Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Dr. Jelle Dijkstra (Lector NHL)

Jelle studeerde Andragogiek en Sociale Pedagogiek bij de Radboud Universiteit in Nijmegen en is aan diezelfde universiteit in 1989 gepromoveerd tot doctor in de Sociale Wetenschappen.

Hij werkte als trainer, onderzoeker en methodiekontwikkelaar bij een provinciaal opleidingsinstituut en daarna als HR-adviseur en Hoofd Opleidingen bij de gemeente Rotterdam. Daar heeft Dijkstra o.a. reorganisaties begeleid, panel- en benchmarkonderzoeken opgezet en uitgevoerd, opleidingen georganiseerd en een management development-programma tot ontwikkeling gebracht. Vervolgens werkte hij als senior-adviseur bij Berenschot, één van Nederlands grootste adviesbureaus.

In 1996 startte hij een eigen adviesbureau met als onderwerp kwaliteit en kosten/opbrengsten van personeel. Hij schreef meer dan 30 boeken over HR-gerelateerde onderwerpen, o.a. het Handboek Human Resources (2008) en samen met Paul-Peter Feld het boek Gedeeld leiderschap dat in 2012 is verkozen tot managementboek van het jaar.

Spring naar toolbar