Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

NSO-CNA Inspiratiedag 6 november 2019

Gelijke kansen in het onderwijs

en de rol van de schoolleider

De gelijke kansen in het onderwijs zijn de afgelopen jaren afgenomen. De kansenongelijkheid in Nederland is hoog, maar volgens de staat van het onderwijs 2019 niet verder opgelopen. Niet de etniciteit van de leerlingen is nog langer daar de oorzaak van, maar het diploma van de ouders is in deze tijd bepalend voor de kansen van kinderen1. Kansenongelijkheid dus: wat betekent dit voor schoolleiders? Tegen welke dilemma’s loop je aan als schoolleider, en hoe kan je positief invloed hebben op de kansen van je leerlingen?

Tijdens onze jaarlijkse inspiratiedag op 6 november presenteerden Inge de Wolf en Louise Elffers de feiten rond kansengelijkheid. Zij lieten hun licht schijnen op mogelijke oplossingsrichtingen en de rol van de schoolleider daarbij.

Het programma was alsvolgt:
09.30 – 12.30 uur: Inge de Wolf en Louise Elffers
13.30 – 15.00 uur: Workshops: Inge de Wolf, Leendert-Jan Veldhuyzen (Denise), Jan Hendriks (Nieuwkomers) en Louis Steeman (Naar ontwikkelingsgericht onderwijs)

Prof. dr. Inge de Wolf

Inge de Wolf

Inge de wolf is strategisch inspecteur bij de Onderwijsinspectie en bijzonder hoogleraar onderwijsstelsel aan de Universiteit van Maastricht. Als inspecteur was zij de afgelopen 7 jaren verantwoordelijk voor de ‘Staat van het Onderwijs’) waar gelijke kansen  de laatste jaren een belangrijk thema is. Als hoogleraar is zij medeoprichter van de Academische Werkplaats Onderwijs, een onderzoeksnetwerk waarin schoolleiders, inspecteurs en wetenschappers samen onderzoek. In 2014 aanvaarde zij haar leerstoel met de oratie: ‘Pak een hamer en doe mee!’.

Dr. Louise Elffers

Louise Elffers is universitair docent Onderwijswetenschappen aan de UvA en lector Kansrijke SchoolloopbLouise Elffersanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Haar onderzoek is gericht op de inrichting van onderwijs(stelsels) en de invloed van die inrichting op de schoolloopbanen van jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met vraagstukken rond kansengelijkheid in het onderwijs.

In 2018 verscheen haar veel geroemde boek ‘De bijlesgeneratie’ over de onderwijscompetitie en hoe het Nederlands Onderwijsstelstel hopeloos achterloopt op deze ontwikkelingen. Op haar profielpagina vind je meer informatie over haar en over recente publicaties.

  1. De Staat van het Onderwijs 2019

Spring naar toolbar