik dagelijks leerde direct toepassen.
En dat terwijl de opleiding écht op masterniveau is. Dat betekent dat het in principe theoretisch en abstract is. En toch vond ik het dus heel concreet en praktisch.” – Giel Hanraets, Manager onderwijs, kwaliteitszorg & communicatie bij SVO vakopleiding food

“Je gaat steeds weer aan de slag met een eigen casus, waaraan je de theorie kunt koppelen. Of je krijgt een opdracht vanuit de theorie, waarmee je aan de slag gaat op je eigen school. Dat maakt alles wat je leert heel concreet.
Vroeger, na andere opleidingen, leerde ik over bepaalde tools en modellen, maar in het dagelijkse werk deed ik vooral veel op gevoel. Nu heb ik echt een visie op veranderen en innoveren ontwikkeld. Ik wiebel daar ook niet meer in; deze visie is van míj, en daar sta ik voor. Voorheen was ik daar veel onzekerder in.” – Irene Verbeet, Directeur-bestuurder bij Speelleercentrum De Oversteek
form
Spring naar toolbar