Persoonlijk Leiderschap
start 25 september 2019

Workshop Lang leve leren, kom spelen

Improvisatie voor leidinggevenden 

Helgiene Sampimon

Helgiene Karsten-Sampimon enBart Schipmolder Algemeen directeur NSO-CNA Bart Schipmölder

5 oktober 2022 van 13.00 uur – 17.00 uur te Diemen

Een leider brengt anderen in beweging en is zelf in beweging. Een leider blijft leren en stimuleert/ faciliteert het leren van anderen. Een leider brengt spelplezier: lang leve leren.

In deze workshop word je met oefeningen uit het improvisatietheater uitgedaagd om in alle opzichten te bewegen, zowel fysiek als in je hoofd. Improvisatietheater is theater zonder een vooraf geschreven script. Omdat er geen script is, worden andere zaken belangrijk, zoals goed kijken en luisteren, in het hier en nu zijn en samenwerken. Factoren die ook in je werk als leidinggevende van belang zijn.

In de workshop creëren we een  leeromgeving waarin je al spelend en improviserend onmiddellijk inzicht krijgt in je eigen gedrags- en denkpatroon. Je wilt geen “fouten” maken en gaat anticiperen op situaties….maar  je valt  er vervolgens mee door de mand. Met het oefenen in spelimprovisatie word je gedwongen controle los te laten. De hier-en-nu situatie levert je het spelmateriaal en is je enige houvast. Je ontdekt hoe jij geneigd bent om ongemak te willen reduceren.

Maar bovenal gaat het tijdens de workshop om spelplezier. Doe mee en ontdek hoe jij in beweging bent: neem je veel of weinig initiatief? Ben je volgend of vooral sturend? Wat herken je van de manier van werken bij spelimpro in je manier van leidinggeven, coachen en samenwerken? Denk daarbij ook eens aan de fysieke kant ervan, hoe statisch of beweeglijk ben je? En hoe zit het met het “bewegen” in je hoofd? Hoe vrij ben je? En als je  straks op deze punten terugblikt:  hoe kun je deze ervaring gebruiken in je ontwikkeling als leidinggevende en teamlid; wat wil je anders of meer gaan doen?

Aanmelden:

Deze workshop vindt plaats op woensdag 5 oktober van 13.00 tot 17.00 uur. Deelname kost € 95,-.


    Spring naar toolbar