Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Subsidie voor studerende schoolleiders PO

Dit bericht is geschreven op 28 maart 2017

Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top PO op 8 oktober 2016 heeft staatssecretaris Dekker aangekondigd dat er subsidie beschikbaar komt voor de vervanging van schoolleiders die een masteropleiding willen volgen. De subsidieregeling zal omstreeks 1 april 2017 worden gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidie kan worden aangevraagd via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (DUS-i). De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 15 oktober 2017.

Schoolleiders in het primair onderwijs die een masteropleiding willen volgen, kunnen binnenkort in aanmerking komen voor subsidie. Het bevoegd gezag kan op grond van deze subsidieregeling een tegemoetkoming in de vervangingskosten van de schoolleider ontvangen. Dit betekent dat schoolleiders studieverlof kunnen krijgen voor het volgen van een masteropleiding.
Het subsidiebedrag is gerelateerd aan de omvang van de aanstelling of benoeming. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Subsidie wordt in één keer aangevraagd voor de gehele studieperiode (dit is anders dan bij de Lerarenbeurs, waarbij jaarlijks wordt aangevraagd). De schoolleider bepaalt in overleg en afstemming met het schoolbestuur welke masterstudie hij kiest. De hoogte van het subsidieplafond wordt jaarlijks gepubliceerd.

Spring naar toolbar